Skip to main content
 

NAV-skandalen: Gjenåpner 36 saker

06. september 2021

Gjenopptakelseskommisjonen behandlet 36 begjæringer om gjenåpning i NAV-skandalen under møter i kommisjonen 25. og 26. august. Personene har blitt dømt til alt fra bøter, samfunnsstraff, betinget og ubetinget fengsel.  Alle dommer ble gjenåpnet, melder kommisjonen i dag.

Felles for disse sakene var at de domfelte hadde oppholdt seg i andre EØS-land samtidig som de hadde mottatt arbeidsavklaringspenger eller sykepenger fra NAV.  Problemet er bare det at flere EØS-rettslige spørsmål ikke var vurdert av domstolene som dømte dem.

Høyesterett frikjente i sommer en mann som ble dømt til fengsel for grovt trygdebedrageri fordi han oppholdt seg i utlandet mens han mottok arbeidsavklaringspenger.

Kommisjonen viser nå til denne avgjørelsen, der Høyesterett tok stilling til forholdet mellom den norske folketrygdloven og EØS-regelverket. Etter å ha innhentet en uttalelse fra EFTA-domstolen, fant Høyesterett at oppholdskravet i den norske loven var i strid med EØS-retten.

Les hele saken: NAV-skandalen: Gjenåpner 36 saker (VG, 06.09.21)

 
Nyhet