Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Lav lønn, dårlige HMS-forhold og lange arbeidsdager er sentrale stikkord for sosial dumping. Ofte henger dårlige lønns- og arbeidsvilkår sammen med svart arbeid og organisert kriminialitet.

Riksrevisjonen om offentlige anskaffelser og arbeidsmiljøkriminalitet

Fafo Østforum seminar
Riksrevisjonen om offentlige anskaffelser og arbeidsmiljøkriminalitet

Presentasjonene kan lastes ned fra seminarets nettside.

Klarer staten og kommunene å motvirke sosial dumping gjennom reglene om offentlige anskaffelser? Og hvordan er myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet?

  •      onsdag 22. juni 2016
  •      kl. 13-15
  •      Fafo, Borggata 2B, Oslo
Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet

Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet

Faktaflak fra Fafo Østforum

2016–2021

Fafo Østforum seminar
Ny handlingsplan mot sosial dumping

Regjeringen la nylig fram sin tredje handlingsplan mot sosial dumping. Hva er innholdet i handlingsplanen, og hva vil skje ved et eventuelt regjeringsskifte?

  •      torsdag 06. juni 2013
  •      Fafo, Borggata 2B, Oslo
Ny nasjonal luftfartsstrategi med tiltak mot sosial dumping

Ny nasjonal luftfartsstrategi: Regjeringen ønsker å ta grep for å ivareta og utvikle norsk luftfart


– Jeg er opptatt av ryddige forhold innen luftfarten. Sosial bærekraft er viktig for regjeringen, og vi ønsker å få på plass tiltak for å forhindre sosial dumping gjennom tettere oppfølging av næringen, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård da han i dag la han frem stortingsmeldingen «Bærekraftig og sikker luftfart – nasjonal luftfartsstrategi».

Endelig en plan for luftfarten

Endelig en plan for luftfarten


– Regjeringen har lyttet til oss og leverer en solid plan for norsk luftfart, sier leder i LO luftfart Sissel Skoghaug. Hun er spesielt glad for at norske lønns- og arbeidsvilkår skal vektlegges når FOT (Forpliktelser til offentlig tjenesteytelse)-rutene skal ut på anbud framover.

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie