Skip to main content
Kommentar: – Forsterket innsats mot arbeidslivskriminalitet

Kommentar: – Forsterket innsats mot arbeidslivskriminalitet


Flere av tiltakene i den nye strategien som skal styrke samarbeidet mellom kontrollaktørene handler om bedre tilgang til data som trengs for å oppdage kriminalitet. Det kan være begrensninger på utveksling av informasjon fordi det er taushetsbelagte opplysninger. – Det kan derfor på noen områder kreve endringer i lov og regelverk for å komme videre, skriver Paul Chaffey, statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

(bygg.no, 17.02.17)
Vegvesenet styrker kampen mot sosial dumping

Vegvesenet styrker kampen mot sosial dumping


Statens vegvesen tar flere grep for å bekjempe  sosial dumping og kriminalitet. Det betyr blant annet at Vegvesenets krimenhet får ansvar også for kriminalitet innen vegområdet.

(Statens vegvesen, 16.02.17)
Lettere og grundigere sjekk av dokumentasjonsbevis fra leverandører

Lettere og grundigere sjekk av dokumentasjonsbevis fra leverandører


Nærings- og fiskeridepartementet skal vurdere å etablere en tjeneste for norske offentlige oppdragsgivere, slik at de bedre kan kontrollere dokumentasjonsbevis fra leverandører i offentlige anskaffelser. Tjenesten skal gi tilgang til relevant informasjon i offentlige registre. Dette skal være et verktøy i kampen mot kriminalitet i arbeidslivet.

(Anbud365, 15.02.17)
Skal ta rotta på arbeidslivskriminaliteten

Skal ta rotta på arbeidslivskriminaliteten


Tidligere leder i Skatt Midt-Norge, Trude Vollheim Webb, er hanket inn for å ta rotta på arbeidslivskriminaliteten. – Jeg har trua på de gode. Minst 90 prosent av bedriftene er seriøse. Sammen kan vi vinne dette her. Men det krever at alle, næringslivet og etatene, spiller på lag.

(FriFagbevegelse, 14.02.17)
– Vil jobbe tett opp imot offentlige byggherrer for å bekjempe sosial dumping

– Vil jobbe tett opp imot offentlige byggherrer for å bekjempe sosial dumping


– Et viktig verktøy for å hindre sosial dumping i anleggsbransjen er «Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter». Anleggsbransjen har nemlig storparten av sine oppdrag hos offentlige byggherrer, skriver Steinar Rindhølen, forbundssekretær i Norsk Arbeidsmandsforbund.

(FriFagbevegelse, 15.02.17)
Ti grep mot svart arbeid

Ti grep mot svart arbeid


Samarbeid mot svart økonomi har utarbeidet ti gode råd for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet i kommuner og fylkeskommuner. Grepene skal gjøre det enklere å hindre at useriøse aktører får kontrakter med offentlig sektor. 

(NHO, 13.02.17)
 – Regjeringen gjør ikke nok i kampen mot arbeidslivskriminalitet

– Regjeringen gjør ikke nok i kampen mot arbeidslivskriminalitet


– Regjeringen erkjenner at arbeidslivskriminaliteten har blitt grovere og mer sammensatt, da hadde vi også forventet kraftigere innsats for å få bukt med problemene, sier Jon Sandnes, adm. dir i BNL i en første kommentar til regjeringens reviderte strategi mot arbeidslivskriminialitet, som ble lagt frem i dag.

(BNL, 13.02.17)
Dobblet kontrollene mot arbeidslivskriminalitet

Dobblet kontrollene mot arbeidslivskriminalitet


I 2015 ble det lansert et nytt samarbeid for å få bukt med ulovligheter i norsk arbeidsliv. Skatteetaten, Økokrim, Arbeidstilsynet og NAV flyttet sammen i fem såkalte a-krimsentere. Tolletaten og kemneren er også involvert. Ny samordnet innsats førte til pålegg om arbeidsstans 352 ganger i fjor. Nå utvides ordningen med nye arbeidskrim-sentere.

(Dagbladet, 12.02.17)
Ny rapport: Svak kontroll av leverandørene

Ny rapport: Svak kontroll av leverandørene


Kommunenes oppmerksomhet om arbeidslivskriminalitet er satt på dagsordenen, men kommunene har klare utfordringer når det gjelder kompetanse og kontroll. Det er konklusjonen i Fafo-rapporten ”Hvordan kan kommunesektoren bidra til å bekjempe arbeidslivskriminalitet”, som KS lanserte mandag.

(Kommunal Rapport, 13.02.17)
Fellesforbundet: – De blåblå ignorerer problemene med innleie

Fellesforbundet: – De blåblå ignorerer problemene med innleie


Et lovforslag om å skjerpe kravene for innleie av arbeidskraft avvises av det borgerlige flertallet på Stortinget. – De overser svære problemer i mange bransjer, Steinar Krogstad, nestleder i Fellesforbundet.

(FriFagbevegelse, 10.02.17)
To nye sentre mot a-krim

To nye sentre mot a-krim


Regjeringens reviderte strategi mot arbeidslivskriminalitet bygger videre på strategien som ble lagt fram vinteren 2015. - Vi forsterker innsatsen for å få bukt med de kriminelle aktørene i arbeidslivet, sier statsminister Erna Solberg. Det blir blant annet etablert nye samlokaliserte sentre mot arbeidslivskriminalitet i Bodø og Tønsberg.

(Regjeringen, 13.02.17)
Revidert strategi mot arbeidslivskriminalitet (2017–)

Revidert strategi mot arbeidslivskriminalitet (2017–)


Regjeringen la 13. februar 2017 fram sin reviderte strategi mot arbeidslivskriminalitet. Tiltakene i den reviderte strategien skal bidra til at innsatsen mot arbeidslivskriminalitet blir forsterket og enda mer målrettet.

Les strategien (pdf)

(Regjeringen, 13.02.17)