Skip to main content
 

EØS-saken: EFTA-domstolen mener feilen strekker seg tilbake til før 2012

05. mai 2021

EFTA-domstolen har sendt sin rådgivende uttalelse til Høyesterett om hvorvidt feiltolkningen av EØS-regelverket gjelder tilbake til 1994. Neste steg vil nå være en rettslig avklaring i Høyesterett, der en av de gjenopptatte straffesakene er til behandling. Dersom Høyesterett konkluderer med at feilen går tilbake til før 2012, vil vi følge opp regjeringens beslutning om håndtering av disse sakene, skriver NAV.

NAV er ferdig med behandlingen av sakene til personer som var rammet av urettmessige tilbakebetalingskrav.

Saksbehandlingen fortsetter på saker til personer med urettmessig trekk av arbeidsavklaringspenger i en periode (avkortning).

– Vi har nå gjennomgått over 60 000 saker og avsluttet arbeidet med å finne berørte fra perioden etter 1.6.2012. Jeg vil derfor oppfordre alle som mener de er berørt, men som ikke har fått brev fra NAV, om å ta kontakt med oss på telefon 21 05 21 05, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Les hele saken: EØS-saken: EFTA-domstolen mener feilen strekker seg tilbake til før 2012 (NAV, 05.05.21)

Les også saken: NAV-offer etter EFTA-avgjørelsen: – De sa det skulle gå fort. Nå har det snart gått to år siden det ble oppdaget, og de har ennå ikke frikjent noen av oss.  (NRK, 05.05.21)

Les også pressemelding fra EFTA-domstolen: Dom i sak E-8/20 straffesak mot N. Trygdeytelser – retten til å beholde kontantytelser ved kortvarige opphold i en annen EØS-stat (EFTA Court, 05.05.21)
 

 
Nyhet

Mer om tema