Skip to main content
 

Retten skal avgjøre Nav-ofrenes krav om oppreisning

11. september 2023

Tre personer som feilaktig ble straffeforfulgt i Nav-skandalen, krever oppreisning for det de måtte utstå. Saken kan få følger for flere tusen andre Nav-ofre.

De tre personene oppholdt seg i utlandet i lengre perioder samtidig som de mottok støtte fra Nav. Alle tre ble straffeforfulgt, og to har sonet henholdsvis 75 og 61 dager i fengsel etter å ha blitt feilaktig dømt for trygdesvindel.

Dommene er en del av det som i pressen er blitt omtalt som «trygdeskandalen» eller «Nav-skandalen». Det viste seg i 2019 at Nav i årevis hadde tolket og praktisert trygdereglene i strid med EUs regelverk.

Nå går de tre til Oslo tingrett med krav om økonomisk erstatning utover det de er tilkjent. De mener at de er blitt påført skade som gjør at de har krav på oppreisningserstatning gjennom straffeloven, men også at belastningen de har måttet utstå innebærer brudd på menneskerettighetene.

Staten avviser alle krav og argumenterer for at det ikke er grunnlag for dem, verken i lovverket eller i rettspraksis.

Domstolen har satt av hele uken til rettssaken.

Nyhet