Forsterker arbeidet mot arbeidslivskriminalitet

Forsterker arbeidet mot arbeidslivskriminalitet


Regjeringen sender nå brev til regjeringene i Polen, Litauen, Bulgaria og Romania med forslag om å innlede nærmere operativit og praktisk samarbeid om innsats mot arbeidslivskriminalitet. Her hjemme innkalles partene i arbeidslivet til nytt toppmøte, og arbeidsminister Anniken Haugli varsler flere samlokaliserte enheter. 

(Dagbladet, 27.01.16)
Tverretatlig samarbeid mot arbeidsmarkedskriminalitet

Tverretatlig samarbeid mot arbeidsmarkedskriminalitet


Statsbygg og Skatt Øst har inngått en samarbeidsavtale for å hindre arbeidsmarkedskriminalitet i prosjektet Campus Ås. Avtalen skal sikre at alle som er involvert i prosjektet følger kravene til lønns- og arbeidsforhold, i tillegg til skatte- og avgiftslovgivning.

(Elmagasinet, 26.01.16)
Bok om lønns- og arbeidsvilkår i Ryanair

Bok om lønns- og arbeidsvilkår i Ryanair


Billigflyselskapet Ryanair markerte seg med et nytt overskudd i euromilliardklassen for fjorårets andre og tredje kvartal. En nylig utkommet bok av en fransk tidligere kabinansatt forklarer hvordan dette er mulig. Arbeids- og lønnsvilkårene som beskrives i boken "Velkommen ombord" er det vi i Norge karakteriserer sosial dumping.

(LO-kontoret i Brussel, 21.01.16)
 - En åpen utlendingspolitikk ødelegger de nordiske velferdssamfunn

- En åpen utlendingspolitikk ødelegger de nordiske velferdssamfunn


Flyktningpresset får det sosialdemokratiske samhold i Norden til å slå sprekker. Med adresse til Sverige advarer partilederen i danske Socialdemokraterne Mette Frederiksen om at en åpen utlendingspolitikk vil ødelegge velferden og føre til økt omfang av sosial dumping og svart arbeid.

(Ugebrevet A4, 20.01.16)
25. januar: Lanseringsseminar - Ti grep mot arbeidslivskriminalitet

25. januar: Lanseringsseminar - Ti grep mot arbeidslivskriminalitet


Samarbeid mot svart økonomi (LO, KS, NHO, Unio, YS og Skatteetaten) er enige om ti strategiske grep mot svart arbeid og arbeidslivskriminalitet ved anskaffelser i kommuner og fylkeskommuner. Lanseringen finner sted hos KS, 25. januar kl 8.00-9.30. Program og påmelding

(NHO, 19.01.16)
Sosial dumping er utbredt i mange EU-land

Sosial dumping er utbredt i mange EU-land


EU-kommisjonen skulle i desember legge fram et forslag til bedre regulering av forholdene for utenlandske arbeidstakere. Den svenske EU-parlamentarikeren Marita Ulvskog er oppgitt over utsettelsen. – EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker har gjentatt gang på gang at det skal være lik lønn for likt arbeid, ingen sosial dumping. Men så ville han ikke legge fram de varslede nye reguleringene før avtalen med Storbritannia er i mål, sier Ulvskog.

(ABC Nyheter, 15.01.16)
- Innslusingslønn er sosial dumping

- Innslusingslønn er sosial dumping


Bemanningsselskapet ISS i Danmark foreslår innslusingslønn for flyktninger og asylsøkere. De får ikke støtte av norske ISS eller Manpower. – Innslusningslønn kan medføre at flere flyktninger og asylsøkere kommer inn på arbeidsmarkedet. Men vi ville kalt det sosial dumping i alle andre sammenhenger, sier AFI-forsker Ann Cecilie Bergene.

(NRK Urix, 14.01.16)
Leder: Minstelønn mot sosial dumping

Leder: Minstelønn mot sosial dumping


- Det hjelper ikke å stemple stadig mer av det som skjer i arbeidslivet som sosial dumping. Det som kan hjelpe, er å innføre minstelønn, men det er fagbevegelsen imot, skriver redaktør Magne Lerø.

(Ukeavisen Ledelse, 28.12.15)
– Kampen mot arbeidslivskriminalitet har høg prioritet

– Kampen mot arbeidslivskriminalitet har høg prioritet


Hovudbodskapen frå regjeringa er at det skal bli enklare å drive seriøst, og vanskelegare å vere kjeltring. Neste år blir det oppretta to nye samlokaliserte einingar der etatane skal samarbeide for å kjempe mot arbeidslivskriminalitet.

(Arbeids- og sosialdepartementet, 11.12.15)
Følger arbeidsgiverne opp renholdere?

Følger arbeidsgiverne opp renholdere?


- Vi har de siste årene sett mange avisoppslag om at renholdere jobber med elendige lønns- og arbeidsvilkår i flere av våre virksomheter. For oss i NTL er kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet svært viktig, sa forbundssekretær In­gerid Marie Utvik fra NTL på NTLs konferanse mot svart økonomi.

Se også: NTLs guide til arbeidet mot sosial dumping

(NTL, 10.12.15)
Sosial dumping - forslag om å opprette et fond

Sosial dumping - forslag om å opprette et fond


Regjeringen har varslet at gjennomføringen av håndhevingsdirektivet skal på høring i høst. I Danmark har det blitt lagt fram et forslag om gjennomføring av reglene for solidaransvar (kjedeansvar). Forslaget omtales som oppsiktsvekkende.

(Stortingets EU/EØS-nytt, 25.11.15)
Nye tiltak mot sosial dumping i byggebransjen

Nye tiltak mot sosial dumping i byggebransjen


Bygge for det offentlige? Da må bedriften følge 11 strenge krav som skal sikre at alt går ordentlig for seg. Fellesforbundet og BNL har blitt enige om anbefalinger til KS og Difi. – Dette er et nasjonalt løft, at det offentlige som byggherre skal ta ansvar for seriøsiteten, sier Fellesforbundets Per Skau.
Les også: Lanserer felles seriøsitetskrav (Difi, 16.11.15)

(Fri Fagbevegelse, 23.11.15)

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie