Skip to main content
 

8. oktober: Anskaffelseskonferansen 2024

12. juni 2024

Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) inviterer til konferanse i Oslo. Gjennomgangstemaet for Anskaffelseskonferansen 2024 er grønn omstilling og bærekraftig utvikling.

Nyhet