Skip to main content
 

Trygdeskandalen: Regjeringens svar til ESA i EØS-saken

08. januar 2021

EFTA Surveillance Authority (ESA) åpnet formell sak mot Norge i trygdeskandalen den 25. november. De sendte da et formelt åpningsbrev der norske myndigheter fikk to måneders frist på å fremme sitt syn før ESA bestemmer seg for om saken skal tas videre. I dag har Arbeids- og sosialdepartementet besvart brevet fra ESA.

Ett av spørsmålene i ESAs brev er hvorvidt den norske regjeringen kan være sikker på at alle relevante straffesaker er identifisert, og i så fall hvorfor den er trygg på at dette vil være tilfelle.

Departementet svarer (red.: vår oversettelse):

NAV logo skilt vegg CB 12194466Per 10. desember 2020 har NAV identifisert 3 143 mennesker som er berørt av feiltolkningen av EU-forordningen. 733 personer har urettmessig måttet tilbakebetale fordeler. Av de 3 143 menneskene er 78 dømt som en følge av feiltolkningen. 

Politiets saksbehandlingssystem har ikke den nødvendige funksjonaliteten for å identifisere saker utelukkende automatisk Søk. Manuell gjennomgang var derfor nødvendig, og det kan ikke oppnås absolutt sikkerhet for at alle tilfeller av feil lovanvendelse med hensyn til forordning (EF) 883/2004 er identifisert. Vi er likevel sikre på at grundige automatiske og manuelle gjennomganger har identifisert de aktuelle sakene.

Les saken: Svar til ESA i EØS-saken (Arbeids- og sosialdepartementet, 08.01.21)

Les svarbrevet: Request for information concerning remedies for individuals affected by the wrongful application of EEA law in relation to the export of sickness benefits in cash (Arbeids- og sosialdepartementet, 08.01.21)


Les også saken: ESA takes action against Norway for restrictions on claiming sickness benefits while abroad (ESA, 25.11.20)

Les brevet til Arbeids- og sosialdepartementet fra ESA: Letter of formal notice to Norwayconcerning the exportability of sickness benefitsin cash (25.11.20)

 
Nyhet