Fafo Østforum arrangerer fire-fem årlige seminarer. Disse er i utgangspunktet åpne og i hovedsak gratis. Ved større arrangementer vil det være konferanseavgift.

Ny undersøkelse blant polske arbeidsinnvandrere: Koronasituasjonen setter mange i skvis

Fafo Østforum webinar
Ny undersøkelse blant polske arbeidsinnvandrere: Koronasituasjonen setter mange i skvis

Koronasituasjonen har synliggjort at store deler av norsk arbeidsliv er avhengig av utenlandsk arbeidskraft. Det er blant annet stor bekymring for hva som skjer med jordbærene våre i år. Men hva med polske arbeidere som sitter i karantene i hjemlandet uten dagpenger?

 •      Torsdag 23. april 2020, kl 14.00–14.45
AVLYST: A social Europe: perspectives and priorities. Meet Director-General Joost Korte

Seminar by The European Union Delegation to Norway and Fafo Eastforum
AVLYST: A social Europe: perspectives and priorities. Meet Director-General Joost Korte

The visit of Director-General Joost Korte is unfortunately canceled.
This is due to new internal instructions following the coronavirus outbreak that indicate that only absolutely necessary journeys must be made by employees of the EU institutions.

Joost Korte deltok på seminaret om EUs minstelønnsforslag 24. november 2020.

 

 •      Friday 13 March 2020 at 12:00
 •      Fafo, Borggata 2B, Oslo
Underbetaling, utnyttelse og vold – en skremmende situasjonsbeskrivelse av arbeidslivet

Fafo Østforum seminar
Underbetaling, utnyttelse og vold – en skremmende situasjonsbeskrivelse av arbeidslivet

Trusselbildet fra kriminelle aktører i norsk arbeidsliv, utnytting av utenlandsk arbeidskraft og kommunesektorens innsats for å bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet var tema på dette seminaret i Fafo Østforum.

 •      Tirsdag 3. mars 2020, kl. 14.00–16.00
 •      Fafo, Borggata 2B, Oslo
Brexit Breakfast

Fafo Østforum seminar
Brexit Breakfast

Hva slags virkninger kan Brexit få for arbeidsmarkedsregulering og arbeidstakerrettigheter i Europa, inkludert Norge? Dette var temaet da professor Paul Marginson fra University of Warwick/Fafo holder foredraget: «Opening a hole in Europe's regulatory floor? Brexit and employment relations».

 •      tirsdag 22. oktober 2019
 •      kl. 08.30–09.45
 •      Fafo, Borggata 2B, Oslo
«Kineserne kommer» – utenlandske entreprenører på norske anlegg

Fafo Østforum seminar
«Kineserne kommer» – utenlandske entreprenører på norske anlegg

Bygging av veier, jernbane, bruer og tunneler overlates i stadig større grad til utenlandske entreprenører. Hva slags betydning har dette for arbeidsvilkårene i bransjen og klarer de norske entreprenørene seg i konkurransen?

 •      tirsdag 08. oktober 2019
 •      Kl. 14.00–16.00
 •      Fafo, Borggata 2B, Oslo
Grenseløs bekymring. Jobben, fellesskapet og forskjellene

Fafokonferansen 2019
Grenseløs bekymring. Jobben, fellesskapet og forskjellene

Grenser viskes ut og samhandling på tvers av land er regelen snarere enn unntaket. Vil vår velfungerende, tillitsbaserte samfunnsmodell slå sprekker, eller er den allerede i ferd med å forvitre? Årets Fafokonferanse markerte også at det er 15 år siden EUs østutvidelse og etableringen av Fafo Østforum.

 •      onsdag 15. mai 2019
 •      Kl. 09.00–15.30
 •      Oslo Kongressenter, Folkets Hus, Youngstorget
Grenseløs transport

Fafo Østforum seminar
Grenseløs transport

Last ned presentasjoner på seminarets nettside.

Transport på tvers av landegrensene i EØS-området er et omstridt tema, også i Norge. Ikke bare fordi snøglatte fjelloverganger skaper problemer for utenlandske sjåfører, men fordi internasjonal transport skaper press på norske lønns- og arbeidsvilkår. På dette seminaret fikk vi blant annet høre om en ny undersøkelse blant bulgarske og rumenske sjåfører i Norge.

