Skip to main content
Revidert strategi mot arbeidslivskriminalitet (2017–)

Revidert strategi mot arbeidslivskriminalitet (2017–)


Regjeringen la 13. februar 2017 fram sin reviderte strategi mot arbeidslivskriminalitet. Tiltakene i den reviderte strategien skal bidra til at innsatsen mot arbeidslivskriminalitet blir forsterket og enda mer målrettet.

Les strategien (pdf)

(Regjeringen, 13.02.17)
Kommunesektoren tar arbeidslivskriminalitet på alvor

Kommunesektoren tar arbeidslivskriminalitet på alvor


Problemer knyttet til sosial dumping og useriøse aktører på arbeidsmarkedet har økt. Hvordan kan kommunesektoren bidra til å bekjempe arbeidslivskriminalitet? En ny rapport Fafo har utarbeidet på oppdrag fra KS belyser temaet.

(KS, 09.02.17)
Ny Fafo-rapport om kommunenes innsats mot arbeidslivskriminalitet

Ny Fafo-rapport om kommunenes innsats mot arbeidslivskriminalitet


Hva gjør kommunene for å bekjempe arbeidslivskriminalitet? Med innkjøp av varer og tjenester for 183 milliarder kroner årlig, har det stor betydning at leverandører og underleverandører følger lover og regler. Tiltakene er i hovedsak knyttet til rollen som innkjøper.

(Fafo Østforum, 13.02.17)
Debatt: – Samlokalisert A-krimsenter bør ligge i Hammerfest

Debatt: – Samlokalisert A-krimsenter bør ligge i Hammerfest


Også i Nord-Norge er det inngått en avtale om tettere samarbeid mellom blant annet Politiet, Skatteetaten, NAV og Arbeidstilsynet for å bekjempe svart arbeid og bruk av ulovlig arbeidskraft. – Hammerfest har det meste av den kompetansen som etterspørres. Tverretatlig samarbeidskontor mot arbeidslivskriminalitet bør legges til Hammerfest, skriver Alf E. Jakobsen, byens ordfører. 

(iFinnmark, 12.02.17)
Kommentar: Nye tiltak i kampen mot arbeidslivskriminaliteten - men er dette nok?

Kommentar: Nye tiltak i kampen mot arbeidslivskriminaliteten - men er dette nok?


Mandag la regjeringen frem en revidert strategi for å stanse arbeidslivskriminaliteten som er på fremmarsj i Norge. Det er mye godt å hente her - men det er nok dessverre ikke tilstrekkelig for snu utviklingen, mener Arve Brekkhus i bygg.no.

(Bygg.no, 13.02.17)
Kommentar: Like konkurransevilkår i anleggsbransjen

Kommentar: Like konkurransevilkår i anleggsbransjen


Norsk Arbeidsmandsforbund vil i tiden fremover jobbe tett opp imot offentlige byggherrer for å bidra med den kunnskapen vi sitter på, for å nå et felles mål om like konkurranseforhold i anleggsbransjen, skriver forbundssekretær Steinar Rindølen.

(Bygg.no, 10.02.17)
– Få medlemmer på byggeplasser og mer sosial dumping

– Få medlemmer på byggeplasser og mer sosial dumping


Fellesforbundet har nesten ikke medlemmer på mange byggeplasser innen bygg og anlegg. De har mistet innflytelse til å forhandle om lønn og gode arbeidsforhold. De utenlandske, uorganiserte arbeiderne legger lista for lønna, sier Fellesforbundet.

(NRK, 10.02.17)
Oljeselskap anklages for sosial dumping

Oljeselskap anklages for sosial dumping


Det norske entreprenørselskapet AF Gruppen anklages for sosial dumping. Ifølge Finansavisen jobber utenlandske nordsjøarbeidere 84 timer i uken, med en timelønn på 31 kroner.

(P4, 08.02.17)
- 12-timers dager for 4-500 kroner dagen

- 12-timers dager for 4-500 kroner dagen


- Rumenere plukkes opp på Oslo S og jobber 12-timers dager for 400-500 kroner dagen. Seniorinspektør Bengt Eriksson i Arbeidstilsynet tegnet et dystert bilde da han deltok på konferanse om sosial dumping i regi Arbeidsmandsforbundet.

(Norsk Arbeidsmandsforbund, 07.02.17)
Kommentar: - Bygg en mur mot Øst-Europa?

Kommentar: - Bygg en mur mot Øst-Europa?


Eller finnes det andre svar på arbeidsinnvandring og sosial dumping? Er de utenlandske arbeiderne kamerater eller konkurrenter – og hvordan forholder vi oss til at de kanskje er begge deler, særlig i en situasjon med høy lokal arbeidsløshet? Og hva skal fagbevegelsens rolle og krav være? Dette er blant spørsmålene Jonas Bals diskuterer i denne kommentaren.

(Agenda Magasin, 05.02.17)
- Polakkens virkelighet kan raskt bli din

- Polakkens virkelighet kan raskt bli din


- Jeg vil ikke anbefale mine barn å satse på byggebransjen når de skal velge yrke. Ikke slik bransjen er i dag, sier Jonas Bals, som er aktuell med boka "Hvem skal bygge landet". Han advarer mot å tro at sosial dumping og et rått arbeidsliv bare gjelder små og utsatte grupper.

(FriFagbevegelse, 06.02.17)
EU-forslag kan skape sosial dumping

EU-forslag kan skape sosial dumping


EU-kommisjonen har lagt fram en tiltakspakke som skal gjøre det lettere for tjenestetilbydere å bevege seg på tvers av landegrensene. Dermed har de hisset på seg både arbeidsgivere og arbeidstakere - og den norske nei-siden.

(Dagens Perspektiv, 06.02.17)