Skip to main content
Road Alliance: Norske eksperter tok initiativ til å drøfte kabotasjeregelverket for passasjertransport

Road Alliance: Norske eksperter tok initiativ til å drøfte kabotasjeregelverket for passasjertransport


Norge og 10 andre land er med i Road Alliance, og eksperter fra Road Alliance møttes nylig i København for å diskutere de kommende forhandlingene mellom Rådet, Europaparlamentet og Kommisjonen (trilogforhandlinger) om mobilitetspakkens del I (adgang til yrket/markedsadgang, kjøre- og hviletid og særlige regler for utstasjonering) og del II (kombinert transport).

(Regjeringen, 02.09.19)
To av tre transportkjøpere ivaretar ikke sin plikt om å sjekke at sjåførene får lovlig lønn

To av tre transportkjøpere ivaretar ikke sin plikt om å sjekke at sjåførene får lovlig lønn


Tilsyn med bestillere av transporttjenester viser at to tredeler ikke ivaretar sin plikt til å informere om og forsikre seg om at sjåførene får lovpålagt minstelønn. Det kommer fram i en ny rapport fra Arbeidstilsynet. 

(Arbeidstilsynet, 02.09.19)
Transportkjøper må ansvarliggjøres

Transportkjøper må ansvarliggjøres


Yrkestrafikkforbundet (YTF) har i to dager delt ut spørreskjema om arbeidsvilkår til godssjåfører som krysser grensen inn til Norge. I den forbindelse tok Erlend Wiborg (FrP) og Sverre Myrli (Ap) turen for å diskutere tiltak for transportbransjen med forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes. NRK dekket saken - lenke til innslaget finner du på nettsidene til YTF

(Yrkestrafikkforbundet, 25.08.19)
De bør flere uker på fire kvadratmeter. Møt suppekokerne på norske veier

De bør flere uker på fire kvadratmeter. Møt suppekokerne på norske veier


De kan bo både uker og måneder i bilen, jobber 15 timer om dagen og tilbereder middagen mellom eksos og veistøv. Dette er hverdagen til mange av de utenlandske lastebilsjåførene i Norge. 

(E24, 24.08.19)
– Fair Transport kan redusere handlingsrommet til de useriøse

– Fair Transport kan redusere handlingsrommet til de useriøse


Arbeidstilsynet jakter på transportører og transportbestillere som utnytter arbeidstakere og utsetter sine ansatte for unødvendig risiko. Direktør Trude Vollheim tror innsatsen for mer rettferdige konkurransevilkår kan nå nye høyder med Fair Transport.

(Norges Lastebileier-Forbund , 25.08.19)
Debatt: – Busshavari med EØS

Debatt: – Busshavari med EØS


– Norge er blitt et friområde for polske og litauiske turbusser og det er grove brudd på lønn og arbeidsvilkår i bransjen. Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) nekter å innføre nasjonale mottiltak – fordi det vil bryte med EØS-avtalen, skriver Jan R. Steinholt, HK-medlem, tidligere medlem av NTF.

(FriFagbevegelse, 26.08.19)
Avdekka ulovleg kabotasje

Avdekka ulovleg kabotasje


Eit firma er meldt til politiet for ulovleg kabotasje etter kontroll på E39. Selskapet hadde køyrd fire nasjonale transportar etter at bilen kom til Noreg, grensa i EU og EØS er tre kabotasjeturar på sju dagar.

(Midtsiden, 22.08.19)
Innlegg: Stopp urettferdigheten den norske bussnæringa utsettes for

Innlegg: Stopp urettferdigheten den norske bussnæringa utsettes for


Den norske bussnæringa presses knallhardt av utenlandske selskap som ikke betaler moms, og som ikke følger norske tariffer når deres sjåfører kjører i Norge. På vegne av Senterpartiet har jeg fremmet forslag om at utenlandske busselskap skal betale moms fra første krone og kontrolleres mer, når de kjører over grensa og tar oppdrag i Norge, skriver Siv Mossleth, stortingsrepresentant fra Senterpartiet.

(Senterpartiet, 21.08.19)
Økende grad av utenlandske sjåfører i norske vogntog

Økende grad av utenlandske sjåfører i norske vogntog


Selv om det jobbes på spreng for å få bukt med farlige vogntog på norske veier, tror flere at vinterkjøringen vil gjenta seg. Det kom frem i en debatt i Arendalsuka om hvordan å stoppe farlige vogntog på norske veier.

(ABC Nyheter, 14.08.19)
NLF-krav utløste skriftlig spørsmål i Stortinget

NLF-krav utløste skriftlig spørsmål i Stortinget


I forrige uke kunne NLF melde at kontrollører hos Statens vegvesen slår alarm på grunn av en ny og problematisk kontrollinstruks for kabotasje. Nå har Arne Nævra (SV) stilt spørsmål til samferdselsministeren på bakgrunn av NLFs krav om strakstiltak.

(Lastebil.no, 12.08.19)
Kronikk: – På ville veier med Høyreregjeringen

Kronikk: – På ville veier med Høyreregjeringen


– Noe er råttent i transportbransjen. Norske arbeidere blir i dag utkonkurrert av utenlandske selskaper på pris. Arbeiderpartiet fremmet forslag i Stortinget med ti punkter mot sosial dumping i transportnæringen. Høyreregjeringen hadde en unik mulighet til å sette klare rammer fra fellesskapets side. De valgte i stedet å stemme det ned, og la utenlandske aktører sette rammene i transportbransjen, skriver Jørn Eggum, forbundsleder i Fellesforbundet og Bjørnar Skjæran, nestleder i Arbeiderpartiet.

(VG, 08.08.19)
Hurtigruten får gjennomføre to seglingar som bryt reglar for lønns- og arbeidsvilkår

Hurtigruten får gjennomføre to seglingar som bryt reglar for lønns- og arbeidsvilkår


Hurtigruten får gjennomføre to omstridde seglingar til og frå Svalbard i norsk farvatn i sommar. Skipa skal ikkje legge til kai i utanlandske hamner, men får likevel bruke internasjonale lønns- og arbeidsvilkår på delar av turen. Sjøfartsdirektoratet har tidlegare fastslått at ei liknande segling i fjor braut med regelverket.

(FriFagbevegelse, 19.07.19)