Skip to main content
 

Forskrift om tilskot til opplæring av sesongarbeidarar i grøntnæringa

14. mai 2021

På grunn av strenge innreiserestriksjonar som følgje av covid 19-pandemien, har grøntnæringa utfordringar med å få tak i arbeidskraft. Landbruks- og matdepartementet har i dag fastsett Midlertidig forskrift om tilskudd til opplæring av arbeidstakere i sesongbasert arbeid i grøntnæringen. Forskrifta trer i kraft umiddelbart.

Regjeringa har i revidert nasjonalbudsjett gjort framlegg om å løyve 40 millionar kroner til ei mellombels refusjonsordning som skal dekke opplæring for sesongarbeidarar i grøntnæringa. Det vert teke atterhald om at Stortinget sluttar seg til forslaget.

Les hele saken: Forskrift om tilskot til opplæring av sesongarbeidarar i grøntnæringa (Landbruks- og matdepartementet, 14.05.21)

Relaterte temaer

 
Nyhet