Skip to main content
 

Ny høring om trygdeskandalen i Stortingets kontrollkomité denne uken

24. november 2020

En rapport fra 2014 vil spille en sentral rolle når kontrollkomiteen holder en andre høring om trygdeskandalen.  Rapporten er skrevet av en interdepartemental arbeidsgruppe som skulle se på hvordan trygdeeksporten kunne reduseres. Rapporten slo fast at EØS-reglene om fri bevegelighet har forrang foran norsk lov.

Bakgrunnen for høringen i Stortinget den 27. november er redegjørelsen om skandalen som fungerende arbeids- og sosialminister Henrik Asheim holdt i Stortinget 13. oktober, og Arnesen-utvalgets rapport «Blindsonen» om trygdeskandalen. Rapporten fra 2014, som kontrollkomiteen foreløpig ikke har fått innsyn i, er omtalt i «Blindsonen». Ifølge Arnesen-utvalget går det imidlertid klart fram i hvert eneste kapittel at krav om opphold i Norge for norske trygdemottakere ikke gjelder innen EØS.

Over ett år etter at trygdeskandalen eksploderte, har ingen av de domfelte fått dommene omgjort eller fått erstatning. En av grunnene til at det har tatt tid, er at Høyesterett i april ba Efta-domstolen om svar på i alt 16 spørsmål om hvordan EØS-reglene skal forstås. 

Noen av svarene kan komme torsdag denne uka, da EFTA-domstolen holder en høring om pilotsaken som Høyesterett har sendt inn for å finne fasit i Nav-skandalen.

Høyesterett har også spurt domstolen Norge har praktisert reglene feil også før EU innførte en ny trygdeforordning i 2012. Dersom det er tilfelle, kan det utløse et ras av nye Nav-saker helt tilbake til 1994.

Les hele saken: Denne uka er det ny høring om trygdeskandalen (Fagbladet / NTB, 24.11.20)

Se også: Professor Finn Arnesen: – Det «hemmelige» Nav-dokumentet fra 2014 inneholder ikke noe nytt (Rett24, 26.11.20)

Last ned utredningen «Blindsonen – Gransking av feilpraktiseringen av folketrygdlovens oppholdskrav ved reiser i EØS-området» (NOU 2020:9). Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 8. november 2019. Avgitt til Arbeids- og sosialdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet 4. august 2020.

 
Nyhet