Skip to main content
 

Setteriksadvokaten snur i NAV-saken – vil påstå full frifinnelse

06. mai 2021

Saken som er plukket til som «pilot» i NAV-komplekset, vil få en meget rask behandling i Høyesterett. Det er klart etter at setteriksadvokat Henry John Mæland nå har fått lest gjennom gårsdagens avgjørelse fra EFTA-domstolen. Han besluttet å nedlegge påstand om frifinnelse.

– Høyesterett har tidligere har uttalt at EFTA-domstolens tolkning skal tillates stor vekt. Dette er prinsipper påtalemyndigheten må følge, og vi kommer derfor til å legge ned påstand om frifinnelse i denne saken, sier Mæland.

Saken er nå berammet til et tre timer langt rettsmøte 27. mai.

Pilotsaken som skal behandles er fra 2017, og er den eneste av de rene trygdebedragerisakene som har gått helt til Høyesterett i avdeling.

Foreløpig er det kun kartlagt straffesaker tilbake til 2012. På Rett24s spørsmål om  hvordan påtalemyndigheten vil forholde seg til saker fra perioden 1994 til 2012, svarer setteriksadvokaten:

– Nå tror jeg vi først skal få prosedert denne saken, og avvente den Høyesteretts avgjørelse, og så får vi komme tilbake til det spørsmålet.

Les hele saken: Setteriksadvokaten snur i NAV-saken – vil påstå full frifinnelse (Rett24, 06.05.21)

 
Nyhet