Dagsavisen, 07.05.21

– NAV-skandalen vokser i styrke og ikke minst lengde

– Det har vært stort fokus på å utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen bedre. I dette tilfellet har norske myndigheter vært mer rettet inn på å innskrenke nordmenns muligheter enn å utnytte handlingsrommet i den enkeltes favør. Årsaken kan være at mange politikere har vært for opptatt av å stoppe såkalt trygdeeksport, skriver Dagsavisen på lederplass.

Utdrag fra lederen:

EFTA-domstolen slår fast at Norge har opptrådt feil helt siden EØS-avtalens start i 1994.

Gjennom EØS-avtalen har Norge, med få unntak, sluttet seg til EUs frie bevegelse av personer, varer, kapital og tjenester. Men så har NAV feilaktig tolket det slik at norsk trygdelov har forrang foran EØS når det gjelder de aktuelle ytelsene. Denne norske praksisen har pågått uten at noen instanser oppdaget feilen.

Vi står overfor en skandale som savner sidestykke i norsk rettshistorie. Det burde ha ringt noen bjeller blant politikere, jurister og andre eksperter allerede på 1990-tallet. Ulike regjeringer har latt det skure og gå. Stortinget har også vært fraværende. Påtalemyndighet og domstoler må også ta et medansvar. Og hvor har pressen vært?

Les hele lederen: Norges skylapper (Dagsavisen, 07.05.21)

Les også pressemelding fra EFTA-domstolen: Dom i sak E-8/20 straffesak mot N. Trygdeytelser – retten til å beholde kontantytelser ved kortvarige opphold i en annen EØS-stat (EFTA Court, 05.05.21)


Relaterte tema

Relaterte nyheter


 • Hvor vi er

  Besøksadresse: Borggata 2B,
  Grønland, Oslo.
  Kart

  Fafo Østforum

  Prosjektleder og web-redaktør:
  Anne Mette Ødegård

  Prosjektmedarbeidere:
  Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

  Kontakt redaksjonen: Epost

  logo fafo 194x64

  Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
  Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
  Daglig leder: Tone Fløtten

  Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie