Trygdesaken: – Granskingsrapporten bekrefter en systemsvikt

  • 04. august 2020

Et granskingsutvalg har vurdert feipraktiseringen av EUs trygdeforordning. Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen mottok i dag utredningen «Blindsonen» (NOU 2020:9), av utvalgets leder, professor Finn Arnesen.

EØS-saken handler om feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i et annet EØS-land.

Les hele saken: Arbeids- og sosialministeren: – Granskingsrapporten bekrefter en systemsvikt (Regjeringen, 04.08.20)

Last ned utredningen «Blindsonen— Gransking av feilpraktiseringen av folketrygdlovens oppholdskrav ved reiser i EØS-området» (NOU 2020:9). Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 8. november 2019. Avgitt til Arbeids- og sosialdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet 4. august 2020.

 
Nyhet

Mer om tema

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie