Regjeringen, 04.08.20

Trygdesaken: – Granskingsrapporten bekrefter en systemsvikt

Et granskingsutvalg har vurdert feipraktiseringen av EUs trygdeforordning. Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen mottok i dag utredningen «Blindsonen» (NOU 2020:9), av utvalgets leder, professor Finn Arnesen.

EØS-saken handler om feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i et annet EØS-land.

Les hele saken: Arbeids- og sosialministeren: – Granskingsrapporten bekrefter en systemsvikt (Regjeringen, 04.08.20)

Last ned utredningen «Blindsonen— Gransking av feilpraktiseringen av folketrygdlovens oppholdskrav ved reiser i EØS-området» (NOU 2020:9). Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 8. november 2019. Avgitt til Arbeids- og sosialdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet 4. august 2020.


Relaterte nyheter

 • Relaterte publikasjoner


  Hvor vi er

  Besøksadresse: Borggata 2B,
  Grønland, Oslo.
  Kart

  Fafo Østforum

  Prosjektleder og web-redaktør:
  Anne Mette Ødegård

  Prosjektmedarbeidere:
  Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

  Kontakt redaksjonen: Epost

  logo fafo 194x64

  Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
  Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
  Daglig leder: Tone Fløtten

  Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie