Skip to main content
 

Arbeidsministeren mottok ny utredning: Trygd over landegrensene

15. juni 2021

Trygdekoordineringsutvalget ble satt ned i kjølvannet av saken om Navs feilpraktisering av folketrygdens oppholdskrav for rett til sykepenger, pleiepenger og arbeidsavklaringspenger. I dag kom utvalgets utredning. Utvalget foreslår flere lovendringer, inkludert endringer av oppholdskravene knyttet til sykepenger, pleiepenger og arbeidsavklaringspenger.

– Mitt tydelige budskap er at vi skal endre loven – det var grunnen til at vi satte ned utvalget i fjor, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Les hele saken: Arbeidsministeren mottok Trygdekoordineringsutvalgets utredning (Arbeids- og sosialdepartementet, 15.06.21)

Les også:

NOU 2021: 8 – Trygd over landegrensene

Trygdekoordingeringsutvalgets pressemelding (15.06.21)

 

 
Nyhet