Skip to main content
Høring Norgesmodellen, fase 1: Tviler på om regjeringen foreslår rette tiltak til å bekjempe useriøse

Tviler på om regjeringen foreslår rette tiltak til å bekjempe useriøse


Dagens rettslige regulering av oppdragsgivers kontroll med lønns- og arbeidsvilkår hos leverandørene er hensiktsmessig og tilstrekkelig, mener Samfunnsbedriftene. De tviler på om regjeringens forslag til Norgesmodellen, fase 1, bidrar til forenkling.

Offentlige anskaffelser: Departementet åpner for ytterligere veiledning for håndtering av visse utenlandske tilbydere

Åpner for ytterligere veiledning for håndtering av visse utenlandske tilbydere


Mulighetene holdes åpne for ytterligere veiledninger eller regelendringer når det gjelder håndtering av utenlandske tilbydere som ikke uten videre slipper til i norske, offentlige anskaffelser.

Krever seriøsitet – får det motsatte

Krever seriøsitet – får det motsatte


Byggebransjens Uropatrulje i Trondheim inviterte bransjen til vinterkonferanse, og innlederne delte sine erfaringer:

– Du investerer i å være seriøs – og det blir så dyrt at du taper anbudet på pris.

– Offentlige innkjøpere er blitt flinkere til å stille seriøsitetskrav, men noen ganger virker kravene stikk motsatt.

Kritisk til mange seriøsitetsmodeller ved siden av Norgesmodellen

Kritisk til mange seriøsitetsmodeller ved siden av Norgesmodellen


Leverandører til det offentlige kan – også etter at Norgesmodellen er vedtatt – , risikere å møte en flora av regionale og lokale seriøsitetsmodeller. Norgesmodellen skal ikke erstatte disse, men tvert imot leve side om side med dem. – Dette kan være uheldig, skriver Sykehusinnkjøp i sin høringsuttalelse til forslaget til Norgesmodellen.

Oslo om Norgesmodellen: – Økt kontrollplikt krever økt kompetanse og ressursbruk

Oslo om Norgesmodellen: Uten ekstra statlige penger, fordel for useriøse


Etter Oslo kommunes mening, vil økt kontrollplikt uten ekstra midler kunne medføre at det ikke blir mulig for offentlige oppdragsgivere å oppfylle formålet med Norgesmodellen.

Innlegg: – Utenlandske entreprenører, regelverk og politikk

Les hele innlegget: Utenlandske entreprenører, regelverk og politikk


– Tredjelandsleverandører kan delta i norske konkurranser, men oppdragsgivere kan avvise dem. Er kinesiske entreprenører aktuelle for prosjektet Stad skipstunnel? Det spørsmålet engasjerer engasjerer både fagfolk og politikere, skriver advokat Eirik Rise i dette innlegget.

25. mai, NHO: Anskaffelseskonferansen 2023

Program og påmelding


Overskriften på NHOs anskaffelseskonferanse i år er «Offentlige anskaffelser i urolige tider». Stikkordene for konferansen er miljøkrav, handlingsrom, håndhevelse, sikkerhet, beredskap og immaterielle rettigheter.

– Det må kunne settes krav til sosial profil og verdier uten at EU sitt konkurransetilsyn setter foten ned

Mener mangelfull innsikt blant kjøpere bremser innovasjon hos maritime leverandører


– I Norge har vi en god sosial profil. Det gjør at selv om vi leier inn arbeidskraft fra utlandet, så har de norske vilkår og norsk lønn, sier Bengt-Olav Berntsen, adm.dir i HAF Power Solutions.

Han er kritisk til at det hittil ikke har vært mulig å stille de samme krav til utenlandske leverandører som myndighetene setter til norske verft og norske leverandører.

Kommentar: – Handlingsrommet er der, men …

Kommentar: Handlingsrommet er der, men …


– En fersk utredning forteller at det er rimelig godt med handlingsrom i regelverket for offentlige anskaffelser. At handlingsrommet er der, er vel ingen nyhet. Spørsmålet er jo hvorfor det da ikke brukes mer – eller kanskje er det nettopp det som skjer, men at ingen skryter av det, skriver Anbud365.

Høring Norgesmodellen: Flere er kritisk til kontrollplikten

Norgesmodellen med nye seriøsitetskrav i bygg, anlegg og renhold ble presentert av regjeringen 5. november i fjor. Høringsfristen gikk ut 4. februar. KS, BygghåndverkNorge og Rogaland fylkeskommune er blant dem som i høringsuttalelsene er kritisk til kontrollplikten.

Ny utredning har sett på hvordan offentlige anbud kan skreddersys for norske verft

Ny utredning har sett på hvordan offentlige anbud kan skreddersys for norske verft


Norske verft har i mange år sett offentlige prestisjeoppdrag glippe til utlandet. Nå kan en ny rapport peke ut riktig vei for både regjering og anbudsvinnere.

Utredning av det EØS-rettslige handlingsrommet i anskaffelser av fartøy

Pressemelding: Utredning av det EØS-rettslige handlingsrommet i anskaffelser av fartøy


I Hurdalsplattformen varsler regjeringen at en vil utnytte handlingsrommet i EØS-avtalen, for å sikre at norsk maritim industri effektivt kan konkurrere om offentlige oppdrag. Nå har fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran mottatt utredningen av handlingsrommet i EØS-avtalen.