Skip to main content
 

NAV-saken: ESA lukker overtredelsessak mot Norge etter lovendringer

14. juni 2023

EØS-tilsynet (ESA) har i dag besluttet å lukke en sak mot Norge etter lovendringer for å etterleve EØS-reglene om enkeltpersoners rett til å beholde sykepenger i utlandet. En separat sak, vedrørende rettsmidler gitt til personer som er berørt av tidligere brudd på EØS-lovgivningen, er fortsatt åpen.

ESA mente i 2019 Norge urettmessig begrenset EØS-rettslige rettigheter til mottakere av sykepenger ved å kreve at de oppholder seg i Norge uten behørig begrunnelse. Dette synet ble bekreftet av EFTA-domstolen i en dom avsagt 5. mai 2021, som svar på spørsmål henvist av høyesterett.

I november 2022, vedtok Norge lovendringer som slår fast at det ikke lenger kreves forhåndsgodkjenning fra NAV for å reise til andre EØS-stater. I tillegg vil maksimumsgrenser for lengden på opphold i utlandet ikke lenger gjelde.

Nyhet