Fafo Østforum arrangerer fire-fem årlige seminarer. Disse er i utgangspunktet åpne og i hovedsak gratis. Ved større arrangementer vil det være konferanseavgift.

Norske bedrifters bruk av og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft

Fafo Østforum seminar
Norske bedrifters bruk av og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft

På dette seminaret ble det presentert helt nye tall om bedriftenes bruk av og erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft. Undersøkelsen omfatter bygg og anlegg, industrien og hotell og restaurant.

 •      torsdag 08. juni 2017
 •      kl. 14-16
 •      Fafo, Borggata 2B, Oslo
Godkjenning av utenlandske fagarbeidere

Fafo Østforum seminar
Godkjenning av utenlandske fagarbeidere

Seminaret ble strømmet. Se opptak på Fafo-tv

Uten godkjent fagutdanning har mange arbeidsinnvandrere i en årrekke jobbet som ufaglærte. De har dermed fått lavere lønn enn de burde hatt, og bedriftene har ikke fått utnyttet kvalifisert kompetanse. Nå er det innført en ny godkjenningsordning. Fag på vandring var tema på dette seminaret.

 •      mandag 03. april 2017
 •      Mandag, kl. 14-16
 •      Fafo, Borggata 2B, Oslo
Arbeidsinnvandring - statistikk og status 2016

Fafo Østforum seminar
Arbeidsinnvandring - statistikk og status 2016

På dette seminaret fikk vi oppdatert statistikk og vurderinger av arbeidsinnvandringen til Norge i 2016. Det var innlegg fra Fafo, Statistisk sentralbyrå (SSB) og Servicesenter for utenlandske arbeidstakere (SUA).

 •      lørdag 29. oktober 2016
 •      Tirsdag, kl. 14.00-16.00
 •      Fafo, Borggata 2B, Oslo
Lovløse forhold i norske farvann?

Fafo Østforum seminar
Lovløse forhold i norske farvann?

Hva slags beskyttelse har arbeidstakere på flerbruksfartøyene på norsk sokkel? Og i hvilken grad gjelder norsk lov i møte med flaggstatprinsippet? Dette var tema på seminaret hos Fafo Østforum.

Presentasjoner kan lastes ned fra seminarets nettside.

 •      onsdag 26. oktober 2016
 •      kl. 14-16
 •      Fafo, Borggata 2B, Oslo
Riksrevisjonen om offentlige anskaffelser og arbeidsmiljøkriminalitet

Fafo Østforum seminar
Riksrevisjonen om offentlige anskaffelser og arbeidsmiljøkriminalitet

Presentasjonene kan lastes ned fra seminarets nettside.

Klarer staten og kommunene å motvirke sosial dumping gjennom reglene om offentlige anskaffelser? Og hvordan er myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet?

 •      onsdag 22. juni 2016
 •      kl. 13-15
 •      Fafo, Borggata 2B, Oslo
Utstasjonering og håndheving

Fafo Østforum seminar
Utstasjonering og håndheving

Presentasjoner kan lastes ned fra seminarets nettside.

Hvert år kommer det tusenvis av arbeidstakere med sin utenlandske arbeidsgiver til oppdrag i Norge. Det vil si at de er utstasjonerte. Nå er nye reguleringer underveis. Vil det føre til bedre vilkår for de ansatte og strengere kontroll med bedriftene?

 

 •      onsdag 25. mai 2016
 •      kl. 14-16
 •      Fafo, Borggata 2B, Oslo
Arbeidsinnvandring - statistikk og status 2015

Fafo Østforum seminar
Arbeidsinnvandring - statistikk og status 2015

Hvor mange arbeidsinnvandrere har kommet til Norge i 2014 og 2015? Hvordan rammes de av arbeidsledigheten? Hva trenger de hjelp til? Dette var tema for årets siste seminar i regi av Fafo Østforum. Presentasjoner kan lastes ned fra seminarets nettside. 

 •      tirsdag 03. november 2015
 •      Torsdag, kl. 14-16
 •      Fafo, Borggata 2B, Oslo
Hvordan virker allmenngjorte tariffavtaler?

Fafo Østforum seminar
Hvordan virker allmenngjorte tariffavtaler?

Fafo Østforum og Senter for lønnsdannelse inviterte til seminar med rapportlansering. Presentasjoner kan lastes ned fra seminarets nettside. 

 •      tirsdag 27. oktober 2015
 •      kl. 14-16
 •      Fafo, Borggata 2B, Oslo
Verftssaken i Høyesterett: Resultater og konsekvenser

Fafo Østforum seminar
Verftssaken i Høyesterett: Resultater og konsekvenser

Seminaret omhandlet Høyesteretts dom i saken som åtte skipsverft, med støtte fra NHO og Norsk Industri, i 2009 reiste mot Staten v/Tariffnemnda.

 •      mandag 18. mars 2013
 •      Fafo, Borggata 2B, Oslo

Fafo Østforum seminar
Ny handlingsplan mot sosial dumping

Regjeringen la nylig fram sin tredje handlingsplan mot sosial dumping. Hva er innholdet i handlingsplanen, og hva vil skje ved et eventuelt regjeringsskifte?

 •      torsdag 06. juni 2013
 •      Fafo, Borggata 2B, Oslo

Fafo Østforum seminar
Kortere kontraktkjeder – mindre sosial dumping?

På dette seminaret presenterte vi det nye Fafo-notatet "Kortere kjeder - mindre sosial dumping? Om begrensninger av antall ledd i kontraktkjedene i bygg og anlegg".

 •      mandag 27. oktober 2014
 •      kl. 14-16
 •      Fafo, Borggata 2B, Oslo
Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring

Avslutningskonferanse i regi av Fafo, Frisch-senteret og Fafo Østforum
Kunnskapsutvikling om arbeidsinnvandring

Hva er drivkreftene bak migrasjonsstrømmene fra øst til Norge? Hvilke konsekvenser har migrasjonen hatt for norsk økonomi og arbeidsliv? Disse spørsmålene ble belyst på konferansen. Presentasjoner kan lastes ned.  

 •      torsdag 21. mai 2015
 •      kl. 12.00-16.00
 •      Fafo, Borggata 2B, Oslo

Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie