Dagbladet, 20.10.20

Debatt: – Trygdeskandalen er toppen av isfjellet

13. oktober redegjorde Arbeids- og sosialnister Henrik Asheim for granskningen av trygdeskandalen.

– Juss-Buss mener at alle saker om tilbakekreving og trygdemisbruk bør gjennomgås. Statsrådens manglende vilje til å rydde opp er en total ansvarsfraskrivelse som ikke er rettsstaten verdig.

Utdrag fra debattinnlegget til Per Silnes Tandberg, medarbeider i sosial-, arbeids- og trygderettsgruppen i Jussbuss.

– Saken er den største rettssikkerhetsskandalen i fredstid, men granskningsrapporten gir grunn til å tro at saken er langt større enn hittil kjent.

I Juss-Buss' høringssvar anbefaler vi at alle saker om tilbakekreving og trygdemisbruk bør gjennomgås, også ut over rent EØS-rettslige spørsmål.

Rapporten har også avdekket en forvaltningskultur med klare svakheter, hvor bekjempelse av trygdeeksport har gått på bekostning av å sikre enkeltpersoners rettigheter.

Arbeids- og sosialdepartementet bør snarest starte en prosess for å avdekke uriktige tilbakebetalingskrav og straffedommer i alle saker om trygdemisbruk. Ofrene fortjener oppreisning. De har ingen tid å miste.

Les hele innlegget: Trygdeskandalen er toppen av isfjellet (Dagbladet, 20.10.20)


Relaterte nyheter


 • Hvor vi er

  Besøksadresse: Borggata 2B,
  Grønland, Oslo.
  Kart

  Fafo Østforum

  Prosjektleder og web-redaktør:
  Anne Mette Ødegård

  Prosjektmedarbeidere:
  Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

  Kontakt redaksjonen: Epost

  logo fafo 194x64

  Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
  Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
  Daglig leder: Tone Fløtten

  Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie