Seminarer

Fafo Østforum arrangerer fire-fem årlige seminarer. Disse er i utgangspunktet åpne og i hovedsak gratis. Ved større arrangementer vil det være konferanseavgift.

Fafo Østforum seminarer: 2004–2019

Fafo Østforum seminarer: 2004–2019

Fafo Østforum har siden 2004 vært en møteplass for partene i arbeidslivet, bedrifter og myndigheter. I perioden 2004–2019 (nov) har vi arrangert 79 arrangementer.

 

 

Brexit Breakfast

Brexit Breakfast
Fafo Østforum seminar
fredag, 22 november 2019
kl. 08.30–09.45
Fafo, Borggata 2B, Oslo

Seminaret ble strømmet – se opptak av sendingen på Fafo-tv

Hva slags virkninger kan Brexit få for arbeidsmarkedsregulering og arbeidstakerrettigheter i Europa, inkludert Norge? Dette var temaet da professor Paul Marginson fra University of Warwick/Fafo holder foredraget: «Opening a hole in Europe's regulatory floor? Brexit and employment relations».

«Kineserne kommer» – utenlandske entreprenører på norske anlegg

«Kineserne kommer» – utenlandske entreprenører på norske anlegg
Fafo Østforum seminar
tirsdag, 08 oktober 2019
Kl. 14.00–16.00
Fafo, Borggata 2B, Oslo

Se opptak av seminaret på Fafo-tv

Bygging av veier, jernbane, bruer og tunneler overlates i stadig større grad til utenlandske entreprenører. Hva slags betydning har dette for arbeidsvilkårene i bransjen og klarer de norske entreprenørene seg i konkurransen?

Grenseløs bekymring. Jobben, fellesskapet og forskjellene

Grenseløs bekymring. Jobben, fellesskapet og forskjellene
Fafokonferansen 2019
onsdag, 15 mai 2019
Kl. 09.00–15.30
Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Youngstorget

Grenser viskes ut og samhandling på tvers av land er regelen snarere enn unntaket. Vil vår velfungerende, tillitsbaserte samfunnsmodell slå sprekker, eller er den allerede i ferd med å forvitre? Årets Fafokonferanse markerte også at det er 15 år siden EUs østutvidelse og etableringen av Fafo Østforum.

Grenseløs transport

Grenseløs transport
Fafo Østforum seminar
torsdag, 07 mars 2019
kl. 14.00–16.00
Fafo, Borggata 2B, Oslo

Seminaret ble strømmet, se opptak på Fafo-tv

Last ned presentasjoner på seminarets nettside.

Transport på tvers av landegrensene i EØS-området er et omstridt tema, også i Norge. Ikke bare fordi snøglatte fjelloverganger skaper problemer for utenlandske sjåfører, men fordi internasjonal transport skaper press på norske lønns- og arbeidsvilkår. På dette seminaret fikk vi blant annet høre om en ny undersøkelse blant bulgarske og rumenske sjåfører i Norge.

Striden om reise, kost og losji – er punktum satt?

Striden om reise, kost og losji – er punktum satt?
Fafo Østforum seminar
torsdag, 22 november 2018
14.00-16.00
Fafo, Borggata 2B

Seminaret ble strømmet, se opptak på Fafo-tv

Last ned presentasjoner på seminarets nettside

Det har vært en årelang strid om reise, kost og losji (RKL) for utenlandske arbeidstakere i norsk skips- og verftsindustri. Høyesterett har konstatert at allmenngjøring av RKL er innenfor EØS-regelverket. Tariffnemnda har vedtatt at utgifter til reiser innenfor Norges grenser fortsatt skal dekkes, men ikke reiser fra og til hjemlandet. Hvilke konsekvenser får dette for bedriftene og de utenlandske arbeidstakerne?

Europeisk arbeidsmarkedsbyrå – hjelp eller overprøving?

Europeisk arbeidsmarkedsbyrå – hjelp eller overprøving?
Fafo Østforum seminar
mandag, 12 november 2018
kl. 14.00–16.00
Fafo, Borggata 2B, Oslo

Seminaret ble strømmet, se opptak på Fafo-tv

Last ned presentasjoner på seminarets nettside.

