Skip to main content
Reaksjoner på regjeringens forslag til Norgesmodellen, trinn 1

Reaksjoner på regjeringens forslag til Norgesmodellen, trinn 1


– Norgesmodellen skal bli den nye gullstandarden for arbeidslivet, sa næringsminister Vestre da regjeringen la frem det første steget på Norgesmodellen.

Nedenfor finner du lenker til saker om hvordan forslaget har blitt mottatt.

Fafo Østforum, 07.11.22
LO mener at forslag til Norgesmodell er en god start

LO mener at forslag til Norgesmodell er en god start


Mange kommuner har allerede innført regelverk som stiller krav om ryddige lønns- og arbeidsforhold og bruk av lærlinger og fagarbeidere ved offentlige innkjøp. Nå er regjeringen i gang med å lage en tilsvarende ordning på nasjonalt nivå. I første omgang gjelder ordningen for to bransjer: bygg- og anleggsnæringen og renholdsbransjen.

LO, 05.11.22
NHO hilser Norgesmodellen velkommen

NHO hilser Norgesmodellen velkommen


- Dette har NHO etterlyst lenge. Vi er glade for at regjeringen nå følger opp. Manglende innkjøpskontroll skader seriøse bedrifter, sier Nina Melsom, direktør for Arbeidsliv og Tariff i NHO.
Arbeidslivskriminalitet skaper problemer både for arbeidstakere som blir utnyttet, men også for seriøse bedrifter som blir utkonkurrert av kriminelle aktører. 

NHO, 05.11.22
Første steg av Norgesmodellen er lansert

Første steg av Norgesmodellen er lansert


Regjeringen foreslår flere lov- og forskriftsendringer i forbindelse med lanseringen av Norgesmodellen. – Disse kravene vil sikre like spilleregler for de seriøse aktørene og hindre sosial dumping, sier næringsminister Jan Christian Vestre.
Regjeringen vil også revidere regelverket for offentlige anskaffelser. Et nytt lovutvalg ble nedsatt 4. november.

regjeringen.no, 05.11.22
Ingen klausuler om lønns- og arbeidsvilkår – ingen mulighet til kontroll

Ingen klausuler om lønns- og arbeidsvilkår – ingen mulighet til kontroll


Tre av de offentlige anskaffelsene som Riksrevisjonen nylig har undersøkt hadde kontrakter uten klausuler om lønns- og arbeidsvilkår. Verdien var tilsammen på 70 millioner kroner. Uten klausuler i kontraktene ble virksomhetene forhindret fra å gjennomføre kontroller.

Anbud 365, 03.11.22
Mangelfull informasjon om risikovurderinger og kontroll

Mangelfull informasjon om risikovurderinger og kontroll


– Vi kan ikke se at Arbeids- og inkluderingsdepartementet har formidlet til virksomhetene at det er et krav at risikovurderinger og eventuelt utført kontroll skal dokumenteres, skriver Riksrevisjonen i sin rapport fra undersøkelsen om oppfølgingen av lønns- og arbeidsvilkår i anskaffelser. 

Anbud 365, 31.10.22
Offentlige anskaffelser: Stort og smått 28. oktober

Offentlige anskaffelser: Stort og smått 28. oktober


  • Kinesere sender klage over at de er vraket fra E8-utbygging.
  • Anskaffelsesfellesskap mellom tre fylker etter oppløsning av Viken.
  • Anskaffelseskonferansen 22. november: meld deg på innen 8. november.

Dette er blant sakene i denne ukens Stort og smått.

Anbud365, 28.10.22
Riksrevisjonen: staten har ikke god nok kontroll på sosial dumping

Riksrevisjonen: staten har ikke god nok kontroll på sosial dumping


Statlige virksomheter kontrollerer ikke lønns- og arbeidsvilkårene hos leverandørene de kjøper tjenester og bygg- og anleggsarbeid av, ifølge Riksrevisjonen.

TV 2, 27.10.22
Seriøsitetskrav i strid med EU-EØS-retten?

Seriøsitetskrav i strid med EU-EØS-retten?


Regjeringens arbeid med seriøsitetskrav i offentlige anskaffelser og utviklingen av Norgesmodellen har aktualisert den særnorske begrensningen på antall underleverandørledd i enkelte offentlige kontrakter. Risikerer vi å ta i bruk «ulovlig seriøsitet» som virkemiddel for å fremme sunn konkurranse og et mer seriøst arbeidsliv?

Anbud 365, 27.10.22

Kinesisk milliardkonsern har klaget på E8-vraking


Det kinesiske milliardkonsernet SRBG har klaget inn beslutninga om at de ikke fikk lov til å legge inn anbud på bygginga a E8-brua i Ramfjord etter at Statens vegvesen brukte loven om offentlige anskaffelser paragraf 3.

Nordlys, 27.10.22
Nylansert standard til praktisk nytte i arbeidet med anskaffelser

Nylansert standard til praktisk nytte i arbeidet med anskaffelser


Standarden for integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser er et godt virkemiddel for å sette fokus og bygge tillit, som vil være nyttig for alle, konstaterer Ida Romstad, avtaleforvalter og rådgiver i innkjøpsavdelingen i Lillestrøm kommune.

Anbud365, 25.10.22
Offentlige anskaffelser kommentar: – Et forenklings-gullegg?

Offentlige anskaffelser kommentar: – Et forenklings-gullegg?


– I uken har vi møtt en statsråd som vil forenkle og en innkjøper-tillitsvalgt som har en god ide – et gullegg? – å by på i så måte.

Anbud365 mener Tommy Hestem har en knakende god ide som vil lette offentlige innkjøperes hverdag og som vil øke mulighetene deres til å finne ut hva som er korrekt å gjøre i sine anskaffelser.

Anbud365, 21.10.22