Leder: – Politikerstyrt NAV-skandale

  • 06. mai 2021

– Det er ikke sjefer i NAV eller partier som har ansvar for NAV-skandalen. Med vedtaket i EFTA-domstolen kan vi slå fast av NAV-skandalen er et resultat av kollektiv politisk svikt over flere tiår, skriver Dagens Perspektiv på lederplass.

Utdrag fra lederen:

– Da NAV-skandalen ble kjent, ble det først stilt spørsmål med om det var juristene og ledelsen i NAV som hadde bommet på tolkningen av loven mens regjeringen sov i timen.

– NAV-skandalen er et resultat av kollektiv politisk svikt.

Ifølge EFTA-domstolen går trygdeskandalen tilbake til 1994. De konkluderer med at Norge har stilt for strenge krav til eksport av arbeidsavklaringspenger (AAP) både før og etter 2012.

– Politikerne har ikke ønsket å være mer bundet av EØS-avtalen enn høyst nødvendig, forståelig nok. Det er god politikk å være opptatt av å utnytte det handlingsrommet man har.

–  Problemet i trygdeskandalen er at det i praksis har eksistert to regelsett; EUs lover og regler og den norske velferdslovgivningen med tilhørende politiske føringer. Dette skulle vært samkjørt, men det har ikke politikerne sett seg tjent med.

Les hele lederen: Politikerstyrt NAV-skandale (Dagens Perspektiv, 06.05.21)

 
Nyhet

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie