Skip to main content
I kampen mot useriøse: Anbefaler dybdekontroll av persongalleriet

I kampen mot useriøse: Anbefaler dybdekontroll av persongalleriet


Ekobrottsmyndigheten som har utgitt veiledningen «Förebygg arbetslivskriminalitet genom upphandling», er svenskenes Økokrim. I veiledningen viser myndigheten hvordan anskaffelser ved bruk av kontraktsvilkår og dype kontroller kan forebygge kriminaliteten.

Anbud365, 26.08.22
Sveriges Økokrim har sjekkliste med 63 varselsignaler i kampen mot de useriøse

Sveriges Økokrim har sjekkliste med 63 varselsignaler i kampen mot de useriøse


En fersk sjekkliste til bruk for å avsløre useriøse leverandører i offentlige anskaffelser inneholder hele 63 avkrysningspunkter. Det er Sveriges Økokrim, Ekobrottsmyndigheten, som står bak listen.

Anbud365, 22.09.22
Anskaffelsespodden episode 22: Klager i offentlige anskaffelser

Anskaffelsespodden episode 22: Klager i offentlige anskaffelser


Når kan og bør en oppdragsgiver omgjøre sine egne beslutninger, og hvilke virkninger har det egentlig å sende en klage til KOFA? I denne episoden av Anskaffelsespodden kan leverandører og oppdragsgivere hente kunnskap som kan være nyttig å ha klart for seg med sikte på pågående og fremtidige anskaffelser.

Anbud365, 22.09.22
Sverige: Blankt nei fra offentlige innkjøpere til regjerings-forslag om styrket tilsyn

Sverige: Blankt nei fra offentlige innkjøpere til regjerings-forslag om styrket tilsyn


Den svenske regjeringens forslag til mer ammunisjon for Konkurrensverkets tilsyn med den offentlige innkjøpspraksisen faller på stengrunn hos de offentlige innkjøperne.

Anbud365, 19.09.22
Offentlige anskaffelser: Stort og smått 16. september

Offentlige anskaffelser: Stort og smått 16. september


Flest Fair Play Bygg-tips kommer ved anbud som er for gode til å være sanne. Det er én sakene i ukens Offentlige anskaffelser: Stort og smått. Les også om tre kommende arrangementer:

21. september: Anbud365-seminar/webinar
27. oktober: Kofa-konferanse
22. november: Anskaffelseskonferansen 2022

Anbud365, 16.09.22
Kommentar: – En standard å hilse velkommen

Kommentar: – En standard å hilse velkommen


– En ny standard med veiledning i hvordan innkjøpere kan gjennomføre en anskaffelsesprosess som bidrar til å ivareta integritet, ansvarlighet og transparens kan det sies mye godt om, mener Anbud365.

Anbud365, 16.09.22
Ny standard gir veiledning for integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser

Ny standard gir veiledning for integritet og ansvarlighet i offentlige anskaffelser


Hvem man handler med spiller en nesten like viktig rolle som hva man kjøper. Det å forsikre seg om at ulike leverandører har sunn og etisk praksis gjennom hele verdikjeden blir stadig viktigere. Nå foreligger en veiledning.

Anbud365, 15.09.22
Svensk NHO langer ut mot forsikringer som skal dekke straffegebyr ved brudd på anskaffelsesreglene

Svensk NHO langer ut mot forsikringer som skal dekke straffegebyr ved brudd på anskaffelsesreglene


Svenskt Näringsliv – søsterorganisasjonen til NHO – langer ut mot den praksis som en rekke offentlige myndigheter driver med i vårt naboland i øst: Å tegne forsikringer som skal dekke mulige overtredelsesgebyr for brudd på anskaffelsesreglene.

Anbud365, 14.09.22
Innspill til Norgesmodellen: Prikkesystem for å identifisere useriøse

Innspill til Norgesmodellen: Prikkesystem for å identifisere useriøse


Det bør vurderes å innføre et prikkesystem for lettere å identifisere useriøse aktører. Ved gjentatte forseelser kan dermed leverandører hindres i eller avvises fra fremtidige anbudsrunder. Forslaget kommer fra Malermestrenes Landsforbund i et innspill til arbeidet med en Norgesmodell mot useriøse.

Anbud365, 13.09.22
Offentlige anskaffelser: Stort og smått 9. september

Offentlige anskaffelser: Stort og smått 9. september


21. september er dagen for høstens første, gratis Anbud365-seminar.
27. oktober arrangeres Kofa-konferansen.
Kinesere jakter igjen på norske kontrakter.
Statens vegvesen høster ros for å prioritere arbeidsvilkår og lønn.

Det er blant sakene i ukens Offentlige anskaffelser: Stort og smått.

Anbud365, 09.09.22
Regjeringsforslag til mer effektivt tilsyn blankt avvist av Kommune-Sverige

Regjeringsforslag til mer effektivt tilsyn blankt avvist av Kommune-Sverige


Kommune-Sverige sier plent nei til egen regjerings forslag om å styrke tilsyn med det offentliges anskaffelser. Så å si alle de konkrete tiltak som lanseres, blir avvist av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Anbud365, 08.09.22
Anskaffelsespodden episode 21: Status og utfordringer i innkjøps-Norge

Anskaffelsespodden episode 21: Status og utfordringer i innkjøps-Norge


Problemstilling i denne episoden: Har offentlige virksomheter tilstrekkelig kapasitet og kompetanse til å gjennomføre gode anskaffelser, i tråd med stadig nye krav og politiske målsettinger.

Anbud365, 08.09.22