Skip to main content
Høring: Strengere straffebestemmelse for grov utnytting av utlendinger

Strengere straffebestemmelse for grov utnytting av utlendinger


Regjeringen har fokus på å å hindre utnytting av utlendinger som er i en sårbar situasjon, og på å bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Det sendes derfor på høring forslag om en strengere straffebestemmelse for å slå ned på grov utnytting av utlendinger i arbeids- og boligforhold.

Innlegg: Politiet må gjøre sin jobb med å straffeforfølge a-krim

Les hele innlegget: Likhet for loven


Økokrim driver ansvarsfraskrivelse når det gjelder å bekjempe arbeidslivskriminalitet, mener rådgiver Maren Amble Stinessen i Fair Play Bygg Oslo og omegn.

Økokrims fem forslag for å stoppe a-krim

Her er Økokrims fem forslag for å stoppe kriminelle i arbeidslivet


Frå scena på Svart økonomikonferansen kom Økokrim-sjef Pål Lønseth med nyheita: Økokrim kjem med fem forslag som skal stoppe dei som driv ulovleg.

Kronikk om lønnstyveri

Gjør det lettere å kreve inn lønn – for at flere skal dømmes for lønnstyveri


– Når ingen straffes, blir kriminaliseringen betydningsløs, skriver Amund Hestnes Paulsen, Jussbuss. Han viser til at kun én arbeidsgiver er blitt straffedømt siden lønnstyveri ble kriminalisert i 2022.

Norge får beholde viktig tiltak mot sosial dumping: ESA stopper granskingen

Norge får beholde viktig tiltak mot sosial dumping: ESA stopper granskingen


Granskingen omhandlet kravene om å begrense antall underleverandører i offentlige kontrakter i bygg- og renholdssektoren. Arbeidsmandsforbundet ser det som en viktig seier i kampen for et seriøst arbeidsliv at kravene opprettholdes.

Dansk erteprodusent avslørt i lønnsdumping

Ærtekonge afsløret i løndumping: Det er ikke første gang


Den danske erteprodusenten Peter Skov Johansen er for andre gang blitt tatt for å underbetale utenlandske arbeidere. 3F håper arbeidsgiveren nå vil skrive under på en ny overenskomst.

Vegvesenet inngår avtale med LO mot a-krim i anleggsbransjen

Vegvesenet inngår avtale med LO mot arbeidslivskriminalitet i anleggsbransjen


– Det er viktig for Statens vegvesen å forebygge og avdekke useriøs og kriminal aktivitet i våre vegprosjekt. Samarbeidet med LO vil vi styrke dette arbeidet, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Statens vegvesen.

Dansk minister vil ha strengere straffer for sosial dumping i byggebransjen

Vil have hårdere straffe: - Jeg har selv set illegale arbejdere stikke af


Etter avsløringer i en storstilt rapport fra Aalborg Universitet om horrible arbeidsforhold blant arbeidsinnvandrere i byggebransjen, er den danske arbeidsministeren, Ane Halsboe-Jørgensen, klar for å innføre strengere straffer.

Dømt for usikret takarbeid, men slapp unna bot og straff

Dømt for usikret takarbeid, men slapp unna bot og straff


Fair Play Bygg Norge reagerer på at useriøse gjengangere slipper både straff og overtredelsesgebyr selv om de tas på fersken av politiet og Arbeidstilsynet.

Offentlige anskaffelser: Stort og smått 12. januar

Offentlige anskaffelser: Stort og smått 12. januar


Ålesund kommune og Skatteetaten forener krefter i kampen mot useriøse leverandører.

Arrangementer om offentlige anskaffelser både 15. januar, 15. februar og 5. juni. 

Dette er blant ukens saker i Offentlige anskaffelser, Stort og smått.

Transportbransjen er fortsatt full av useriøse arbeidsgivere: – Det haster med tiltak

Transportbransjen er fortsatt full av useriøse arbeidsgivere: – Det haster med tiltak


Regjeringen lovet å få bukt med sosial dumping. Fagforbundet Post og finans mener regjeringen burde skru opp tempoet med tanke på nasjonale tiltak. Forbundet vil ha på plass et register over alle bedrifter som driver transport av pakker og gods mot betaling.

Regjeringen fortsetter å styrke det seriøse arbeidslivet

Regjeringen fortsetter å styrke det seriøse arbeidslivet


I år har regjeringen gitt tydeligere føringer til Arbeidstilsynet. Regjeringen ber etaten være mer synlig for å forebygge og bekjempe a-krim, samt legge til grunn en streng reaksjonsbruk ut fra alvorlighetsgrad og vesentlighet ved avdekket brudd på regelverket.