Skip to main content
Offentlige anskaffelser: Stort og smått 21. april

Offentlige anskaffelser: Stort og smått 21. april


Påmeldingen til Anbud365-dagen 15. juni er åpnet. Norgesmodell-regler ventes til Stortinget i mai. Nå foreligger veiledning for leverandører fra tredjeland. Færre anbud med nye innleie-regler.

Dette er blant sakene i denne ukens Offentlige anskaffelser: Stort og smått.

Anskaffelsespodden episode 35: Innleie av arbeidskraft i offentlige anskaffelser

Hør Anskaffelsespodden episode 35: Innleie av arbeidskraft i offentlige anskaffelser


Fra 1. april trer etter planen nye regler om innleie i kraft. I denne episoden av Anskaffelsespodden har senioradvokat Olav E. Haukeli besøk av arbeidsrettsekspert, partner Lill Egeland – begge Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig. Sammen gjennomgår de det nye regelverket.

Gardermoregionen skjerper kravene til leverandører

Skjerper kravene til leverandører


Gardermoregionen interkommunalt politisk råd (GRIP) vedtok 10. mars at samarbeidskommunene bør innføre strengere seriøsitetsbestemmelser for leverandører innen bygg, anlegg og renhold. Det blir nå opp til kommunestyrenene i de enkelte kommunene å vurdere om de skal innføre bestemmelsene.

Offentlige anskaffelser: Stort og smått 17. mars

Offentlige anskaffelser: Stort og smått 17. mars


Nytt på rad og rekke fra DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring): Nå kan du teste nye Doffin, delta i brukerundersøkelse for anskaffelser.no, lære mer om Kriterieveiviseren for bygg og ta i bruk nytt spendverktøy. Dette er blant sakene i denne ukens Offentlige anskaffelser: Stort og smått.

Anskaffelsespodden episode 34: Håndtering av risiko i forhandlingsprosesser

Anskaffelsespodden episode 34: Håndtering av risiko i forhandlingsprosesser


Oppdragsgiver risikerer overtredelsesgebyr og andre sanksjoner dersom det gjøres feil i anskaffelsen. Denne risikoen er reell, og påvirker de valg som tas, for eksempel ved at oppdragsgiver legger unødig bånd på seg i gjennomføring av forhandlingsprosessen. Hvilke elementer påvirker forhandlingsprosesser i offentlige anskaffelser – i tillegg til de rent juridiske? Det får du svar på i den 34. episoden av Anskaffelsespodden.

Hva er riktig medisin mot useriøsitet?

Fafo Østforum seminar
Hva er riktig medisin mot useriøsitet?

Nye tiltak mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet rulles nå ut. Samtidig viser en evaluering at det eksisterende samarbeidet om a-krim har rom for forbedringer. Vi ser på to ferske rapporter og spør: Har vi riktig medisin mot useriøse krefter – og bruker vi ressursene på en effektiv måte?

  • onsdag 07. juni 2023
  •      Onsdag 7. juni 2023, kl. 13.00–15.00
  •      Fafo, Borggata 2B, Oslo
Høring Norgesmodellen, fase 1: Tviler på om regjeringen foreslår rette tiltak til å bekjempe useriøse

Tviler på om regjeringen foreslår rette tiltak til å bekjempe useriøse


Dagens rettslige regulering av oppdragsgivers kontroll med lønns- og arbeidsvilkår hos leverandørene er hensiktsmessig og tilstrekkelig, mener Samfunnsbedriftene. De tviler på om regjeringens forslag til Norgesmodellen, fase 1, bidrar til forenkling.

Offentlige anskaffelser: Departementet åpner for ytterligere veiledning for håndtering av visse utenlandske tilbydere

Åpner for ytterligere veiledning for håndtering av visse utenlandske tilbydere


Mulighetene holdes åpne for ytterligere veiledninger eller regelendringer når det gjelder håndtering av utenlandske tilbydere som ikke uten videre slipper til i norske, offentlige anskaffelser.

Krever seriøsitet – får det motsatte

Krever seriøsitet – får det motsatte


Byggebransjens Uropatrulje i Trondheim inviterte bransjen til vinterkonferanse, og innlederne delte sine erfaringer:

– Du investerer i å være seriøs – og det blir så dyrt at du taper anbudet på pris.

– Offentlige innkjøpere er blitt flinkere til å stille seriøsitetskrav, men noen ganger virker kravene stikk motsatt.

Kritisk til mange seriøsitetsmodeller ved siden av Norgesmodellen

Kritisk til mange seriøsitetsmodeller ved siden av Norgesmodellen


Leverandører til det offentlige kan – også etter at Norgesmodellen er vedtatt – , risikere å møte en flora av regionale og lokale seriøsitetsmodeller. Norgesmodellen skal ikke erstatte disse, men tvert imot leve side om side med dem. – Dette kan være uheldig, skriver Sykehusinnkjøp i sin høringsuttalelse til forslaget til Norgesmodellen.

Oslo om Norgesmodellen: – Økt kontrollplikt krever økt kompetanse og ressursbruk

Oslo om Norgesmodellen: Uten ekstra statlige penger, fordel for useriøse


Etter Oslo kommunes mening, vil økt kontrollplikt uten ekstra midler kunne medføre at det ikke blir mulig for offentlige oppdragsgivere å oppfylle formålet med Norgesmodellen.

Innlegg: – Utenlandske entreprenører, regelverk og politikk

Les hele innlegget: Utenlandske entreprenører, regelverk og politikk


– Tredjelandsleverandører kan delta i norske konkurranser, men oppdragsgivere kan avvise dem. Er kinesiske entreprenører aktuelle for prosjektet Stad skipstunnel? Det spørsmålet engasjerer engasjerer både fagfolk og politikere, skriver advokat Eirik Rise i dette innlegget.