Skip to main content
 

Debatt: – Trygdeskandalen er toppen av isfjellet

20. oktober 2020

13. oktober redegjorde Arbeids- og sosialnister Henrik Asheim for granskningen av trygdeskandalen.

– Juss-Buss mener at alle saker om tilbakekreving og trygdemisbruk bør gjennomgås. Statsrådens manglende vilje til å rydde opp er en total ansvarsfraskrivelse som ikke er rettsstaten verdig.

Utdrag fra debattinnlegget til Per Silnes Tandberg, medarbeider i sosial-, arbeids- og trygderettsgruppen i Jussbuss.

– Saken er den største rettssikkerhetsskandalen i fredstid, men granskningsrapporten gir grunn til å tro at saken er langt større enn hittil kjent.

I Juss-Buss' høringssvar anbefaler vi at alle saker om tilbakekreving og trygdemisbruk bør gjennomgås, også ut over rent EØS-rettslige spørsmål.

Rapporten har også avdekket en forvaltningskultur med klare svakheter, hvor bekjempelse av trygdeeksport har gått på bekostning av å sikre enkeltpersoners rettigheter.

Arbeids- og sosialdepartementet bør snarest starte en prosess for å avdekke uriktige tilbakebetalingskrav og straffedommer i alle saker om trygdemisbruk. Ofrene fortjener oppreisning. De har ingen tid å miste.

Les hele innlegget: Trygdeskandalen er toppen av isfjellet (Dagbladet, 20.10.20)

 
Nyhet