Skip to main content
 

NAV-granskeren kritiserer Stortinget: Skaper usikkerhet

12. mai 2021

Jusprofessor og NAV-gransker Finn Arnesen har en tydelig melding til Stortinget: Loven om folketrygd må endres slik at retten til å ta med ytelser ut av Norge og til EØS-landene, fremgår av lovteksten.

Finn Arnesen, som er professor og EØS-ekspert ved juridisk fakultet på Universitetet i Oslo ledet granskingsutvalget etter NAV-skandalen.

Arnesen reagerer sterkt på at Stortinget i forrige uke vedtok endringer i loven om folketrygd – men unnlot å endre en setning i loven om at mottagere av pleiepenger må oppholde seg i Norge.

– Det Stortinget nå gjør, er å begå et brudd på forpliktelsene til å tilpasse norsk lovgivning til EØS-rettens krav på en klar og tydelig måte, sier Arnesen til VG.

Les hele saken: NAV-granskeren kritiserer Stortinget: Skaper usikkerhet  (VG, 12.05.21)

Les også pressemelding fra EFTA-domstolen: Dom i sak E-8/20 straffesak mot N. Trygdeytelser – retten til å beholde kontantytelser ved kortvarige opphold i en annen EØS-stat (EFTA Court, 05.05.21)

 
Nyhet

Mer om tema