Skip to main content
Reaksjoner på regjeringens forslag om økte bøter i arbeidsmiljøloven

Regelrådet slakter regjeringens forslag om kjempebøter i arbeidsmiljøloven


Regjeringens forslag om å gi Arbeidstilsynet hjemmel til å utstede gebyrer i milliardklassen møter motbør fra arbeidsgiverne, men støtte fra fagforeningene.

– Hva er statsråden sin vurdering av at politiet ikke prioriterer lønnstyverisaker?

Skriftlig spørsmål fra Mímir Kristjánsson (R) til justis- og beredskapsministeren


Mímir Kristjánsson (R) stiller spørsmålet til justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl. Begrunnelse for spørsmålet er at politiet selv sier at lønnstyverisaker har blitt henlagt på grunn av manglende kapasitet.

Kabotasjereglene strammes inn fra nyttår

Kabotasjereglene strammes inn: Regjeringen vil sikre tydelige rammer for lovlig persontransportkabotasje i Norge


– Regjeringen ønsker å sikre konkurranse på likere vilkår i turbussnæringen og redusere bruken av lavtlønnede utenlandske sjåfører i Norge, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Spørsmål om samarbeidstiltak mellom arbeidstilsynene i Norge og Polen

Skriftlig spørsmål fra Aleksander Stokkebø (H) til arbeids- og inkluderingsministeren


I et skriftlig spørsmål spør Aleksander Stokkebø (H) arbeids- og inkluderingsministeren hvordan regjeringen vil sikre at EØS-midlene til Polen også brukes på samarbeidstiltak med det norske Arbeidstilsynet, og hva som er fremdriftsplanen for å få dette på plass.

Debatt: – Flere må straffes for lønnstyveri

Flere må straffes for lønnstyveri


– Arbeidslivskriminalitet må prioriteres på lik linje som annen kriminalitet, skriver Helena Aanstad, jurist i Caritas Norge. Hun mener det er uforståelig og smålig at regjeringen vil kutte i rettshjelpstilbudet i en historisk dyrtid, som i seg selv gir folk økt behov for juridisk hjelp.

Stor kunnskapsmangel om organisert kriminalitets rolle i anskaffelser

Stor kunnskapsmangel om organisert kriminalitets rolle i anskaffelser


Det er stor kunnskapsmangel om den organiserte kriminalitetens rolle i offentlige anskaffelser i Sverige, ifølge en ny rapport. Det er SNS – Studieförbundet Näringsliv och Samhälle – som står bak rapporten «Den sårbara staten» – med forskeren Carina Gunnarson som forfatter

Veibyggerbransjen: Store penger, mange aktører og sårbar, utenlandsk arbeidskraft

Veibyggerbransjen: Store penger, mange aktører og sårbar, utenlandsk arbeidskraft


– Det er lite informasjon om useriøsitet og arbeidskriminalitet i veibygging i Norge, sier Kim Skogland Pedersen. Han jobber i krimenheten til Statens Vegvesen, som ofte kalles Krim. Nå skal han og Vegvesenets krimavdeling satse stort.

Busselskaper ønsker at EU skjerper reglene mot sosial dumping

Bussföretag vill att EU skärper reglerna mot dumpning


I et brev til Europakommisjonen, skriver busselskapenes bransjeorganisasjoner i Danmark, Island, Norge og Sverige at kommisjonen burde legge ned sin sak mot Danmark, og heller sikre at EU får klare regler som hindrer sosial dumping i Norden.

– Svikt i a-krimsatsingen

– A-krimsentrene kom som et pålegg fra politisk hold, og det var et veldig godt politisk pålegg, syns jeg. Men en kan jo lure på om det er blitt ivaretatt på god nok måte, for jeg ser jo en viss "omsorgssvikt for det barnet", altså svikt overfor a-krimsatsingen, sa Gro Smogeli, leder av A-krimsenteret i Oslo da hun deltok på Fafo Østforums seminar om lønnstyveri.

Skriftlig spørsmål om styrking av a-krimsenterne

Skriftlig spørsmål fra Dagfinn Henrik Olsen (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren


I et skriftlig spørsmål, spør Dagfinn Henrik Olsen (FrP) arbeids- og inkluderingsministeren hvor langt arbeidet med vedtak om a-krimsenterne har kommet, og hvorvidt Stortinget kan forvente at de kommer tilbake til behandling.

Råd mot lønnstyveri

Får du ikke lønna du har krav på? Her er seks råd


Selv om de færreste opplever at arbeidsgiver fikser og trikser med lønna, finnes de som ikke utbetaler som avtalt, som betaler for lite, for seint, eller som dropper feriepenger. Dette er lønnstyveri, og er forbudt i Norge.

Debatt: – Arbeidet mot akrim må prioriterast

Les hele innlegget: – Arbeidet mot akrim må prioriterast


– Kriminalitet er tal og statistikk, men bak statistikken er det menneske som blir utnytta og kriminelle som blir rike. Nokre av sakene vi i Fair Play Bygg Oslo og omegn arbeider med er sjokkerande grove, skriver Lars Mamen, dagleg leiar i Fair Play Bygg Oslo og omegn. Han meiner seriøse bedrifter og kommunepolitikarar i og utanfor Oslo må ta større ansvar for å førebyggje akrim.