Skip to main content
Krever at Avinor stiller strengere krav til lønns- og arbeidsforhold

Avinor må stille strengere krav til lønns- og arbeidsforhold, krever tillitsvalgt


Ansatte på norske flyplasser krever strengere krav til lønns- og arbeidsforhold når statlig eide Avinor skal bestemme hvem som skal få kontrakt om å drive på landets flyplasser.

8. oktober: Anskaffelseskonferansen 2024

Anskaffelseskonferansen 2024


Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) inviterer til konferanse i Oslo. Gjennomgangstemaet for Anskaffelseskonferansen 2024 er grønn omstilling og bærekraftig utvikling.

26. september: KOFA-konferansen 2024 i Bergen

KOFA-konferansen 2024


Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) inviterer til «høstens anskaffelsesrettslige høydepunkt», KOFA-konferansen 2024, som foregår i Bergen.

Anskaffelsesutvalget: NHO jubler, KS med 10 dissenser

Anskaffelsesutvalget: NHO jubler, KS med 10 dissenser


NHO roser forslagene i Anskaffelsesutvalgets delutredning 2. Mens KS-representanten i utvalget levert inn 10 dissenser – alene eller sammen med andre.

Anskaffelsesundersøkelsen 2024: Endring tar tid

Anskaffelsesundersøkelsen 2024


Våren 2024 inviterte Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) alle statlige og kommunale virksomheter til å delta i Norges viktigste undersøkelse om anskaffelser i offentlig sektor. Resultatene fra undersøkelsen er nå lagt frem.

A-krim: Samarbeidsavtale mellom Skatteetaten og Bærum kommune

Bærum kommune og Skatteetaten samarbeider for å stanse useriøse leverandører


Bærum kommune og Skatteetaten har inngått en ny avtale for å hindre at useriøse leverandører får oppdrag. Dette er et viktig skritt i kampen mot arbeidslivskriminalitet, som skal sikre at kommunen som innkjøper og byggherre kun samarbeider med seriøse aktører.

Flere reaksjoner på og kommentarer til Anskaffelsesutvalgets andre utredning

Anskaffelsesutvalget overrakte 16. mai sin andre delutredning til næringsminister Cecilie Myrseth.

Nedenfor kan du lese saker som oppsummerer og kommenterer forslagene i utredningen.

 Bane NOR har tatt i bruk digitalt «våpen» i kampen mot useriøse

Bane NOR har tatt i bruk digitalt «våpen» i kampen mot useriøse


For å få kontrakt med Bane NOR må entreprenører og deres underleverandører svare på en serie spørsmål knyttet til lønns- og arbeidsvilkår i et digitalt skjema. I sitt innspill til regjeringens arbeid med Norgesmodellen mente Bane NOR at myndighetene burde ta ansvar for å utvikle slike digitale verktøy som ledd i oppfølgingen av seriøsitetskravene.

Forslag til ny anskaffelseslov: Nye forslag om krav til sikkerhet og beredskap i offentlige anskaffelser

Les hele pressemeldingen: Nye forslag om krav til sikkerhet og beredskap i offentlige anskaffelser


Næringsminister Cecilie Myrseth fikk 16. mai overlevert siste utredning fra utvalgsleder Halvard Haukeland Fredriksen. Utvalget foreslår blant annet hvordan offentlige oppdragsgivere kan legge til rette for lokale leverandører, og ivareta sikkerhet og beredskap.

Podkast om offentlig anskaffelser: «Hvilken kompetanse trenger vi?»

Ny podkast: Hvilken kompetanse trenger vi?


Hva er omfanget av kompetansebehovet innen offentlige anskaffelser i Norge i dag – med utgangspunkt i politiets perspektiv? I denne nye podkasten i serien «Å kjøpe for Norge», vil Politiets Fellestjenester være et eksempel på en virksomhet som har kompetansebehov.

Vil utrede digitale verktøy i håndheving av seriøsitetskrav i anskaffelser

Sikter mot digitale verktøy i håndheving av seriøsitetskrav i anskaffelser


Bruk av digitale verktøy kan forenkle kontraktsoppfølging og gjøre det enklere for offentlige innkjøpere å håndheve seriøsitetskrav. Arbeids- og inkluderingsdepartementet har satt i gang en utredning av personvernrettslige sider ved å bruke digitale verktøy til innsamling av opplysninger, og benytte informasjonen i kontraktsoppfølgingen

DFØ styrker anskaffelsesinnsatsen for maritim næring, men oppretter ingen ekspertenhet

DFØ skjerper anskaffelsesinnsats for maritim næring; ekspertenhet «død»


Maritim næring har gang på gang tatt til orde for å opprette en ekspertenhet for offentlige anskaffelser. Og de fikk Stortinget med seg. Men regjeringen mener at den etterlyste kompetansen allerede finnes i DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring).