Arbeids- og sosialdepartementet, 15.06.21

Arbeidsministeren mottok ny utredning: Trygd over landegrensene

Trygdekoordineringsutvalget ble satt ned i kjølvannet av saken om Navs feilpraktisering av folketrygdens oppholdskrav for rett til sykepenger, pleiepenger og arbeidsavklaringspenger. I dag kom utvalgets utredning. Utvalget foreslår flere lovendringer, inkludert endringer av oppholdskravene knyttet til sykepenger, pleiepenger og arbeidsavklaringspenger.

– Mitt tydelige budskap er at vi skal endre loven – det var grunnen til at vi satte ned utvalget i fjor, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen.

Les hele saken: Arbeidsministeren mottok Trygdekoordineringsutvalgets utredning (Arbeids- og sosialdepartementet, 15.06.21)

Les også:

NOU 2021: 8 – Trygd over landegrensene

Trygdekoordingeringsutvalgets pressemelding (15.06.21)

 


Relaterte nyheter

 • Relaterte publikasjoner


  Hvor vi er

  Besøksadresse: Borggata 2B,
  Grønland, Oslo.
  Kart

  Fafo Østforum

  Prosjektleder og web-redaktør:
  Anne Mette Ødegård

  Prosjektmedarbeidere:
  Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

  Kontakt redaksjonen: Epost

  logo fafo 194x64

  Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
  Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
  Daglig leder: Tone Fløtten

  Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie