Skip to main content
 

Trygdeskandalen: Norge har misforstått EØS-avtalen fra starten

07. mai 2021

Forsto ikke norske politikere og norsk statsforvaltning hva man gjorde når man inngikk EØS-avtalen? Eller valgte man å overse sine politiske forpliktelser fordi en del av dem var "uønsket". Spørsmålet henger fortsatt ubesvart i lufta etter at EFTA-domstolen mener at Norge ikke har fulgt EUs trygderegelverk, ikke bare fra 2012 da dette ble endret, men helt fra starten da avtalen trådte i kraft i 1994.

Denne uken kom EFTA-domstolen rådgivende uttalelse til norsk Høyesterett i den såkalte "NAV-skandalen" hvor tusenvis av nordmenn er bli nektet og/eller straffet for å ha tatt med norsk trygdeytelser ut av landet. NAV krevde opphold i Norge for å få innvilget eller beholde ytelser som arbeidsavklaringspenger og sykepenger og i noen tilfeller også uføretrygd.

I utredningen kalt «Blindsonen», som kom i fjor 2020, gikk man igjennom hva som skjedde, men i mindre grad forklarer hvorfor det skjedde. EFTA-domstolen bekrefter det meste av framstillingen og støtter flertallet i utvalget bak rapporten. De mener at feilen har vært med helt fra starten da Norge inngikk EØS-avtalen i 1992 og da den trådte i kraft 1994.

Nå er det opp til Høyesterett å bestemme seg for å si om de er enig i en slik vurdering eller ikke og ikke minst hvordan man skal forholde seg til de flere hundre straffesaker som er avgitt i lavere rettsinstanser for brudd på de norske trygdereglene.

Les hele saken: Norge har misforstått EØS-avtalen fra starten (LO Brussel, 07.05.21)

Les også pressemelding fra EFTA-domstolen: Dom i sak E-8/20 straffesak mot N. Trygdeytelser – retten til å beholde kontantytelser ved kortvarige opphold i en annen EØS-stat (EFTA Court, 05.05.21)

 
Nyhet

Mer om tema