Skip to main content
 

Trygdeskandalen: Norge slåss for 2012-skille i EFTA-domstolen

26. november 2020

Arbeids- og sosialdepartementet vil argumentere for at det går et vesentlig skille i NAV-saken i 2012, når det i dag holdes høring i EFTA-domstolen. Resultatet av den avgjørende høringen kan bety et ras av nye NAV-saker. Høyesterett har bedt EFTA-domstolen om svar på i alt 16 spørsmål.

– Dette er første gang at en norsk rett har bedt Efta-domstolen om råd, sa setteriksadvokat Henry John Mæland som var førstemann ut med sin redegjørelse til domstolen.

Blant annet er domstolen spurt til råds om det norske kravet om at mottakere av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger må oppholde seg i Norge, har vært i strid med EØS-retten også før juni 2012, da EUs nye trygdeforordning trådte i kraft.

EFTA-domstolens avgjørelse er ventet på nyåret.

Les hele saken: Trygdeskandalen: Norge slåss for 2012-skille i EFTA-domstolen (VG, 26.11.20)

 
Nyhet

Mer om tema