Skip to main content
Debatt: – Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter – papirøvelse uten realitet?

Debatt: – Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter – papirøvelse uten realitet?


– Mens vi venter på den endelige utformingen av en Norges-modell med seriøsitetsbestemmelser er det oppsiktsvekkende å nok en gang lese at den kanskje mest sentrale seriøsitetsbestemmelsen om lønns- og arbeidsvilkår ikke følges opp, skriver partner Line Voldstad og senioradvokat Morten Gullhagen-Revling, begge Advokatfirma DLA Piper Norway DA.

Anbud365, 09.11.22
Bygningsarbeidere i Grenland er ikke fornøyd med Norgesmodellen

Bygningsarbeidere i Grenland er ikke fornøyd med Norgesmodellen


De gikk i spissen for å få innført seriøsitetskrav ved offentlige innkjøp, men er ikke fornøyde med det regjeringa leverer på første trinn av Norgesmodellen. –  Hvis en skal gjøre noe med sosial dumping og arbeidslivskriminalitet så må en gjøre noe med antall ledd i kontraktskjeden, sier Roald Stykket, leder i Fellesforbundet i Grenland.

FriFagbevegelse, 10.11.22
Reaksjoner på regjeringens forslag til Norgesmodellen, trinn 1

Reaksjoner på regjeringens forslag til Norgesmodellen, trinn 1


– Norgesmodellen skal bli den nye gullstandarden for arbeidslivet, sa næringsminister Vestre da regjeringen la frem det første steget på Norgesmodellen.

Nedenfor finner du lenker til saker om hvordan forslaget har blitt mottatt.

Fafo Østforum, 07.11.22
LO mener at forslag til Norgesmodell er en god start

LO mener at forslag til Norgesmodell er en god start


Mange kommuner har allerede innført regelverk som stiller krav om ryddige lønns- og arbeidsforhold og bruk av lærlinger og fagarbeidere ved offentlige innkjøp. Nå er regjeringen i gang med å lage en tilsvarende ordning på nasjonalt nivå. I første omgang gjelder ordningen for to bransjer: bygg- og anleggsnæringen og renholdsbransjen.

LO, 05.11.22
NHO hilser Norgesmodellen velkommen

NHO hilser Norgesmodellen velkommen


- Dette har NHO etterlyst lenge. Vi er glade for at regjeringen nå følger opp. Manglende innkjøpskontroll skader seriøse bedrifter, sier Nina Melsom, direktør for Arbeidsliv og Tariff i NHO.
Arbeidslivskriminalitet skaper problemer både for arbeidstakere som blir utnyttet, men også for seriøse bedrifter som blir utkonkurrert av kriminelle aktører. 

NHO, 05.11.22
Første steg av Norgesmodellen er lansert

Første steg av Norgesmodellen er lansert


Regjeringen foreslår flere lov- og forskriftsendringer i forbindelse med lanseringen av Norgesmodellen. – Disse kravene vil sikre like spilleregler for de seriøse aktørene og hindre sosial dumping, sier næringsminister Jan Christian Vestre.
Regjeringen vil også revidere regelverket for offentlige anskaffelser. Et nytt lovutvalg ble nedsatt 4. november.

regjeringen.no, 05.11.22
Ingen klausuler om lønns- og arbeidsvilkår – ingen mulighet til kontroll

Ingen klausuler om lønns- og arbeidsvilkår – ingen mulighet til kontroll


Tre av de offentlige anskaffelsene som Riksrevisjonen nylig har undersøkt hadde kontrakter uten klausuler om lønns- og arbeidsvilkår. Verdien var tilsammen på 70 millioner kroner. Uten klausuler i kontraktene ble virksomhetene forhindret fra å gjennomføre kontroller.

Anbud 365, 03.11.22

Kinesisk milliardkonsern har klaget på E8-vraking


Det kinesiske milliardkonsernet SRBG har klaget inn beslutninga om at de ikke fikk lov til å legge inn anbud på bygginga a E8-brua i Ramfjord etter at Statens vegvesen brukte loven om offentlige anskaffelser paragraf 3.

Nordlys, 27.10.22
Offentlige anskaffelser: Stort og smått 28. oktober

Offentlige anskaffelser: Stort og smått 28. oktober


  • Kinesere sender klage over at de er vraket fra E8-utbygging.
  • Anskaffelsesfellesskap mellom tre fylker etter oppløsning av Viken.
  • Anskaffelseskonferansen 22. november: meld deg på innen 8. november.

Dette er blant sakene i denne ukens Stort og smått.

Anbud365, 28.10.22
Mangelfull informasjon om risikovurderinger og kontroll

Mangelfull informasjon om risikovurderinger og kontroll


– Vi kan ikke se at Arbeids- og inkluderingsdepartementet har formidlet til virksomhetene at det er et krav at risikovurderinger og eventuelt utført kontroll skal dokumenteres, skriver Riksrevisjonen i sin rapport fra undersøkelsen om oppfølgingen av lønns- og arbeidsvilkår i anskaffelser. 

Anbud 365, 31.10.22
Seriøsitetskrav i strid med EU-EØS-retten?

Seriøsitetskrav i strid med EU-EØS-retten?


Regjeringens arbeid med seriøsitetskrav i offentlige anskaffelser og utviklingen av Norgesmodellen har aktualisert den særnorske begrensningen på antall underleverandørledd i enkelte offentlige kontrakter. Risikerer vi å ta i bruk «ulovlig seriøsitet» som virkemiddel for å fremme sunn konkurranse og et mer seriøst arbeidsliv?

Anbud 365, 27.10.22