Arbeids- og sosialdepartementet, 21.08.20

Trygdeskandalen: Granskingsutvalgets rapport på høring

Granskingsrapporten «Blindsonen» om feilpraktiseringen av folketrygdens oppholdskrav ved reiser i EØS-området sendes på høring med frist 21. september.

Granskingsutvalget, nedsatt av Arbeids- og sosialdepartementet, har gjennomgått saken om feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i annet EØS-land.

Hvordan kunne dette skje? Hvordan kunne dette pågå over så lang tid? Utvalget har i sin rapport redegjort for læringspunkter som ble avdekket under gjennomgangen.

Les hele saken: Granskingsutvalgets rapport på høring (Arbeids- og sosialdepartementet, 21.08.20)

Les også:

Høringsdokumenter: Høring – NOU 2020:9 Blindsonen. Gransking av feilpraktiseringen av folketrygdlovens oppholdskrav ved reiser i EØS-området

Utredningen NOU 2020: 9 Blindsonen


Relaterte nyheter

 • Relaterte publikasjoner


  Hvor vi er

  Besøksadresse: Borggata 2B,
  Grønland, Oslo.
  Kart

  Fafo Østforum

  Prosjektleder og web-redaktør:
  Anne Mette Ødegård

  Prosjektmedarbeidere:
  Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

  Kontakt redaksjonen: Epost

  logo fafo 194x64

  Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
  Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
  Daglig leder: Tone Fløtten

  Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie