Skip to main content
 

NAV-saken: Statsrådens redegjørelse for Stortinget om granskningsutvalgets rapport

13. oktober 2020

– For å unngå tilsvarende feilpraktiseringer i fremtiden, trenger vi å få på plass et godt og ryddig lovverk, en styrket EØS-kompetanse i forvaltningen og bedre måter å synliggjøre koblingen mellom norsk og internasjonal rett, sa statsråd Henrik Asheims da han redegjorde for Stortinget om granskningsutvalgets rapport om feilpraktiseringen av folketrygdlovens oppholdskrav ved reiser i EØS-området

Les hele talen: Statsråd Henrik Asheims redegjørelse for Stortinget om granskningsutvalgets rapport om feilpraktiseringen av folketrygdlovens oppholdskrav ved reiser i EØS-området  (Arbeids- og sosialdepartementet, 13.10.20)

Last ned utredningen «Blindsonen – Gransking av feilpraktiseringen av folketrygdlovens oppholdskrav ved reiser i EØS-området» (NOU 2020:9). Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 8. november 2019. Avgitt til Arbeids- og sosialdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet 4. august 2020.

 
Nyhet