Skip to main content
Kommentar: Arbeidskrimbekjemperne skaper resultater

Kommentar: Arbeidskrimbekjemperne skaper resultater


Byggenæringen og myndighetene jobber hver dag for å stoppe arbeidslivskriminaliteten som dessverre er et betydelig problem i deler av den norske byggenæringen. A-krimsentrene som er kommet på plass i flere av de norske byene begynner nå virkelig å skape resultater. Det skriver Arve Brekkhus i Byggeindustrien.

(bygg.no, 14.03.17)
A-krimsenteret har funnet sin form og fått resultater

A-krimsenteret har funnet sin form og fått resultater


Drøye to år etter at a-krimsenteret ble startet mener koordinator Bjørn Marhaug at de har funnet sin form. A-krimsenteret er del av Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet. Senteret i Oslo består av Skatt øst, Arbeidstilsynet, NAV kontroll, Tolletaten, Kemneren i Oslo og Oslo politidistrikt.

Se også: A-krimsenteret avslørte 11 kriminelle nettverk bare i Oslo (YS, 14.03.17)

(bygg.no, 14.03.17)
Ocean Rig rydder opp i sosial dumping

Ocean Rig rydder opp i sosial dumping


Industri Energi avdekket tidligere i år sosial dumping på leteriggen "Leiv Eiriksson" som borer for Lundin på norsk sokkel. Ocean Rig etterbetaler nå de innleide folkene i henhold til flyteriggavtalen, og bekrefter at de ved framtidig innleie skal følge tariffavtalen.

(Industri Energi, 13.03.17)
Sosial dumping i oljebransjen

Sosial dumping i oljebransjen


En stor del av arbeidsledigheten i oljebransjen på vestlandet skyldes sosial dumping. Det forteller bedriftsledere som må si opp folk på grunn av konkurransen fra selskaper som baserer seg på billig innleid arbeidskraft fra Øst-Europa på ulovlig betingelser. Fafo-forsker Anne Mette Ødegård intervjues i Her og nå om sosial dumping i arbeidslivet.

(NRK Radio, 13.03.17)
Samarbeidsavtale med Skatteetaten

Samarbeidsavtale med Skatteetaten


Bodø kommune forsterker innsatsen mot arbeidslivskriminalitet gjennom dialog og samarbeid med Skatteetaten ved byggingen av nytt rådhus. Avtalen innebærer informasjonsutveksling som gjør det enklere å kontrollere om skatte- og avgiftsreglene etterleves.

(Bodø kommune.no, 11.03.17)
Arbeidsministeren kalles inn på teppet

Arbeidsministeren kalles inn på teppet


Arbeidsminister Anniken Hauglie må i Stortinget for å svare på om hun har vært for slapp i kampen mot arbeidslivskriminalitet. – Jeg tar kritikken til etterretning. Men mye av det som pekes på er historie, sier Hauglie til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

(Siste.no/ANB, 10.03.17)
Svenskeid IKEA-transportør dømt for sosial dumping

Svenskeid IKEA-transportør dømt for sosial dumping


Etter at totalt ni land - deriblant Norge - underskrev en ny vegallianse mot sosial dumping i januar har det dukket opp flere saker som skaper presedens. Det ser ut til at proppen har løsnet i arbeidet mot sosial dumping i vegtransporten, og rettsdommene kommer stadig tettere.

(Norges Lastebileier-Forbund, 10.03.17)
Kronikk: – ÅpenBIM fremmer en næring uten juks og kriminalitet

Kronikk: – ÅpenBIM fremmer en næring uten juks og kriminalitet


– Regjeringen la nylig fram en ny og revidert strategi mot arbeidslivskriminaliet. Min bransje, byggenæringen, blir trukket fram som en versting. Det er derfor synd at muligheten som ligger i åpenBIM (Bygningsinformasjonsmodellering) og digitaliseringen av næringen ikke blir nevnt. For digitalisering og felles, åpne transaksjonsformater kan gjøre mye på mange plan, skriver Håvard Bell i programvareselskapet Catenda.

(Computerworld Norge, 09.03.17)
28. mars: Fagforbundet og NTL arrangerer konferanse om svart økonomi

28. mars: Fagforbundet og NTL arrangerer konferanse om svart økonomi


Har offentlig sektor tilstrekkelige ressurser til kontrollere dagens kriminaliserte arbeidsliv? Hvordan forhindre at useriøse aktører får anbud i offentlig regi? På denne konferansen - som arrangeres i Oslo 28. mars kl 09-30-15.45 -  settes søkelyset på kontrolletatene og deres verktøykasse, og politikere utfordres til debatt om regulering og kontroll.  Program. Det er fortsatt ledige plasser, meld deg på her

(NTL, 09.03.17)
Stanset og anmeldte mange i Trøndelag

Stanset og anmeldte mange i Trøndelag


- Vi lurer hele tiden på om vi jobber med de riktige sakene, eller om det finnes aktører vi ikke finner, sier Trondheims a-krimsenter om resultatene fra fjorårets kontroller av 197 virksomheter.

(Byggmesteren, 06.03.17)
Polske arbeidere fikk 60 kroner dagen i diett

Polske arbeidere fikk 60 kroner dagen i diett


60 kroner dagen fikk de utstasjonerte polakkene i diett mens de jobbet på et bygg i Tromsø. Helt ok, mener arbeidsgiverne i BNL. For lite til å dekke alle matutgiftene, mener Arbeidstilsynet. Men siden allmenngjøringsforskriften ikke har noen konkret sats for diett, kan ikke Arbeidstilsynet si hva polakkene burde fått.

(FriFagbevegelse, 03.03.17)
Advarer mot kriminelle aktører i rehabmarkedet

Advarer mot kriminelle aktører i rehabmarkedet


BNL-direktør Jon Sandnes advarer om at kriminelle aktører i stor grad har tatt over deler av rehabiliteringsmarkedet.

(Bygg.no, 28.02.17)