Skip to main content
 

Stortinget om Nav-skandalen: Ber regjeringa avklare reglane

22. mars 2021

Stortinget ber regjeringa om éin gong for alle å avklare kva reglar som gjeld for trygdemottakarar som oppheld seg i utlandet.

Det er enden på visa etter den siste runden i kontroll- og konstitusjonskomiteen om den såkalla trygdeskandalen frå 2019.

I dag behandlar Stortinget innstillinga frå komiteen.

I innstillinga fremjar SV forslag om å gi oppreisning, mellom anna fordi feiltolkinga ikkje vart rydda opp i før fleire år etter at Trygderetten i 2017 byrja å kome med rettsavgjerder mot Navs praksis.

Raudt krev på si side ein ny, uavhengig gransking av saka og vil fremme forslag om det i Stortinget måndag.

Les hele saken: Stortinget om Nav-skandalen: Ber regjeringa avklare reglane (Fjordabladet / NPK, 22.03.21)

 
Nyhet