Skip to main content

Seminarnyheter

Fafokonferansen 2024 – Early Bird ved påmelding innen 25. mai!

Program og påmeldingslenke


Usikkerhet er tema for årets Fafokonferanse. På konferansen blir det presentert ny forskning, vi inviterer til debatter om store samfunnsutfordringer, og vi markerer at det er 20 år siden EUs østutvidelse. Fafo Østforum har fulgt utviklingen helt fra 2004. Hva har EU-utvidelsen gjort med det norske arbeidsmarkedet? 

Det får du vite i Oslo Kongressenter 11. juni!

Fafokonferansen 2024 – hold av datoen 11. juni

Usikkerhet er tema for årets Fafokonferanse. Hvordan sikre tillit, trygghet og rettferdig omstilling i en tid med internasjonale kriser, politisk polarisering, og bekymring for framtida? Vi markerer også 20-års dagen for EUs østutvidelse, som utløste den største folkeforflytningen i Europa siden andre verdenskrig.

30. mai, NHOs anskaffelseskonferanse

NHOs anskaffelseskonferanse: Fersk lovutredning og fersk «anskaffelsesminister»


Den ferske «anskaffelsesministeren», næringsminister Cecilie Myrseth og delutredning nr. 2 fra Anskaffelsesutvalget er kanskje de største attraksjonene når NHO gjennomfører sin årlige anskaffelseskonferanse 30. mai.

5. juni, Anbud365-dagen 2024

Program og påmeldings til Andbud365-dagen 2024


I år har DFØ gjennomført sin store anskaffelsesundersøkelse, som gjøres annethvert år. Undersøkelsen gir et bilde av hvordan offentlige anskaffelser organiseres og gjennomføres, og en oversikt over virksomhetenes kapasitet til å benytte kompetanse innenfor anskaffelsesfaget. På Anbud365-dagen får du de ferske resultatene.

Opptak av 11. april, Fafo-webinar: Third country posted workers flying under the radar

Se opptak av sendingen og last ned presentasjonene


En av de mest sårbare gruppene av arbeidstakere innenfor EU/EØS består av arbeidstakere fra land utenfor EU, som er utsendt fra et EU-medlemsland til et annet. Posting fra tredjeland er et stadig mer utbredt fenomen, men problemet ser ut til å unngå oppmerksomhet i mange land. På dette webinaret presenterte vi funn og innhente innsikt fra Arbeidstilsynet og European Labor Authority (ELA). Webinaret ble holdt på engelsk.

25. april: Seminar om arbeidslivskriminalitet i Agder

Snakker om arbeidslivskriminalitet i Agder


I forbindelse med sitt årsmøte, inviterer Fair Play Agder til seminar om arbeidslivskriminalitet. Seminaret holdes i Grimstad torsdag 25. april, og er åpent for alle som ønsker å delta.

28. februar, Fair Play Bygg Oslo og omegn årskonferanse 2024

Program og lenke til strømming


Arbeidslivskriminalitet i byggenæringa er temaet, og Fair Play Bygg Oslo og omegn skal presentere rapporter om akrim i 2023 og vise fram utvalgte saker. De vil også se på veien videre i a-krimarbeidet og hva som blir viktige saker å jobbe med i 2024.

14. mars, Anskaffelsesdag i Bergen: Kunnskapsdeling på tvers av offentlig og privat sektor

Anskaffelsesdag i Bergen: Kunnskapsdeling på tvers av offentlig og privat sektor


Skjerpede klima- og miljøkrav, første delutredning til helt nytt anskaffelsesregelverk for det offentlige har vært på høring, delutredning nr. 2 kommer i mai. Dette er eksempler på at anskaffelser i offentlig er et fagfelt i stadig endring – på samme måte som i privat sektor. På Vestlandets største anskaffelseskonferanse, Anskaffelsesdagen i Bergen, 14. mars er det nettopp kunnskapsdeling på tvers som det inviteres til.

15. februar, Nordens velferdssenter: Webinar om utenlandsk arbeidskraft

Webinarium: Why should you (not) hire refugees and immigrants?


Under weminaret 15. februar, presenterer forskerne Rebecca Cavicchia og Anna Berlina fra Nordregio funn fra en ny rapport om arbeidsgiveres perspektiver og erfaringer med ansettelse av innvandrere på tvers av de nordiske landene.

Opptak av Fafo Østforum webinar 12. desember: Statistikk over arbeidsinnvandringen til Norge 2023

Mer informasjon


Norge trenger arbeidskraft, men det gjør også store deler av EU. Blir vi utkonkurrert på grunn av lav kronekurs eller kommer fortsatt arbeidsinnvandrere til Norge? Christoffer Berge fra Statistisk sentralbyrå (SSB) har svarene. Hans presentasjon (pdf) og opptak av sendingen (30 min varighet) finner du på webinarnettsiden.

Opptak av Fafo Østforum seminar 30. november: Forbudet mot lønnstyveri – et slag i lufta?

Program og mer informasjon


I 2022 kom det nye bestemmelser om lønnstyveri i straffeloven. De ble møtt med både forventning og skepsis. Økokrim var blant dem som fryktet at bestemmelsene kunne bli et slag i lufta. Jussbuss har omtalt dem som «kriminalisering uten konsekvenser». Den første dommen kom i høst. På dette seminaret spurte vi: Hva er erfaringene med bestemmelsen? Hva kan gjøre forbudet mot lønnstyveri mer effektivt?

22. november, Anbud365-webinar: Dette kan bli de nye anskaffelsesreglene

Anbud365-webinar: Dette kan bli de nye anskaffelsesreglene


Den første delutredning fra Anskaffelsesutvalget ble presentert 10. november. Utrendningen kan legge viktige føringer på fremtidige anskaffelser. På et Anbud365-webinar 22. november går partnerne Anders Thue og Espen Bakken – begge Simonsen Vogt Wiig – gjennom utredningens hovedtrekk.