Coordinating against work-related crime in Norway

Coordinating against work-related crime in Norway

Artikkel om den norske modellen mot a-krim 2014–2019

2020
Danmark: Ny sosial dumpingavtale på et tresifret millionbeløp

Arbejdsgivere på ”sortliste”: Snyd med illegal arbejdskraft skal give karantæne


Folketinget i Danmark vedtok i går en ny fireårig arbeidsmiljøavtale. Avtalen omfatter også historisk høyt satsingsnivå på tiltak mot sosial dumping. Et tiltak er at arbeidsgivere som utnytter illegal arbeidskraft kommer på «svarteliste» og nektes adgang til å gi anbud på offentlige kontrakter.

Uropatruljen: – Arbeidstilsynet fortsetter å skjerme kriminell virksomhet

Arbeidstilsynet fortsetter å skjerme kriminell virksomhet, ifølge Uropatruljen


For flere år siden skulle Arbeidstilsynet slutte å sladde lønnsopplysninger. Det har de fortsatt ikke gjort. Uropatruljen i Trondheim mener sladdepraksisen vanskeliggjør arbeidet med å avdekke sosial dumping.

Representantforslag om å styrke a-krimsentrene

Representantforslag om å styrke a-krimsentrene


– A-krimsentrene har ført til et bedre samarbeid mellom etatene i den felles kampen mot arbeidslivskriminaliteten. Nå er tiden moden for å gi dem de ekstra verktøyene som trengs for å nå sitt fulle potensial skriver åtte stortingsrepresentanter fra H, FrP, V og KrF. De foreslår 7 punkter for å trappe om kampen mot arbeidslivskriminalitet.

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie