VG, 06.09.20

Debatt: – Norge undergraver fundamentale EØS-rettslige friheter

– Det er ikke bare er i NAV-skandalen at Norge har klart å sørge for en feilaktig implementering av rettspraksis fra EFTA-domstolen i norske domstoler. De fundamentale frihetene innenfor EØS-retten undergraves systematisk til fordel for staten, skriver Carl Baudenbacher, uavhengig voldgiftsdommer og konsulent, tidligere president for EFTA-domstolen.

–  Den 3. august presenterte Granskingsutvalget for Trygdeskandalen rapporten kalt «Blindsonen». Ifølge professor Tarjei Bekkedal er NAV-saken den største juridiske skandalen i Norge i etterkrigstiden. Dette har vært et pågående og åpenbart brudd på retten til å motta tjenester i henhold til EØS-avtalen.

– Noen har hevdet at NAV-skandalen er et «beklagelig unntak», som ikke berører det faktumet at Norge er «best i klassen» når det gjelder etterlevelse av EFTA og EØS-reglene. Denne påstanden står seg ikke når man går den etter i sømmene, skriver Baudenbacher.

Les hele debattinnlegget: Norge undergraver fundamentale EØS-rettslige friheter (VG, 06.09.20)


Relaterte nyheter


 • Hvor vi er

  Besøksadresse: Borggata 2B,
  Grønland, Oslo.
  Kart

  Fafo Østforum

  Prosjektleder og web-redaktør:
  Anne Mette Ødegård

  Prosjektmedarbeidere:
  Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

  Kontakt redaksjonen: Epost

  logo fafo 194x64

  Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
  Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
  Daglig leder: Tone Fløtten

  Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie