Trygd over landegrensene. Gjennomføring og synliggjøring av Norges trygdekoordineringsforpliktelser

Trygd over landegrensene. Gjennomføring og synliggjøring av Norges trygdekoordineringsforpliktelser

NOU 2021: 8

Trygdekoordineringsutvalget

Utredning fra et utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 23. juni 2020

Avgitt til Arbeids- og sosialdepartementet 15. juni 2021

Publikasjonsår: 2021Relaterte nyheter

 • Besøk oss

  Borggata 2B,
  Grønland, Oslo.
  Kart

  Fafo Østforum

  Prosjektleder og web-redaktør:
  Anne Mette Ødegård

  Prosjektmedarbeidere:
  Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

  Kontakt redaksjonen: Epost

  logo fafo 194x64

  Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
  Telefon: 22 08 86 00
  Daglig leder: Tone Fløtten


  Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie