Fafo Østforum arrangerer fire-fem årlige seminarer. Disse er i utgangspunktet åpne og i hovedsak gratis. Ved større arrangementer vil det være konferanseavgift.

Fafo Østforum seminar
Kampen mot arbeidsmarkedskriminalitet – hva skjer?

På seminaret presenterte Kripos den nye rapporten "Arbeidsmarkedskriminalitet i Norge – situasjonsbeskrivelse 2014", og Arbeidstilsynet og partene redegjorde for planene framover.

 

 •      torsdag 11. desember 2014
 •      kl. 14-16
 •      Fafo, Borggata 2B, Oslo
 Allmenngjøring og minstelønnsregulering – hvor går vi?

Fafo Østforum seminar
Allmenngjøring og minstelønnsregulering – hvor går vi?

På dette seminaret i Fafo Østforum innledet Line Eldring (seniorforsker og prosjektleder for Fafo Østforum) for erfaringene med allmenngjøringsordningen så langt, og hvordan minstelønn reguleres i Europa for øvrig.

 

 •      tirsdag 27. januar 2015
 •      kl. 14-16
 •      Fafo, Borggata 2B, Oslo
Fafo Østforums tiårskonferanse

Ti år etter EU-utvidelsen – norsk arbeidslivspolitikk mot 2020
Fafo Østforums tiårskonferanse

Heldagskonferansen markerte at det er gått ti år siden EU ble utvidet med ti ny medlemsland, og ti år siden Fafo Østforum ble etablert. På programmet sto både  tilbakeblikk og debatt om fremtidige utfordringer for norsk arbeidslivspolitikk.

 •      tirsdag 29. april 2014
 •      Oslo Kongressenter
Erfaringer med rekruttering av høyt utdannet arbeidskraft til Norge

Fafo Østforum seminar
Erfaringer med rekruttering av høyt utdannet arbeidskraft til Norge

På dette seminaret lanserte vi en ny Fafo Østforum-rapport om rekruttering av kunnskapsmigranter til Norge.

 •      torsdag 14. november 2013
 •      Fafo, Borggata 2B, Oslo
Hva skjer når arbeidsinnvandrerne går til NAV?

Fafo Østforum seminar
Hva skjer når arbeidsinnvandrerne går til NAV?

På dette seminaret presenterte Fafo-forsker Jon Horgen Friberg den nye Fafo-rapporten: Innvandrerne som skulle klare seg selv.

 •      søndag 16. juni 2013
 •      Fafo, Borggata 2B, Oslo

Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie