Skip to main content
 

Svar til ESA på innledning av formell sak mot Norge

26. mars 2021

EFTA Surveillance Authority (ESA) åpnet formell sak mot Norge i trygdeskandalen den 25. november. De sendte da et formelt åpningsbrev der norske myndigheter fikk to måneders frist på å fremme sitt syn før ESA bestemmer seg for om saken skal tas videre. Nedenfor finner du lenker til Arbeids- og sosialdepartementets svarbrev 7. januar, oppfølgingsbrev 25. februar, samt 9 vedlegg ettersendt fra NAV.

Brevet til Arbeids- og sosialdepartementet fra ESA: Letter of formal notice to Norwayconcerning the exportability of sickness benefitsin cash (25.11.20)

Svarbrev fra Arbeids- og sosialdepartementet til ESA: ESA - Request for information concerning remedies for individuals affected by the wrongful application of EEA law in relation to the export of sickness benefits in cash (07.01.21)

Les saken Svar til ESA på innledning av formell sak mot Norge (Arbeids- og sosialdepartementet, 26.03.21) der det lenkes til

 
Nyhet