VG, 06.09.21

NAV-skandalen: Gjenåpner 36 saker

Gjenopptakelseskommisjonen behandlet 36 begjæringer om gjenåpning i NAV-skandalen under møter i kommisjonen 25. og 26. august. Personene har blitt dømt til alt fra bøter, samfunnsstraff, betinget og ubetinget fengsel.  Alle dommer ble gjenåpnet, melder kommisjonen i dag.

Felles for disse sakene var at de domfelte hadde oppholdt seg i andre EØS-land samtidig som de hadde mottatt arbeidsavklaringspenger eller sykepenger fra NAV.  Problemet er bare det at flere EØS-rettslige spørsmål ikke var vurdert av domstolene som dømte dem.

Høyesterett frikjente i sommer en mann som ble dømt til fengsel for grovt trygdebedrageri fordi han oppholdt seg i utlandet mens han mottok arbeidsavklaringspenger.

Kommisjonen viser nå til denne avgjørelsen, der Høyesterett tok stilling til forholdet mellom den norske folketrygdloven og EØS-regelverket. Etter å ha innhentet en uttalelse fra EFTA-domstolen, fant Høyesterett at oppholdskravet i den norske loven var i strid med EØS-retten.

Les hele saken: NAV-skandalen: Gjenåpner 36 saker (VG, 06.09.21)


Relaterte nyheter

 • Relaterte publikasjoner


  Hvor vi er

  Besøksadresse: Borggata 2B,
  Grønland, Oslo.
  Kart

  Fafo Østforum

  Prosjektleder og web-redaktør:
  Anne Mette Ødegård

  Prosjektmedarbeidere:
  Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

  Kontakt redaksjonen: Epost

  logo fafo 194x64

  Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
  Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
  Daglig leder: Tone Fløtten

  Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie