Skip to main content
 

NAV-skandalen: – Vi bør vente på EFTA-domstolen

09. januar 2020

Tidligere høyesterettsdommer Karl Arne Utgård og EØS-spesialist og professor Halvard Haukeland Fredriksen ved UiB, mener spørsmålet om søknadsplikt bør legges frem for EFTA-domstolen.

Kommentar: – Godkjenning eller ikkje ved opphald i annan EØS-stat?

Tidligere høyesterettsdommer Karl Arne Utgård har sett på tysk og dansk rett, og funnet avgjørelser han mener støtter den tidligere praksisen med å kreve godkjenning for å ta med sykepenger til annet EØS-land.

– Domstolane vil ved gjenopning av straffesaker ha rett og plikt til å ta stilling til om det etter forordningane kan stillast opp krav om godkjenning. Dei bør spørje EFTA-domstolen om dette, skriver Utgård. Les hele kommentaren (Rett24, 06.01.20)

– Søknadsplikten bør til EFTA-domstolen

EØS-spesialist og professor Halvard Haukeland Fredriksen tror ikke den norske søknadsplikten ved eksport av sykepenger var lovlig, men advarer samtidig mot risikoen for å overdrive EØS-rettens krav. Han mener spørsmålet bør legges frem for EFTA-domstolen.

– Utgårds innlegg er interessant, og setter fingeren på et helt sentralt punkt: Ordningen med søknadsplikt. Men jeg tror ikke dette endrer så mye med tanke på oppryddingen i NAV-saken, sier Fredriksen i et intervju med Rett24. Les hele artikkelen (Rett24, 07.01.20)I en replikk til Haukeland Fredriksen skriver Karl Arne Utgård en ny kommentar:

«Vi bør ta oss tid til å vente på EFTA-domstolen»

– Eg meiner at den norske lova, med krav om godkjenning av opphald i anna EØS-land, ligg innanfor det forordningane gir høve til. Sjølv om utgangspunkta våre er ulike, er eg einig med Haukeland Fredriksen i at vi bør ta oss tid til å vente på EFTA-domstolen.
Les hele kommentaren (Rett24, 09.01.20)

 
Nyhet