Skip to main content
Mer enn hundre tusen sjåfører fra land utenfor EU kjører i Europa

Mer enn hundre tusen sjåfører fra land utenfor EU kjører i Europa


EUs regler sier at man kan leie arbeidskraft utenfor EU dersom man ikke finner ledig kapasitet og kompetanse innen landets egne grenser. Nå blir arbeidstillatelser gitt på løpende bånd – og trenden er økende. Lastebilorganisasjonene hevder at det finnes sjåfører, men at det har med lønnsbetingelser å gjøre. Flere transportører er uenig i dette.

(Tungt.no, 12.12.18)
Frykter at EUs sjåførkrav vannes ut

Frykter at EUs sjåførkrav vannes ut


Leder i Norsk Lastebileier-Forbund (NLF) Geir Mo, understreker at kompromissforslaget fra EUs transportministre ikke er vedtatt enda. Han frykter omkamp fra flere østeuropeiske land som var motstandere av forslaget. Selv om forslaget skulle bli vedtatt hjelper det lite om ikke norske myndigheter håndhever reglene avslutter Mo: – Å ta ukehvilen i lastebilen har for eksempel vært forbudt i over ett år, etter en dom i EU-domstolen, men Norge har ennå ikke iverksatt systematisk oppfølging og kontroll på dette punktet.

(Nye Troms/NTB, 11.12.18)
EU-ministrenes forslag løser ikke alle problemene i veisektoren

EU-ministrenes forslag løser ikke alle problemene i veisektoren


Transportarbeiderforbundet (NTF) mener at problemene med sosial dumping innenfor veisektoren ikke vil bli løst med EUs ministerråds forslag til ny regulering av veitransporten. Danskenes forslag om at lønna til sjåføren skal avhenge av mottakerlandet nådde ikke igjennom, noe lederen i NTF, Lars Morten Johnsen, mener er sterkt beklagelig. Han er fornøyd med endringene for kabotasjekjøring.

(FriFagbevegelse, 07.12.18)
Vegvesenet advarer mot moderne slavedrift

Vegvesenet advarer mot moderne slavedrift


Bulgarske transportfirmaer utnytter makedonske sjåfører på det groveste og vi møter voksne menn som står på kontrollstasjonen og griner, forteller Geir T. Finstad i Vegvesenet. Bare i Hedmark får 50-100 vogntog med makedonsk sjåfør hvert år kjøreforbud.   – Den siste vi stoppet sa at han tjente 4000 svenske kroner i måneden, sier Finstad. 

(NRK, 06.12.18)
Postkom positive til strengere kabotasjeregler

Postkom positive til strengere kabotasjeregler


Postkom er glad for at EUs transportministre vil stramme inn regelverket for kabotasjekjøring, ifølge leder Odd Christian Øverland. – Mange hadde fryktet at EU skulle lande på et mer liberalt regelverk, sier han. Øverland trekker fram forslag om karantenetid etter et kabotasjeoppdrag, hviletid utenfor førerhuset og at bilene må returnere til hjemlandet minst hver fjerde uke. 

(FriFagbevegelse, 06.12.18)
Luftfartsdommen blir politisk sak i Stortinget

Luftfartsdommen blir politisk sak i Stortinget


Borgarting lagmannsrett har kommet fram til at regjeringen uriktig har lagt til grunn at Norge er tvunget til å åpne for ansettelse av tredjelandsborgere - personer som ikke er statsborgere i et EØS-land - i større utstrekning enn hva EØS-samarbeidet krever. Nå blir dette en sak i Stortinget.

(FriFagbevegelse, 06.12.18)
Slik kan de nye kabotasjereglene bli

Slik kan de nye kabotasjereglene bli


EU-ministrene har kommet fram til forslag til nye regler for transport innad i EU. Norges Lastebileier-forbund (NLF) er godt fornøyd med den nye EU-veipakken, men NLF-direktør Geir A. Mo vil ikke ta seieren på forskudd.  Han er særlig godt fornøyd med forslaget om karanteneperiode etter endt kabotasje og håper norske myndigheter vil følge opp forbudet mot å ta ukehvilen i lastebilen. 

(Lastebil.no, 05.12.18)
EUs transportministre vil ha strengere regler for lastebilnæringen

EUs transportministre vil ha strengere regler for lastebilnæringen


Rett før midnatt mandag ble det inngått et kompromiss i EUs ministerråd. Enigheten omhandlet en rekke regler for yrkessjåfører og transportselskaper i EU, herunder bestemmelser om hviletid, kabotasje og muligheter for hjemreise. Reglene må vedtas av EU-parlamentet før de trer i kraft. Samferdselsminister Jon Georg Dale hilser tiltakene velkommen. – Dette er et skritt nærmere enighet om nye regler, men mye arbeid gjenstår, sier Dale.

(FriFagbevegelse/NTB, 05.12.18)
EUs transportministere foreslår strengere kabotasjeregler

EUs transportministere foreslår strengere kabotasjeregler


Etter de foreslåtte nye reglene vil lastebiler fra andre EU-land kunne kjøre tre kabotasjetransporter i løpet av syv dager etter at de kommer inn i Norge. Deretter må de ut av landet i minst fem dager før de på nytt kan kjøre kabotasje i Norge. Det ble EUs transportministere enige om på rådsmøte om den såkalte mobilitetspakken. Nå skal forslaget behandles av Europaparlamentet. Deretter skal saken forhandles med EU-kommisjonen.

(Tungt.no, 04.12.18)
Regjeringen kjemper for en bedre transportbransje

Regjeringen kjemper for en bedre transportbransje


Statssekretær Brage Baklien forteller at Regjeringen samarbeider med de andre landene i Road Alliance for å sikre et best mulig regelverk transportnæringen. De er særlig opptatt av å bekjempe arbeidslivskriminalitet, ha ryddige konkurransevilkår og økt trafikksikkerhet. Landene i alliansen jobber for felles regelverk innad i EU som kan motvirke sosial dumping.

(Regjeringen.no, 03.12.18)
Kreiss har kjørt 3000 kabotasjeturer så langt i år

Kreiss har kjørt 3000 kabotasjeturer så langt i år


Kreiss lar seg ikke stoppe av anmeldelser, tvangsmulkter eller kundeflukt. De har i 2018 kjørt flere kabotasjeturer enn noen gang før. – Et tydelig tegn på at transportkjøpere ikke ansvarliggjøres i stor nok grad, mener NLF-direktør Geir A. Mo. Selskapet har vært i hardt vær etter at det kom fram at de lønner sine sjåfører helt ned i 24 kr timen når de kjører i Norge. Like fullt overgår de sin egen rekord fra 2017, da de hadde 2500 kabotasjeoppdrag i Norge.

(Lastebil.no, 19.11.18)
Treng klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport

Treng klare reglar, betre arbeidsvilkår og tryggare vegtransport


- Det er viktig å fremme norske posisjonar i EU-systemet. Eg er oppteken av å bruke dei kanalane vi har til å påverke utviklinga av regelverket som gjeld vegtransport. I lag med dei andre landa i Road Alliance vil vi sikre ein meir rettferdig konkurranse, innføre betre køyre- og kvitetidsordningar og hindre sosial dumping, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

(Samferdselsdepartementet, 16.11.18)