Fjordabladet / NPK, 22.03.21

Stortinget om Nav-skandalen: Ber regjeringa avklare reglane

Stortinget ber regjeringa om éin gong for alle å avklare kva reglar som gjeld for trygdemottakarar som oppheld seg i utlandet.

Det er enden på visa etter den siste runden i kontroll- og konstitusjonskomiteen om den såkalla trygdeskandalen frå 2019.

I dag behandlar Stortinget innstillinga frå komiteen.

I innstillinga fremjar SV forslag om å gi oppreisning, mellom anna fordi feiltolkinga ikkje vart rydda opp i før fleire år etter at Trygderetten i 2017 byrja å kome med rettsavgjerder mot Navs praksis.

Raudt krev på si side ein ny, uavhengig gransking av saka og vil fremme forslag om det i Stortinget måndag.

Les hele saken: Stortinget om Nav-skandalen: Ber regjeringa avklare reglane (Fjordabladet / NPK, 22.03.21)


Relaterte nyheter


 • Hvor vi er

  Besøksadresse: Borggata 2B,
  Grønland, Oslo.
  Kart

  Fafo Østforum

  Prosjektleder og web-redaktør:
  Anne Mette Ødegård

  Prosjektmedarbeidere:
  Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

  Kontakt redaksjonen: Epost

  logo fafo 194x64

  Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
  Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
  Daglig leder: Tone Fløtten

  Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie