Skip to main content
 

– NAV-skandalen vokser i styrke og ikke minst lengde

07. mai 2021

– Det har vært stort fokus på å utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen bedre. I dette tilfellet har norske myndigheter vært mer rettet inn på å innskrenke nordmenns muligheter enn å utnytte handlingsrommet i den enkeltes favør. Årsaken kan være at mange politikere har vært for opptatt av å stoppe såkalt trygdeeksport, skriver Dagsavisen på lederplass.

Utdrag fra lederen:

EFTA-domstolen slår fast at Norge har opptrådt feil helt siden EØS-avtalens start i 1994.

Gjennom EØS-avtalen har Norge, med få unntak, sluttet seg til EUs frie bevegelse av personer, varer, kapital og tjenester. Men så har NAV feilaktig tolket det slik at norsk trygdelov har forrang foran EØS når det gjelder de aktuelle ytelsene. Denne norske praksisen har pågått uten at noen instanser oppdaget feilen.

Vi står overfor en skandale som savner sidestykke i norsk rettshistorie. Det burde ha ringt noen bjeller blant politikere, jurister og andre eksperter allerede på 1990-tallet. Ulike regjeringer har latt det skure og gå. Stortinget har også vært fraværende. Påtalemyndighet og domstoler må også ta et medansvar. Og hvor har pressen vært?

Les hele lederen: Norges skylapper (Dagsavisen, 07.05.21)

Les også pressemelding fra EFTA-domstolen: Dom i sak E-8/20 straffesak mot N. Trygdeytelser – retten til å beholde kontantytelser ved kortvarige opphold i en annen EØS-stat (EFTA Court, 05.05.21)

 
Nyhet

Mer om tema