Skip to main content
Lønnstjuveri vrir varetransport over på vegane

Lønnstjuveri vrir varetransport over på vegane


Sjølv om «alle» vil ha meir miljøvennleg frakt av gods på sjøen, blir det meir tungtransport på vegane. Fleire peikar på lønnstjuveri.

Dansk arbeidsrett kan brukes som beskyttelse mot sosial dumping fra utenlandske selskaper

Efter årelangt retsdrama: Stor sejr for kampen mod social dumping


Det italienske byggefirmaet Solesi ble i den danske Arbejdsretten i desember 2017 ilagt en bot på 14 millioner danske kroner for grov underbetaling av 130 utenlandske bygningsarbeidere. Først nå – seks år senere – er saken avgjort av høyesterett i Italia, og Solesi må nå betale hele beløpet – med renter.

Sesongbaserte tilsyn i grøntnæringen

Dette kontrollerer vi i årets tilsyn med grøntnæringen


En rekke utenlandske sesongarbeidere kommer til Norge for å jobbe i landbruket hvert år. Ifølge Landbruksdirektoratet har grøntsektoren behov for rundt 18 000 sesongarbeidere. Også denne sommeren fører Arbeidstilsynet tilsyn i næringen.

Økokrim advarer mot oppsøkende og kriminelle håndverkere

Økokrim advarer mot oppsøkende og kriminelle håndverkere


Økokrim har lansert en ny statusrapport for arbeidslivskriminaliteten i Norge. Oppsøkende håndverkere blir fremhevet som en av truslene i rapporten.

LO er glad for å bli kvitt au pair-ordningen

LO er glad for å bli kvitt au pair-ordningen: – Trenger man hjelp i huset, er det bare å ansette hjelp


I en høringsuttalelse, skriver LO at forslaget om å forby au pair-ordningen i Norge er et godt tiltak mot sosial dumping.

Lønstjuveri: Argentinarar jobba med bilvask i Norge – fekk ikkje lønn på fem månader

Lønstjuveri: Argentinarar jobba med bilvask i Norge – fekk ikkje lønn på fem månader


Santiago Altamirano kom til Norge på eit arbeidsferieprogram i november. Han vart lova lønn til nye tidspunkt ti gongar, men fekk den først etter at Magasinet for fagorganiserte tok kontakt med arbeidsgivaren.

 Debatt: – Dette er ren trafficking av arbeidskraft!

Debatt: – Dette er ren trafficking av arbeidskraft!


– Å plassere 15 til 24 polske arbeidere i en villa med to bad og ett kjøkken vitner om at det pågår trafficking av arbeidskraft i vårt eget nabolag, skriver Trine Almenning, organisasjonsarbeider i Fellesforbundet.

Skatteetaten: – Ikke kjøp håndverkertjenester på døren!

Les hele pressemeldingen: – Ikke kjøp håndverkertjenester på døren!


– Sier du ja til slike tilbud risikerer du å bidra til å støtte arbeidslivskriminalitet. I tillegg kan det bli en dyr affære, advarer skattekrimsjef Erik Nilsen i Skatteetaten.

Tillitsvalgte mener Arbeidstilsynet er for dårlig rustet til å stanse a-krimlovbrudd

Arbeidstilsynet er for dårlig rustet til å stanse a-krimlovbrudd, mener tillitsvalgte


– Arbeidstilsynet trenger flere verktøy, sier leder Vivian Mikalsen i NTL Arbeidstilsynet. Hun er spesielt bekymret for manglende sanksjoner av uregistrert arbeidskraft, manglende muligheter til å håndheve stans, og manglende mulighet for beslag på ute på tilsyn.

Kronikk: – Renholderes betydning blir ofte glemt

Les hele kronikken: Renholderes betydning blir ofte glemt


– Renhold blir ofte nevnt som en av de bransjene som har størst behov for en storrengjøring når det gjelder lønns- og arbeidsvilkår. Dessverre kan nok det stemme, men alle vet at det ikke blir rent dersom man vasker storrengjøring i mørket, skriver Brede Edvardsen, forbundsleder Norsk Arbeidsmandsforbund.

Dansk fagbevegelse: – Regjeringen risikerer økt sosial dumping med ny regelendring

Fagbevægelsen: Regeringen risikerer mere social dumping med ny regelændring


– Regjeringen vil endre reglene for utenlandsk arbeidskraft, slik at det blir lettere å ansette utlendinger uten arbeidstillatelse, skriver Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH). Organisasjonen mener endringen utgjør en risiko for omfattende sosial dumping.

Nytt og nyttig fra anskaffelsesretten

Nytt og nyttig fra anskaffelsesretten


Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig oppsummerer månedlig dommer, KOFA-avgjørelser og andre viktige nyheter innenfor anskaffelsesretten. I denne spalten omtales blant annet endringene i anskaffelsesloven. Lovsaken ble andregangsbehandlet og vedtatt i Stortinget 12. juni.