Skip to main content
Mange utenlandske vogntog fikk bruksforbud

Mange utenlandske vogntog fikk bruksforbud


Mandag (21.01) og tirsdag gjennomførte Statens vegvesen kontroll på til sammen 120 store kjøretøy på flere grenseoverganger mot Finland. 21 vogntog fikk bruksforbud en av dem for ulovlig kabotasjekjøring. Mange av vogntogene hadde for dårlige dekk, noen manglende dokumenter og dårlig lastsikring.

(iFinmark.no, 23.01.19)
Sikkerhetssjekken virker, nærmere 100 vogntog fjernet fra veien

Sikkerhetssjekken virker, nærmere 100 vogntog fjernet fra veien


Alle utenlandske vogntog må gjennom en sikkerhetssjekk før de får passere grensen inn til Norge, foreslo Parat. Samferdselsministeren fulgte opp og ba Tollvesenet bidra til å øke kontrollene. Nå kommer resultatene, og nærmere 100 vogntog – både norske og utenlandske – har fått kjøreforbud.

(Parat, 22.01.19)
Yrkessjåfører frykter utenlandske vogntog

Yrkessjåfører frykter utenlandske vogntog


VG har snakket med flere yrkessjåfører som opplever redsel på veien. Det har vært stor debatt etter at utenlandske vogntog har vært involvert i flere alvorlige ulykker på norske veier de siste årene.

(VG, 23.01.19)
Ber Norge se på Tyske regler for vogntog

Ber Norge se på Tyske regler for vogntog


Norges Lastebileier-Forbund mener Norge burde hatt strengere vogntog-regler. De etterlyser hyppigere kontroller og at vi i likhet med Tyskland må stille strengere krav til vinterdekkene som tillates på norske veier. Statsråd Jon Georg Dale lover å se på saken.

(NRK, 18.01.19)
23 av 47 vogntog fikk kjøreforbud ved grensen til Finmark

23 av 47 vogntog fikk kjøreforbud ved grensen til Finmark


På onsdag (16.01) gjennomførte Statens vegvesen flere kontroller av vogntog i Nord-Norge. På en av grenseovergangene fikk 14 av 17 sjåfører beskjed om å stanse og totalt fikk nesten halvparten kjøreforbud.

(abc nyheter, 17.01.19)
Vegvesenet stoppet utenlandske vogntog med forfalskede vinterdekk

Vegvesenet stoppet utenlandske vogntog med forfalskede vinterdekk


Tirsdag (15.01) gjennomførte Statens vegvesen en kontroll av tungbiler i Brønnøy etter at det de siste dagene har vært mye diskusjon om utenlandske vogntog som ikke er skodd for norske forhold. Kontrolløren fortviler over at enkelte sommerdekk er innenfor regelverket og at noen sjåfører selv har skrevet M+S (mud and snow) på dekkene.

(Brønnøysund Avis, 16.01.19)
Strakstiltak for å hindre ulykker med utenlandske vogntog

Strakstiltak for å hindre ulykker med utenlandske vogntog


Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) forteller at han har bedt Statens vegvesen og Tollvesenet om å prioritere kontroller i nord for å hindre flere ulykker med utenlandske vogntog.

(ABC Nyheter, 15.01.19)
Bedrift vil ikke ha varer fra utenlandske vogntog

Bedrift vil ikke ha varer fra utenlandske vogntog


– Vi som mange andre har vi sett oss lei av vogntog fra utlandet som ikke har noe på våre vinterveier å gjøre, skriver Kaffemestern Tromsø AS på sin Facebook-side. Bedriften varsler nå sine leverandører at de ikke lenger aksepterer varer levert med utenlandske vogntog.

(Anlegg&Transport, 15.01.19)
– Alle utenlandske vogntog bør sikkerhetssjekkes på grensen

– Alle utenlandske vogntog bør sikkerhetssjekkes på grensen


– I dag gir det et konkurransefortrinn å nedprioritere sikkerhet og arbeidsforhold. Nå må myndighetene kontrollere og transportkjøperne ta ansvar, krever fagforbundene Yrkestrafikkforbundet (YTF) og Parat. De vil ha døgnkontinuerlig kontroll av tungtransport på vei inn i Norge.

(YTF, 14.01.19)
Mer rettferdig konkurranse i vegtransporten

Mer rettferdig konkurranse i vegtransporten


Den tøffe priskonkurransen vil fortsette, men på et mer rettferdig og kontrollerbart grunnlag tror Nærblikk forfatteren til tidsskriftet Samferdsel. Han har sett nærmere på EUs politikk for transportnæringen med særlig vekt på enigheten blant EU-transportministre som kom fram før jul. 

(Samferdsel, 14.01.19)
– Kan ikke leve med at utenlandske vogntog blir en større trussel for oss alle

– Kan ikke leve med at utenlandske vogntog blir en større trussel for oss alle


Fylkesrådene for samferdsel i de tre nordligste fylkene krever at regjeringen kommer med sterkere tiltak ovenfor utenlandsk tungtransport i landsdelen. I et brev til samferdselsministeren skriver de at tungtransporten langs nordnorske vinterveier har økt kraftig og mange av kjøretøyene er ikke skodd for vinterføre.

(Rana Blad, 14.01.19)
Kaos rundt avstemning over EU-vegpakke

Kaos rundt avstemning over EU-vegpakke


Transportkomiteen i Brussel skulle stemme over tre hovedforslag knyttet til henholdsvis utstasjonering, kjøre- og hviletid og kabotasje. Representanter fra Norges Lastebileier-Forbund (NLF), som var til stede, opplevde avstemningen tidvis som kaotisk. Ved samtlige forslag ble det kort tid før avstemningsdagen fremlagt en rekke alternative forslag.

(NLF, 11.01.19)