Skip to main content
 

Trygdeskandalen: Granskingsutvalgets rapport på høring

21. august 2020

Granskingsrapporten «Blindsonen» om feilpraktiseringen av folketrygdens oppholdskrav ved reiser i EØS-området sendes på høring med frist 21. september.

Granskingsutvalget, nedsatt av Arbeids- og sosialdepartementet, har gjennomgått saken om feilaktig praktisering av adgangen til å motta sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger ved opphold i annet EØS-land.

Hvordan kunne dette skje? Hvordan kunne dette pågå over så lang tid? Utvalget har i sin rapport redegjort for læringspunkter som ble avdekket under gjennomgangen.

Les hele saken: Granskingsutvalgets rapport på høring (Arbeids- og sosialdepartementet, 21.08.20)

Les også:

Høringsdokumenter: Høring – NOU 2020:9 Blindsonen. Gransking av feilpraktiseringen av folketrygdlovens oppholdskrav ved reiser i EØS-området

Utredningen NOU 2020: 9 Blindsonen

 
Nyhet

Mer om tema