14 personer pågrepet i stor aksjon

14 personer pågrepet i stor aksjon


En stor tverretatlig kontrollaksjon i Nord-Norge avdekket arbeidskriminalitet som svart arbeid og personer med ulovlig opphold i 411 virksomheter. – Vi er svært skuffet over at arbeidsgiver ikke overholder regelverket, spesielt der det ansettes utenlandske arbeidere som ofte ikke har gode nok kunnskaper om sine rettigheter, sier John Arve Skarstad, tilsynsleder ved Arbeidstilsynets tilsynskontor i Tromsø.

(NRK Troms, 07.10.16)
Unio frykter økt arbeidskriminalitet

Unio frykter økt arbeidskriminalitet


– Regjeringen har sagt at de er opptatt av å bekjempe sosial dumping og få ned arbeidslivskriminaliteten, men ved å kutte i tilskuddene til Arbeidstilsynet vil det bli en svekking, og det mener vi er beklagelig, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

(bygg.no, 06.10.16)
– Regjeringen svekker kampen mot arbeidslivskriminalitet

– Regjeringen svekker kampen mot arbeidslivskriminalitet


Budsjettforslaget svekker Arbeidstilsynet og inneholder heller ingen signaler om økt satsing på kontroll og tilsyn. – Det er uforståelig at regjeringen svekker innsatsen mot arbeidslivskriminalitet i stedet for å styrke den, sier Jon Sandnes adm. dir. i BNL.

(BNL, 06.10.16)
Nasjonal enhet mot sosial dumping i anleggsektoren

Nasjonal enhet mot sosial dumping i anleggsektoren


I en kommentar til neste års statsbudsjett sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen at han er fornøyd med at innsatsen mot ulovlig kabotasje og sosial dumping fortsetter. Og vegdirektøren sier det er godt nytt for den seriøse delen av bransjen at det skal opprettes en nasjonal enhet som bistår prosjektene i anleggsvirksomheten.

(Tungt, 06.10.16)
Taushetsbelagt skatteinfo nytt våpen i kampen mot sosial dumping

Taushetsbelagt skatteinfo nytt våpen i kampen mot sosial dumping


Før en leverandør eller en underleverandør kommer i betraktning hos Jernbaneverket, må han gå med på å gi innsyn i sine taushetsbelagte skatte- og avgiftsopplysninger. Det har Skatteetaten nå åpnet for. Dette er informasjon som skal bidra til å bekjempe sosial dumping.

(Anbud365, 04.10.16)
Skatteetaten overtar utstedelse av D-nummer

Skatteetaten overtar utstedelse av D-nummer


Skatteetaten overtar all kontroll og utstedelse av nye midlertidige identiteter, såkalte D-nummer. Samtidig fryser de 1 million av 1,6 millioner midlertidige personnumre.– Vi forhindrer at kriminelle kan misbruke identiteter, for eksempel i forbindelse med ulovlig arbeidsinnvandring, hvitvasking og annen organisert kriminalitet, sier statssekretær Jørgen Næsje i Finansdepartementet.

(NRK, 04.10.16)
Rikets tilstand: Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Rikets tilstand: Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet


"Regjeringa føre vidare arbeidet med å gjere det vanskelegare for useriøse føretak å operere i byggje- og anleggsnæringa, (...) og held fram med innsatsen mot arbeidslivskriminalitet gjennom felles myndigheitsinnsats, samarbeid med partane i arbeidslivet og vidare oppfølging av strategien mot arbeidslivskriminalitet." heter det i Melding frå Kongen til Stortinget om Noregs rikes tilstand og styring i tida etter siste melding.

(Statsministerens kontor, 03.10.16)
Pålagt å betale tarifflønn - nå saksøker Fjordteam staten

Pålagt å betale tarifflønn - nå saksøker Fjordteam staten


Smiths venners dugnadsselskap Fjordteam vil ikke betale tarifflønn til sine frivillige, og går nå til sak mot staten ved Arbeids- og sosialdepartementet. Bakgrunnen for søksmålet er at Direktoratet for Arbeidstilsynet, etter en ankesak, nylig påla Fjordteam å føre timelister og betale tarifflønn, for frivillige i sine prosjekter.

Se også: Kristent rengjøringbyrå må betale skatt av dugnad (Fri fagbevegelse, 07.09.16)

(Byggeindustrien, 02.10.16)
Nektes erstatning etter heisulykke

Nektes erstatning etter heisulykke


Litauiske Ramunas Gudas er 100 prosent ufør etter en arbeidsulykke i Norge, men får ikke erstatning. – Et stygt tilfelle av sosial dumping, og det illustrerer hvor lite Norge gjør for ofrene for arbeidslivskriminalitet, sier Heismontørenes Fagforbund.

(Dagsavisen, 30.09.16)
Follobane-entreprenørene i gang med nytt kurs om lønns- og arbeidsvilkår

Follobane-entreprenørene i gang med nytt kurs om lønns- og arbeidsvilkår


Norske lønns- og arbeidsvilkår skal følges. Follobanens totalentreprenører og deres underentreprenører settes på kurs og får klar beskjed i kjølvannet av bruddene som ble oppdaget i høst.

Se også: Henter inn eksterne eksperter etter avdekking av juks (Byggeindustrien, 31.08.16)

(Byggeindustrien, 29.09.16)
Mulige brudd på arbeidsmiljøloven avdekket ved utbyggingsprosjektet på Oslo lufthavn

Mulige brudd på arbeidsmiljøloven avdekket ved utbyggingsprosjektet på Oslo lufthavn


Avinor Oslo lufthavn har gjennom en internrevisjon avdekket det som kan være brudd på arbeidsmiljøloven og kontraktsbestemmelser hos en leverandør.

(Byggeindustrien, 29.09.16)
Har stanset bedrifter og inndratt millionbeløp

Har stanset bedrifter og inndratt millionbeløp


Et samarbeid mellom etater på tvers av fylkesgrenser, har hittil i år stanset flere bedrifter og ført til inndragelse av millioner av skattekroner. – Her er det både sosial dumping, dårlig HMS-arbeid og lav lønn, sier Marianne Pedersen i Arbeidstilsynet.

(NRK Telemark, 28.09.16)

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie