Offentlige anskaffelser: Stort og smått 21. oktober

Offentlige anskaffelser: Stort og smått 21. oktober


Dette er blant sakene i denne ukens Stort og smått.

Anbud365, 21.10.22
Anskaffelsespodden episode 24: Håndtering av vesentlige avvik

Anskaffelsespodden episode 24: Håndtering av vesentlige avvik


Kan man nå trygt forhandle bort vesentlige avvik? Særlig siden Nordecon-dommen fra EU-domstolen i 2013 har dette vært et uavklart spørsmål. To nye avgjørelser fra KOFA og lagmannsretten tilsier at spørsmålet kanskje ikke må vurderes så strengt som EU-domstolen og departementet har lagt opp til. 

Anbud365, 20.10.22
Fra forskningen: – Konkurranseprinsippet er dødt

Fra forskningen: – Konkurranseprinsippet er dødt


– Selv om det etter min oppfatning ikke er noe generelt konkurranseprinsipp i EU-retten eller norsk anskaffelsesrett, vil ofte resultatet bli det samme ved å anvende likebehandlingsprinsippet, skriver Trygve Harlem Losnedahl, doktorgradsstipendiat, Senter for europarett, UiO.

Anbud365, 20.10.22
Norsk åpenhetspraksis ved anskaffelses-klager i søkelyset til ESA – og hva med Kofa?

Norsk åpenhetspraksis ved anskaffelses-klager i søkelyset til ESA – og hva med Kofa?


Mulighetene for en korrekt håndtering av åpenhet ved behandling av anskaffelses-klager i norske domstolene er kommet i søkelyset til EFTAs overvåkingsorgan (ESA).

Anbud365, 19.10.22
Storebrand klager til ESA

Storebrand klager til ESA


Storebrand har bedt EFTAs overvåkningsorgan ESA om å klargjøre at det er anbudsplikt ved anskaffelse av tjenestepensjon i kommuner og statlige helseforetak.

Storebrand, 17.10.22
Offentlige anskaffelser: Stort og smått 14. oktober

Offentlige anskaffelser: Stort og smått 14. oktober


  • Sykepleier-anbud stilte ikke språkkrav.
  • Minstelønnsdirektivet skal sikre leverandør-forpliktelser.
  • Programmet for Anskaffelseskonferansen 22. november er nå klart.

Dette er blant sakene i denne ukens Stort og smått.

Anbud365, 14.10.22
22. november: Anskaffelseskonferansen 2022

22. november: Anskaffelseskonferansen 2022


Regjeringen vil ha Norgesmodellen med nasjonale seriøsitetskrav, men hva sier erfaringene med denne modellen så langt? Klarer Norgesmodellen å rydde unna kriminaliteten?

DFØ, 14.10.22
Lønns- og arbeidsvilkår i konkurranser: Forsvarsbygg ser på å vekte andelen heltidsansatte tyngre

Lønns- og arbeidsvilkår i konkurranser: Forsvarsbygg ser på å vekte andelen heltidsansatte tyngre


Det stilles minimumskrav til lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser, men prisen veier fortsatt tyngst hos de fleste.

FriFagbevegelse, 07.10.22
Anskaffelsespodden episode 23: Ulovlig anbudssamarbeid

Anskaffelsespodden episode 23: Ulovlig anbudssamarbeid


Ved ulovlig anbudssamarbeid er formålet å sette til side normale konkurransemekanismer, og på forhånd bestemme hvem som skal vinne kontrakten og til hvilken pris. Dette er tema for episode 23 av Anskaffelsespodden, der Nina Sørensen i Simonsen Vogt Wiig har med seg Marion Stamnes fra Konkurransetilsynet.

Anbud365, 06.10.22
Offentlige anskaffelser i statsbudsjettet 2023

Offentlige anskaffelser i statsbudsjettet 2023


Anskaffelsene skal bidra til å løse viktige samfunnsoppgaver som klimautfordringen og bekjempelse av arbeidslivskriminalitet. Dette fremgår av Nærings- og fiskeridepartementets (NFD) del av statsbudsjett-forslaget for 2023.

Anbud365, 06.10.22
Dette har regjeringen levert på arbeidslivsfeltet

Dette har regjeringen levert på arbeidslivsfeltet


– Arbeiderpartiet har styrt arbeidsdepartementet i ett år. Vi gjør opp et foreløpig regnskap på hvordan de har levert på de høye ambisjonene i Hurdalsplattformen, skriver Hans Andreas Starheim.

Altinget, 04.10.22

Debatt: – Stjørdal gir opp kampen mot et useriøst arbeidsliv


– Uten forklaring stemte det borgerlige flertallet mot Arbeiderpartiets forslag om å stille krav til et seriøst arbeidsliv og ivaretakelsen av klima og miljø når kommunen kjøper inn tjenester, skriver Jan Inge Kaspersen, gruppeleder for Stjørdal Ap.

Bladet.no, 03.10.22

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie