Skip to main content
 

Trygdeskandalen: Sjefgransker i trygdehøring: – Ingen handlet mot bedre vitende

30. november 2020

– NAV var pianisten, mens departementet delte ut notene. Så kan man jo diskutere hvem som har ansvaret for at det låter surt, sa granskingsutvalgets leder Finn Arnesen i høringen om trygdeskandalen i Stortingets kontrollkomité 27. november.

Ingen er så langt stilt til ansvar for skandalen.

– Det er mange aktører som har et ansvar. Men det at mange har ansvar, betyr ikke at ansvaret pulveriseres, påpekte fungerende arbeids- og sosialminister Henrik Asheim (H) flere ganger i høringen.

Trygdeskandalen har også blitt løftet i andre viktige fora.

  • 25. november åpnet EFTAs overvåkingsorgan ESA formelt sak mot Norge for ikke å ha respektert EØS-reglene i trygdeforordningen
  • 26. november holdt EFTA-domstolens høring om saken. Der felte EU-kommisjonens representant en knusende dom over Norges praksis med å legge hindringer i veien for reiser innad i EØS-området. Ifølge både kommisjonen og Esa gjelder dette også før 2012, da EUs nye trygdeforordning trådte i kraft. Regjeringen fastholder på sin side at det går et skille i 2012, og at NAVs feilpraksis kun gjelder fra da.

Les hele saken: Trygdeskandalen: Sjefgransker i trygdehøring: – Ingen handlet mot bedre vitende (FriFagbevegelse, 30.11.20)

Se også: Statsråd Henrik Asheims åpningsinnlegg under kontrollhøringen (Arbeids- og sosialdepartementet, 27.11.20)

Se også: Professor Finn Arnesen: – Det «hemmelige» Nav-dokumentet fra 2014 inneholder ikke noe nytt (Rett24, 26.11.20)

Last ned utredningen «Blindsonen – Gransking av feilpraktiseringen av folketrygdlovens oppholdskrav ved reiser i EØS-området» (NOU 2020:9). Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 8. november 2019. Avgitt til Arbeids- og sosialdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet 4. august 2020.

 
Nyhet