Trygdeskandalen: Granskingsutvalgets rapport på høring

  • 21. august 2020

Granskingsrapporten «Blindsonen» om feilpraktiseringen av folketrygdens oppholdskrav ved reiser i EØS-området sendes på høring med frist 21. september.

Granskingsutvalget, nedsatt av Arbeids- og sosialdepartementet, har gjennomgått saken om feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i annet EØS-land.

Hvordan kunne dette skje? Hvordan kunne dette pågå over så lang tid? Utvalget har i sin rapport redegjort for læringspunkter som ble avdekket under gjennomgangen.

Les hele saken: Granskingsutvalgets rapport på høring (Arbeids- og sosialdepartementet, 21.08.20)

Les også:

Høringsdokumenter: Høring – NOU 2020:9 Blindsonen. Gransking av feilpraktiseringen av folketrygdlovens oppholdskrav ved reiser i EØS-området

Utredningen NOU 2020: 9 Blindsonen

 
Nyhet

Mer om tema

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie