Skip to main content
Skal vurdere strengere regler for vinterdekk for tunge kjøretøy

Skal vurdere strengere regler for vinterdekk for tunge kjøretøy


Debatten om sikring av utenlandske vogntog har tiltatt de siste ukene etter en rekke trafikkulykker. Ved Svinesund i går kveld fikk 15 av 15 kontrollerte vogntog kjøreforbud på grunn av slitte eller uegnede dekk. Nå ser Vegdirektoratet til Tyskland for inspirasjon, der vinterdekk er påbudt å være merket med «three-peak mountain snowflake», ofte kalt alpesymbolet.

(VG, 05.02.19)
Bare 3 % av utenlandske vogntog kontrolleres på grensen

Bare 3 % av utenlandske vogntog kontrolleres på grensen


Hvert døgn krysser omtrent 1500 utenlandske vogntog grensen ved Svinesund av disse blir i snitt 40 kontrollert. Det utgjør mer enn ett vogntog per minutt. Norges Lastebileier-forbunds (NLF) direktør Geir A. Mo, har lenge etterlyste hyppigere kontroller og strengere regler. 

(NLF, 05.02.19)
EUs mobilitetspakke: Nye transportregler kan bli vedtatt neste uke

EUs mobilitetspakke: Nye transportregler kan bli vedtatt neste uke


Med bare tre stemmers overvekt bestemte Europaparlamentets transportkomite seg for å la hele EU-parlamentet vedta nye transportregler. Men foreløpig er det ingen som vet hva som kan få flertall i en slik avstemning.

(FriFagbevegelse, 04.02.19)
Dette sier forskningen om ulykkesrisiko for utenlandske godsbiler

Dette sier forskningen om ulykkesrisiko for utenlandske godsbiler


Transportøkonomisk institutt gikk nylig ut med en påminner: Utenlandske tunge godsbiler har tre ganger så høy risiko for å bli involvert i eneulykker sammenliknet med norske tunge godsbiler.

(lastebil.no, 03.02.19)
Automatiske kontroller kan stoppe utenlandske vogntog med dårlige dekk

Automatiske kontroller kan stoppe utenlandske vogntog med dårlige dekk


Et tysk selskap har utviklet et system som kan graves ned i veibanen og som måler mønsterdybden på dekket og vekten på kjøretøyet i fart. Også norske selskaper har tilbudt vegvesenet løsninger for automatisk skanning av bildekk.

(TU.no, 01.02.19)
Utenlandske vogntog er tema i flere lederartikler

Utenlandske vogntog er tema i flere lederartikler


Trafikkfarlige utenlandske lastebiler og sosial dumping var denne uken tema i NRKs Debatten. Og flere norske aviser følger opp temaet i sine lederartikler.

(Fafo Østforum, 31.01.19)
Utenlandske vogntog med dårlige dekk har vært tema i over 40 år

Utenlandske vogntog med dårlige dekk har vært tema i over 40 år


Steinar Bjerkli var kontrollør fra 1974-2001 han oppfordrer de ansvarlige for trafikksikkerheten til å sette seg inn i historien. Selv om kontroller på grenseoverganger får store oppslag i media er de glemt neste dag. Skal vi få bukt med problemet trenger vi 24-timers kontroller hele vinterhalvåret sier Bjerkli.

(HA, 31.01.19)
Debatt om livsfarlige utenlandske vogntog og sosial dumping

Debatt om livsfarlige utenlandske vogntog og sosial dumping


Direktør i Norges Lastebileier-forbund Geir A. Mo og samferdselsminister Jon Georg Dale var blant debattdeltakerne på NRKs TV-program Debatten (29.1). Mo argumenterte for å ansvarliggjøre transportkjøperne. Lastebil.no oppsummerer debatten og lenker til NRKs Nett-TV.

(Lastebil.no, 30.01.19/NRK, 29.01.19)
EUs nye transportregler kan bli utsatt

EUs nye transportregler kan bli utsatt


Det har vist seg svært vanskelig å finne et kompromiss om nye regler for kabotasjekjøring og kjøre- og hviletidsbestemmelser i EU. Det kommende EU-valget kan gjøre at avgjørelsen om nye transportregler blir utsatt til slutten av året.

(FriFagbevegelse, 29.01.19)
Reagerer på at NSB vil leie inn utenlandske busser og sjåfører

Reagerer på at NSB vil leie inn utenlandske busser og sjåfører


Tillitsvalgte i det NSB-eide busselskapet Nettbuss frykter at NSB kan uthule lønns- og arbeidsvilkår og legge til rette for sosial dumping dersom de får innvilget sin søknad til Samferdselsdepartementet om å bruke utenlandske sjåfører ved behov. NSB understreker at de kun vil sikre kundene nok busser i tilfeller der de må sette inn «buss for tog».

(FriFagbevegelse, 25.01.19)
Samferdselsdepartementet lytter til Norges Lastebileier-Forbund

Samferdselsdepartementet lytter til Norges Lastebileier-Forbund


Norges Lastebileier-Forbunds direktør Geir A. Mo, er bekymret over økningen i ulykker med utenlandske vogntog. Han har sendt brev til samferdselsminister Jon Georg Dale og bedt om at kun dekk merket med alpesymbolet «Three Peak Mountain Snowflake» godkjennes på norske vinterveier. Statsråden har lovet å imøtekomme flere av Mo sine forslag.

(Transportlogistikk.no, 25.01.19)
– Norske og utenlandske transportører forskjellsbehandles

– Norske og utenlandske transportører forskjellsbehandles


Lik konkurranse på like vilkår er et viktig prinsipp i næringslivet. Men Norsk Lastebil-Forbund (NLF) mener utenlandske transportører har en rekke fordeler som utnyttes til det fulle ved transport av gods i konkurranse med norske transportbedrifter. I tillegg kommer ulovlig kabotasje og brudd på lønnsvilkår.

(NLF, 24.01.19)