Fafo Østforum arrangerer fire-fem årlige seminarer. Disse er i utgangspunktet åpne og i hovedsak gratis. Ved større arrangementer vil det være konferanseavgift.

Fafo Østforum seminarer: 2004–2021

Fafo Østforum seminarer: 2004–2021

Fafo Østforum har siden 2004 vært en møteplass for partene i arbeidslivet, bedrifter og myndigheter. I perioden 2004–2021 (november) har vi arrangert 87 arrangementer.

Storrengjøring i arbeidslivet

Fafo Østforum seminar
Storrengjøring i arbeidslivet

I Hurdalsplattformen varsler regjeringen storrengjøring i arbeidslivet for å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår. Det skal komme en forsterket innsats for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Hva vil stortingsflertallet prioritere? Og hvordan stiller LO og NHO seg til de ulike tiltakene?

 •      torsdag 25. november 2021
 •      kl. 14.00–15.15
 •      Fafo, Borggata 2B

Fafo Østforum seminar
Allmenngjøring – viktig og riktig medisin?

I desember er det 17 år siden det første vedtaket om allmenngjøring. Erfaringene med allmenngjorte tariffavtaler er i hovedsak positive. Samtidig øker andelen lavlønnsjobber i Norge. Samfunnsøkonomisk analyse og Fafo har evaluert ordningen. Vi inviterte arbeidslivets parter til debatt om hva slags betydning allmenngjøring har hatt, og om det er den riktige medisinen mot lavlønnskonkurranse i årene framover.

 •      torsdag 28. oktober 2021
 •      kl. 14.00–15.15
 •      Fafo, Borggata 2B
Ny rapport om arbeidsinnvandrernes arbeids- og levekår i Norge

Fafo Østforum webinar med rapportlansering
Ny rapport om arbeidsinnvandrernes arbeids- og levekår i Norge

For første gang er det laget en landsomfattende undersøkelse av situasjonen for bosatte arbeidsinnvandrere i Norge. Det er de to største gruppene – polakker og litauere – som er omfattet av Fafos spørreundersøkelse. Til sammen er 165 000 innbyggere fra Polen og Litauen bosatt her i landet, og vi har spurt 1000 av dem om deres lønns- og arbeidsvilkår, boforhold, norskkunnskaper og framtidsplaner. På dette webinaret ble svarene presentert og kommentert.

 •      tirsdag 11. mai 2021
 •      kl. 14.00–15.15
 •      online
Hvordan er livet som arbeidsinnvandrer under koronapandemien?

Fafo Østforum webinar
Hvordan er livet som arbeidsinnvandrer under koronapandemien?

I løpet av koronapandemien har mange fått øynene opp for hvor avhengige vi har blitt av arbeidsinnvandrerne. Samtidig har mange arbeidsinnvandrere opplevd å miste rettigheter, blitt utsatt for uforsiktige arbeidsgivere og stigmatisert. På dette webinaret får vi høre situasjonsbeskrivelser fra Fellesforbundets Jørn Eggum, Arbeidstilsynets Trude Vollheim, Bianca Irina Cristea og Joanna Leks fra Kirkens Bymisjon og bygningsarbeider Ryszard Jankowski.

 •      Onsdag 24. mars 2021, kl. 14.00–15.15
EUs forslag til minstelønn – en trussel mot den norske arbeidslivsmodellen?

Fafo Østforum webinar
EUs forslag til minstelønn – en trussel mot den norske arbeidslivsmodellen?

I slutten av oktober kom det varslede forslaget om minstelønn i EU. På dette webinaret fikk vi en innledning (på engelsk) av Joost Korte, generaldirektør for sysselsetting, arbeidsmarkedsforhold og sosiale saker i Europakommisjonen. Deretter fortsatte vi på norsk med reaksjoner fra statssekretær Vegard Einan fra Arbeids- og sosialdepartementet, LOs nestleder Peggy Hessen Følsvik og direktør Stian Sigurdsen fra Virke.

 •      Tirsdag 24. november 2020, kl. 14.00–15.15
Covid-19-crises and uncertainty: What about labour migration?

Fafo Østforum seminar
Covid-19-crises and uncertainty: What about labour migration?

Since 2004, migrant workers from Central and Eastern Europe have had a central role in maintaining Norway’s production level, especially in industries as construction and manufacturing. The covid-19 virus has made the situation very difficult for many labour migrants. They have experienced quarantines, travel restrictions and closed worksites. However, even before the “shut-down”, it seemed like the Norwegian labour market had become less attractive for the migrants. What can we expect in the years to come?

 •      tirsdag 06. oktober 2020
 •      kl. 14.00–15.00
 •      Fafo, Borggata 2B, Oslo
Ny undersøkelse blant polske arbeidsinnvandrere: Koronasituasjonen setter mange i skvis

Fafo Østforum webinar
Ny undersøkelse blant polske arbeidsinnvandrere: Koronasituasjonen setter mange i skvis

Koronasituasjonen har synliggjort at store deler av norsk arbeidsliv er avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Det er blant annet stor bekymring for hva som skjer med jordbærene våre i år. Men hva med polske arbeidere som sitter i karantene i hjemlandet uten dagpenger?

 •      Torsdag 23. april kl 14.00–14.45
AVLYST: A social Europe: perspectives and priorities. Meet Director-General Joost Korte

Seminar by The European Union Delegation to Norway and Fafo Eastforum
AVLYST: A social Europe: perspectives and priorities. Meet Director-General Joost Korte

The visit of Director-General Joost Korte is unfortunately canceled.
This is due to new internal instructions following the coronavirus outbreak that indicate that only absolutely necessary journeys must be made by employees of the EU institutions.

 

 •      Friday 13 March 2020 at 12:00
 •      Fafo, Borggata 2B, Oslo
Underbetaling, utnyttelse og vold – en skremmende situasjonsbeskrivelse av arbeidslivet

Fafo Østforum seminar
Underbetaling, utnyttelse og vold – en skremmende situasjonsbeskrivelse av arbeidslivet

Trusselbildet fra kriminelle aktører i norsk arbeidsliv, utnytting av utenlandsk arbeidskraft og kommunesektorens innsats for å bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet var tema på dette seminaret i Fafo Østforum.

 •      Tirsdag 3. mars 2020, kl. 14.00–16.00
 •      Fafo, Borggata 2B, Oslo
Brexit Breakfast

Fafo Østforum seminar
Brexit Breakfast

Hva slags virkninger kan Brexit få for arbeidsmarkedsregulering og arbeidstakerrettigheter i Europa, inkludert Norge? Dette var temaet da professor Paul Marginson fra University of Warwick/Fafo holder foredraget: «Opening a hole in Europe's regulatory floor? Brexit and employment relations».

 •      tirsdag 22. oktober 2019
 •      kl. 08.30–09.45
 •      Fafo, Borggata 2B, Oslo
«Kineserne kommer» – utenlandske entreprenører på norske anlegg

Fafo Østforum seminar
«Kineserne kommer» – utenlandske entreprenører på norske anlegg

Bygging av veier, jernbane, bruer og tunneler overlates i stadig større grad til utenlandske entreprenører. Hva slags betydning har dette for arbeidsvilkårene i bransjen og klarer de norske entreprenørene seg i konkurransen?

 •      tirsdag 08. oktober 2019
 •      Kl. 14.00–16.00
 •      Fafo, Borggata 2B, Oslo

Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2021 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie