Skip to main content
25. mai, NHO: Anskaffelseskonferansen 2023

Program og påmelding


Overskriften på NHOs anskaffelseskonferanse i år er «Offentlige anskaffelser i urolige tider». Stikkordene for konferansen er miljøkrav, handlingsrom, håndhevelse, sikkerhet, beredskap og immaterielle rettigheter.

– Det må kunne settes krav til sosial profil og verdier uten at EU sitt konkurransetilsyn setter foten ned

Mener mangelfull innsikt blant kjøpere bremser innovasjon hos maritime leverandører


– I Norge har vi en god sosial profil. Det gjør at selv om vi leier inn arbeidskraft fra utlandet, så har de norske vilkår og norsk lønn, sier Bengt-Olav Berntsen, adm.dir i HAF Power Solutions.

Han er kritisk til at det hittil ikke har vært mulig å stille de samme krav til utenlandske leverandører som myndighetene setter til norske verft og norske leverandører.

Kommentar: – Handlingsrommet er der, men …

Kommentar: Handlingsrommet er der, men …


– En fersk utredning forteller at det er rimelig godt med handlingsrom i regelverket for offentlige anskaffelser. At handlingsrommet er der, er vel ingen nyhet. Spørsmålet er jo hvorfor det da ikke brukes mer – eller kanskje er det nettopp det som skjer, men at ingen skryter av det, skriver Anbud365.

Høring Norgesmodellen: Flere er kritisk til kontrollplikten

Norgesmodellen med nye seriøsitetskrav i bygg, anlegg og renhold ble presentert av regjeringen 5. november i fjor. Høringsfristen gikk ut 4. februar. KS, BygghåndverkNorge og Rogaland fylkeskommune er blant dem som i høringsuttalelsene er kritisk til kontrollplikten.

Ny utredning har sett på hvordan offentlige anbud kan skreddersys for norske verft

Ny utredning har sett på hvordan offentlige anbud kan skreddersys for norske verft


Norske verft har i mange år sett offentlige prestisjeoppdrag glippe til utlandet. Nå kan en ny rapport peke ut riktig vei for både regjering og anbudsvinnere.

Utredning av det EØS-rettslige handlingsrommet i anskaffelser av fartøy

Pressemelding: Utredning av det EØS-rettslige handlingsrommet i anskaffelser av fartøy


I Hurdalsplattformen varsler regjeringen at en vil utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen, for å sikre at norsk maritim industri effektivt kan konkurrere om offentlige oppdrag. Nå har fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran mottatt utredningen av handlingsrommet i EØS-avtalen.

Raser mot å bli pådyttet kontrollplikten for Norgesmodell-tiltak

Raser mot å bli pådyttet kontrollplikten for Norgesmodell-tiltak


Regjeringen får kommunenes støtte til å utvikle en Norgesmodell mot useriøse aktører på det offentlige anskaffelsesmarkedet. Samtidig raser kommunenes organisasjon KS mot forslaget om at oppdragsgivere skal pålegges en kontrollplikt.

Debatt: – Det seriøse arbeidslivet må styrkes

Det seriøse arbeidslivet må styrkes


I et debattinnlegg skriver fylkesråd for finans og administrasjon i Viken, Edvin Søvik (Ap) at Fylkesrådet ønsker å utslette arbeidslivskriminaliteten, ikke flytte den til nabokommuner eller nabofylker.

Innlegg: – Overrasket over manglende ambisjoner i arbeidet med en Norgesmodell

Innlegg: Overrasket over manglende ambisjoner i arbeidet med en Norgesmodell


– Hovedinntrykket er at høringen ikke berører markeds- og konkurransevilkår, som var forventet hensyntatt i en «Norgesmodell», skriver Frank Ivar Andersen, leder for politisk avdeling i Bygghåndverk Norge (BHN) i en kommentar til regjeringens høringsforslag tilknyttet «første etappe» for en Norgesmodell for offentlige anskaffelser.

Offentlige anskaffelser: Stort og smått 27. januar

Offentlige anskaffelser: Stort og smått 27. januar


Tirsdag 31. januar holder Grette gratis Anbud365-webinar med mye kompetanse å hente, 15. mars arrangeres den årlige Anbudsdagen Bergen» og i mai kommer forslag til trinn 1 i Norgesmodellen til behandling i Stortinget. Dette er blant sakene i denne ukens Offentlige anskaffelser: Stort og smått.

Offentlige anskaffelser, innkjøper-råd: Ikke gjør «beste praksis» om kontraktsoppfølging for kompleks

Innkjøper-råd: Ikke gjør «beste praksis» om kontraktsoppfølging for kompleks


Nå kommer «beste praksis»-veiledning om kontraktsoppfølging. Den bør ikke være for kompleks, oppfordrer innkjøpssjef Birgitte Gullestad i Bergen kommune. Hun minner dessuten om at kontraktsoppfølging krever egen fagkompetanse.

Skal Norgesmodellen være en minstestandard eller en norm for hele landet?

Skal Norgesmodellen være en minstestandard eller norm for hele landet? Nå går høringsfristen ut


I begynnelsen av februar går høringsfristen for Norgesmodellen ut. Mens NHO vil at modellen skal være en norm, ønsker regjeringen og fagbevegelsen lokale tilpasninger.