Skip to main content

Trygd over landegrensene. Gjennomføring og synliggjøring av Norges trygdekoordineringsforpliktelser

Trygd over landegrensene. Gjennomføring og synliggjøring av Norges  trygdekoordineringsforpliktelser

NOU 2021: 8

Trygdekoordineringsutvalget

Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 23. juni 2020

Avgitt til Arbeids- og sosialdepartementet 15. juni 2021

Publikasjonsår: 2021Relaterte nyheter