Seminarnyheter

Tall og statistikk om arbeidsinnvandring til Norge

Fafo Østforum webinar
Tall og statistikk om arbeidsinnvandring til Norge

Sett av 25 minutter til å se på dette webinaret fra Fafo Østforum. Da får du vite alt du trenger å vite om arbeidsinnvandringsstatistikken per november 2022. Ifølge Christoffer Berge fra SSB er innvandringen tilbake på 2019-nivå.

  • mandag 21. november 2022
Fafo Østforum seminar 7. juni: Hva er riktig medisin mot useriøsitet?

Program og påmelding


Nye tiltak mot sosial dumping og a-krim rulles nå ut. Samtidig viser en evaluering at det eksisterende samarbeidet om a-krim har rom for forbedringer. Vi ser på to ferske rapporter og spør: Har vi riktig medisin mot useriøse krefter – og bruker vi ressursene på en effektiv måte?

28. april, LO frokostmøte: Nye regler for innleie – vil det føre til færre ulykker?

Følg frokostmøte digitalt


De nye reglene om innleie fra bemanningsforetak trådde i kraft 1. april. LO inviterer til frokostmøte med temaet: Hvordan kan de nye reglene for innleie av arbeidskraft føre til bedre HMS og mindre skader og ulykker?

Se opptak fra Svart økonomikonferansen 2023: Den mørke siden av det norske arbeidslivet

Den mørke siden av det norske arbeidslivet


Det pågår grov utnytting, lønnstyveri, skattesvindel og mulig menneskehandel i det norske arbeidslivet, fortalte Fair Play Bygg på Svart økonomikonferansen som ble avholdt i dag. Konferansen arrangeres årlig av Fagforbundet og NTL.

25. april, Fair Play Agder: Seminar om a-krim

Fair Play Agder inviterer til seminar om arbeidslivskriminalitet


Den snart to år gamle foreningen Fair Play Agder inviterer medlemmer og andre interesserte til seminar og årsmøte i Fair Play Agder den 25. april på Hotel Norge i Lillesand.

1. mars, Fair Play Byggs årskonferanse 2023: Nye tiltak i a-krim-arbeidet

Program og påmelding


På konferansen lanseres Fair Play Bygg Oslo og omegns årsrapport og gjennomgang av erfaringene fra 2022. Det blir også innlegg om lønnstyveri, om økokrims arbeid med a-krim i bygg & anlegg, og samtale om neste steg i a-krimarbeidet.

25. mai, NHO: Anskaffelseskonferansen 2023

Program og påmelding


Overskriften på NHOs anskaffelseskonferanse i år er «Offentlige anskaffelser i urolige tider». Stikkordene for konferansen er miljøkrav, handlingsrom, håndhevelse, sikkerhet, beredskap og immaterielle rettigheter.

Opptak fra Fafo Østforum seminar 7. februar: Hvordan få til bedre integrering av arbeidsinnvandrere?

Seminarnettside 7. februar


Arbeidsinnvandrere fra EØS skal i utgangspunktet «klare seg selv». Gruppen opplever likevel en rekke problemer i norsk arbeids- og samfunnsliv. Med utgangspunkt i en fersk offentlig utredning, skal vi på dette seminaret diskutere arbeidsinnvandrernes situasjon og hva vi bør gjøre for en bedre integrering.

Opptak fra 12. desember, Fafo-seminar: Hvilken framtid har yrkesfagene i et åpent europeisk arbeidsmarked?

Opptak fra 12. desember, Fafo-seminar: Hvilken framtid har yrkesfagene i et åpent europeisk arbeidsmarked?


Hva betyr arbeidsvandringen i Europa for tilgangen på faglært arbeidskraft? På dette seminaret ble det presentert funn fra forskningsprosjektet «Fag på vandring», og partene i arbeidslivet var invitert til en diskusjon om fagenes framtid.

Fafo Østforum, 12.12.22
14. desember, BNL-webinar: Hvordan kan bedriften løse sitt arbeidskraftsbehov i lys av de nye innleiebegrensningene?

14. desember, BNL-webinar: Hvordan kan bedriften løse sitt arbeidskraftsbehov i lys av de nye innleiebegrensningene?


BNL inviterer til digitalt frokostmøte: Fast eller midlertidig ansettelser; hvilke tilknytningsformer finnes, og hvilken betydning har de ulike formene for bedriftene?

BNL, 12.12.22
15. desember, PRIO-seminar: Integrering av arbeidsinnvandrere i Norge: Er det behov for en ny politikk?

15. desember, PRIO-seminar: Integrering av arbeidsinnvandrere i Norge: Er det behov for en ny politikk?


PRIO inviterer til seminar om den ferske NOU-en om integreringspolitikk og arbeidsinnvandrere. De har invitert utvalgsleder Arnfinn Midtbøen til å fortelle om innholdet i NOU-en, forskningsgrunnlaget, og utvalgets konklusjoner og anbefalinger.

PRIO
8.– 9. desember: Fagdager med høyaktuelt fra forskning på offentlige anskaffelser

8.– 9. desember: Fagdager med høyaktuelt fra forskning på offentlige anskaffelser


Formålet med FoU-dagen er å vise frem hva akademia gjør innenfor forskning og undervisning innenfor offentlige anskaffelser. FoU-dagen er i regi av Anskaffelsesakademiet med NTNU som årets arrangør.

Anbud365, 02.12.22

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie