Skip to main content
A-krimsenteret i Nordland skal kontrollere vinterfisket

Skal kontrollere vinterfisket


De siste årene har a-krimsenteret i Nordland avdekket færre a-krimrelaterte lovbrudd i fiskerinæringen, men fortsatt avdekkes alvorlige brudd på arbeids- og hviletid, skriver skatteetaten i en pressemelding. Nå varsler de kontroll for kommende sesong.

Spørsmål om andelen bedrifter som går konkurs knyttet til a-krim eller økokrim

Skriftlig spørsmål fra Mímir Kristjánsson (R) til justis- og beredskapsministeren


Mímir Kristjánsson (R) spør justis- og beredskapsministeren om hun har oversikt over hvor stor andel av bedriftene som går konkurs på grunn av skatte- og avgiftskrav som er knyttet til økokrim og/eller a-krim, og hvor mange av disse som faktisk blir straffet for a-krim.

Spørsmål om a-krimhåndteringen

Skriftlig spørsmål fra Mímir Kristjánsson (R) til justis- og beredskapsministeren


Mímir Kristjánsson (R) spør justis- og beredskapsministeren om hun har oversikt over hvor mange a-krimsaker og saker om lønnstyveri som er anmeldt og hvor mange av disse som er henlagt. Kristjánsson spør også hva ministeren synes om resultatene politiet har med å bekjempe a-krim.

Norsk rederi stjal lønna til ukrainske flyktninger

Norsk rederi stjal lønna til ukrainske flyktninger


Fire ukrainske flyktninger og en litauisk sjømann har blitt utsatt for grovt lønnstyveri av rederiet Aas Kystservice. Til sammen er tyveriet på 830.000 kroner. Med hjelp av Norsk Sjømannsforbund anmeldte sjøfolkene rederiet, som nå må tilbakebetale hele summen.

Ny rapport om au pairers arbeidsforhold i Danmark

Ny rapport: Au pairs i Danmark bliver snydt for løn og udsat for overgreb


En ny rapport fra Au Pair Network i Danmark viser at unge kvinner, særlig fra Asia blir underbetalt, ydmyket og i visse tilfeller direkte utsatt for overgrep i vertsfamiliene sine.

Krever «exit-strategi» for arbeidere som blir alvorlig utnyttet

– På grensa til moderne slaveri


Fair Play Bygg krever en «exit-strategi» for arbeidere som blir alvorlig utnyttet, og har diskutert dette med regjeringen. Regjeringen har sendt et forslag på høring om økt strafferamme for de som grovt utnytter utenlandsk arbeidskraft.

Innlegg: – Vi trenger sterkere grep mot a-krim

Les hele innlegget: Vi trenger sterkere grep mot a-krim


– Dokumentaren "Norge bak fasaden – Vill vest i byggebransjen" og en nylig sak på NRK viser hvordan kriminelle gjengangere får operere tilnærmet fritt i norsk byggenæringen, skriver Kjetil Tvedt er direktør for kompetanse og seriøsitet i NHO Byggenæringen.

Høring: Strengere straffebestemmelse for grov utnytting av utlendinger

Strengere straffebestemmelse for grov utnytting av utlendinger


Regjeringen har fokus på å å hindre utnytting av utlendinger som er i en sårbar situasjon, og på å bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Det sendes derfor på høring forslag om en strengere straffebestemmelse for å slå ned på grov utnytting av utlendinger i arbeids- og boligforhold.

Innlegg: Politiet må gjøre sin jobb med å straffeforfølge a-krim

Les hele innlegget: Likhet for loven


Økokrim driver ansvarsfraskrivelse når det gjelder å bekjempe arbeidslivskriminalitet, mener rådgiver Maren Amble Stinessen i Fair Play Bygg Oslo og omegn.

Økokrims fem forslag for å stoppe a-krim

Her er Økokrims fem forslag for å stoppe kriminelle i arbeidslivet


Frå scena på Svart økonomikonferansen kom Økokrim-sjef Pål Lønseth med nyheita: Økokrim kjem med fem forslag som skal stoppe dei som driv ulovleg.

Kronikk om lønnstyveri

Gjør det lettere å kreve inn lønn – for at flere skal dømmes for lønnstyveri


– Når ingen straffes, blir kriminaliseringen betydningsløs, skriver Amund Hestnes Paulsen, Jussbuss. Han viser til at kun én arbeidsgiver er blitt straffedømt siden lønnstyveri ble kriminalisert i 2022.

Norge får beholde viktig tiltak mot sosial dumping: ESA stopper granskingen

Norge får beholde viktig tiltak mot sosial dumping: ESA stopper granskingen


Granskingen omhandlet kravene om å begrense antall underleverandører i offentlige kontrakter i bygg- og renholdssektoren. Arbeidsmandsforbundet ser det som en viktig seier i kampen for et seriøst arbeidsliv at kravene opprettholdes.