 •      torsdag 07. mars 2019
 •      kl. 14.00–16.00
 •      Fafo, Borggata 2B, Oslo
Striden om reise, kost og losji – er punktum satt?

Fafo Østforum seminar
Striden om reise, kost og losji – er punktum satt?

Det har vært en årelang strid om reise, kost og losji (RKL) for utenlandske arbeidstakere i norsk skips- og verftsindustri. Høyesterett har konstatert at allmenngjøring av RKL er innenfor EØS-regelverket. Tariffnemnda har vedtatt at utgifter til reiser innenfor Norges grenser fortsatt skal dekkes, men ikke reiser fra og til hjemlandet. Hvilke konsekvenser får dette for bedriftene og de utenlandske arbeidstakerne?

 •      torsdag 22. november 2018
 •      14.00-16.00
 •      Fafo, Borggata 2B
Europeisk arbeidsmarkedsbyrå – hjelp eller overprøving?

Fafo Østforum seminar
Europeisk arbeidsmarkedsbyrå – hjelp eller overprøving?

Last ned presentasjoner på seminarets nettside.

"EUs arbeidsmarkedsbyrå kan være effektivt for å bekjempe arbeidsmiljøkriminalitet, men kan føre til at Norge må avstå suverenitet", konkluderer Stortingets utredningsseksjon. Forslaget om et europeisk arbeidsmarkedsbyrå (ELA) er til behandling i EU-systemet. Her hjemme er det diskusjon om fordeler og ulemper ved ELA, både innad i fagbevegelsen og blant politikerne.

 •      mandag 12. november 2018
 •      kl. 14.00–16.00
 •      Fafo, Borggata 2B, Oslo
Mer anstendighet i renholdsbransjen?

Fafo Østforum seminar
Mer anstendighet i renholdsbransjen?

Last ned presentasjoner på seminarets nettside.

I 2008 var halvparten av arbeidstakerne i renholdsbransjen norske. I 2017 hadde andelen sunket til 30 prosent. Økningen blant innvandrere har særlig kommet blant arbeidstakere fra EU-land i Øst-Europa. Samtidig har det blitt satt i verk en rekke tiltak for å rydde opp i en bransje som i flere tiår har slitt med useriøse aktører. Virker tiltakene?

 •      torsdag 18. oktober 2018
 •      kl. 14.00–16.00
 •      Fafo, Borggata 2B, Oslo
Den perfekte utenlandske arbeider – i fisk og hotell

Fafo Østforum seminar
Den perfekte utenlandske arbeider – i fisk og hotell

Seminaret ble strømmet, se opptak på Fafo-tv

Last ned presentasjonene på seminarets nettside.

Fiskeindustrien og hotell er to bransjer med stor andel arbeidsinnvandrere, og mange av dem er kvinner. Flertallet har manuelt arbeid og lav lønn. Hva er de største utfordringene med at det utvikler seg slike innvandrertunge "nisjer" i arbeidslivet? Vi presenterte en ny studie om hvordan arbeidsgivere vurderer ulike arbeidstakergrupper i disse bransjene.

 •      torsdag 12. april 2018
 •      kl. 14.00–16.00
 •      Fafo, Borggata 2B, Oslo
Er polakk et skjellsord? – Om arbeidsinnvandring, språk og tilhørighet

Fafo Østforum seminar
Er polakk et skjellsord? – Om arbeidsinnvandring, språk og tilhørighet

Seminaret ble strømmet, se opptak på Fafo-tv

Presentasjonene kan lastes ned fra seminarets nettside.

Føler arbeidsinnvandrerne seg integrert på arbeidsplassene og i det norske samfunnet? At man ikke kan språket godt nok, og ofte har en løsere tilknytning til arbeidslivet, fører til lavere status på arbeidsplassen og i samfunnet for øvrig. Hvordan håndterer den enkelte arbeidsinnvandrer dette? Og hva kan bedriftslederne gjøre?

 •      mandag 12. februar 2018
 •      kl. 14.00–16.00
 •      Fafo, Borggata 2B, Oslo

Hvor vi er

Besøksadresse: Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Tlf: (+ 47) 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten

Copyright © 2022 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli, programmering: Ørnulf Bratlie