Skip to main content
 

Nav-ofrene saksøker staten: – De ber oss nærmest om å gå til rettsak

22. juni 2022

Samtalene med departementet og Nav førte ikke fram. De som ble rammet av trygdeskandalen, går nå sammen og saksøker staten.

– Det er ikke politikerne som er avvisende, men Nav og Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Vi har forsøkt samarbeid, men der stopper det opp, sier Rune Halseth.

Han er leder i organisasjonen Nav-oppryddingen og ble selv straffedømt og fengslet for trygdebedrageri for å ha oppholdt seg i utlandet da han mottok arbeidsavklaringspenger.

Stevningen er under utarbeidelse og at den trolig blir levert i løpet av sommeren.

Et sentralt krav i søksmålet er at staten må betale en høyere såkalt forsinkelsesrente til dem som har krav på tilbakebetaling.

Et annet krav som blir sentralt i søksmålet, er at staten må betale oppreisningserstatning. Her kommer de til å basere seg både på Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) og norsk lovgivning.

Les hele saken: Nav-ofrene saksøker staten: – De ber oss nærmest om å gå til rettsak (Dagsavisen, 22.06.22)

 
Nyhet