"EUs arbeidsmarkedsbyrå kan være effektivt for å bekjempe arbeidsmiljøkriminalitet, men kan føre til at Norge må avstå suverenitet", konkluderer Stortingets utredningsseksjon. Forslaget om et europeisk arbeidsmarkedsbyrå (ELA) er til behandling i EU-systemet. Her hjemme er det diskusjon om fordeler og ulemper ved ELA, både innad i fagbevegelsen og blant politikerne.

Mer anstendighet i renholdsbransjen?

Mer anstendighet i renholdsbransjen?
Fafo Østforum seminar
tirsdag, 18 september 2018
kl. 14.00–16.00
Fafo, Borggata 2B, Oslo

Seminaret ble strømmet, se opptak på Fafo-tv

Last ned presentasjoner på seminarets nettside.

I 2008 var halvparten av arbeidstakerne i renholdsbransjen norske. I 2017 hadde andelen sunket til 30 prosent. Økningen blant innvandrere har særlig kommet blant arbeidstakere fra EU-land i Øst-Europa. Samtidig har det blitt satt i verk en rekke tiltak for å rydde opp i en bransje som i flere tiår har slitt med useriøse aktører. Virker tiltakene?

Den perfekte utenlandske arbeider – i fisk og hotell

Den perfekte utenlandske arbeider – i fisk og hotell
Fafo Østforum seminar
torsdag, 12 april 2018
Torsdag, kl. 14.00–16.00
Fafo, Borggata 2B, Oslo

Seminaret ble strømmet, se opptak på Fafo-tv

Last ned presentasjonene på seminarets nettside.

Fiskeindustrien og hotell er to bransjer med stor andel arbeidsinnvandrere, og mange av dem er kvinner. Flertallet har manuelt arbeid og lav lønn. Hva er de største utfordringene med at det utvikler seg slike innvandrertunge "nisjer" i arbeidslivet? Vi presenterte en ny studie om hvordan arbeidsgivere vurderer ulike arbeidstakergrupper i disse bransjene.

Er polakk et skjellsord? – Om arbeidsinnvandring, språk og tilhørighet

Er polakk et skjellsord? – Om arbeidsinnvandring, språk og tilhørighet
Fafo Østforum seminar
mandag, 12 februar 2018
Mandag, kl. 14.00–16.00
Fafo, Borggata 2B, Oslo

Seminaret ble strømmet, se opptak på Fafo-tv

Presentasjonene kan lastes ned fra seminarets nettside.

Føler arbeidsinnvandrerne seg integrert på arbeidsplassene og i det norske samfunnet? At man ikke kan språket godt nok, og ofte har en løsere tilknytning til arbeidslivet, fører til lavere status på arbeidsplassen og i samfunnet for øvrig. Hvordan håndterer den enkelte arbeidsinnvandrer dette? Og hva kan bedriftslederne gjøre?

Arbeidsinnvandring – statistikk og levekår 2017

Arbeidsinnvandring – statistikk og levekår 2017
Fafo Østforum seminar
torsdag, 30 november 2017
Torsdag, kl. 14.00-16.00
Fafo, Borggata 2B, Oslo

Presentasjonene kan lastes ned fra seminarnettsiden.
Seminaret ble strømmet, se opptak på Fafo-tv

Arbeidstakere fra Polen har større belastninger i arbeidsmiljøet og mer ensidige oppgaver. For første gang er østeuropeiske arbeidsinnvandrere med i levekårsundersøkelsen for innvandrere. SSB ga oss innblikk i denne, og presenterte oppdatering på statistikkfronten. Servicesentrene i Oslo og Bergen fortalte om besøksutvikling og andre erfaringer.    

Er det behov for strengere regulering av bemanningsbransjen?

Er det behov for strengere regulering av bemanningsbransjen?
Fafo Østforum seminar
torsdag, 26 oktober 2017
Torsdag, kl.14.00-16.00
Fafo, Borggata 2B, Oslo

Seminaret ble strømmet, se opptak på Fafo-tv

Mye av veksten i bemanningsbransjen de siste årene skyldes arbeidsinnvandring. Hva slags utfordringer dette fører med seg, varierer, og fra byggebransjen rapporteres det om store problemer. Regjeringen ønsker begrensninger i form av kvoter. På dette seminaret presenterte statssekretær Morten Bakke forslagene til nye reguleringer. Vi fikk også vite mer om omfanget av innleie, samt innspill fra LO og NHO Service.

Last ned presentasjonene nedenfor.