Riksrevisjonen om offentlige anskaffelser og arbeidsmiljøkriminalitet

Fafo Østforum seminar
Riksrevisjonen om offentlige anskaffelser og arbeidsmiljøkriminalitet

Presentasjonene kan lastes ned fra seminarets nettside.

Klarer staten og kommunene å motvirke sosial dumping gjennom reglene om offentlige anskaffelser? Og hvordan er myndighetenes innsats mot arbeidsmiljøkriminalitet?

  •      onsdag 22. juni 2016
  •      kl. 13-15
  •      Fafo, Borggata 2B, Oslo
Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser

Hvordan kan det offentlige bidra til likeverdig konkurranse og ryddige arbeidsforhold i et stadig åpnere marked? Det åpenbare svaret er å stille krav til de som leverer varer og tjenester til staten, kommunene og offentlige foretak. Offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om lag 600 milliarder kroner årlig. Direktoratet for forvaltning og økonomistyring har oppdatert statistikk om innkjøpsvolum i staten og offentlig forvaltning for øvrig.

Offentlige anskaffelser: Stort og smått 27. januar

Offentlige anskaffelser: Stort og smått 27. januar


Tirsdag 31. januar holder Grette gratis Anbud365-webinar med mye kompetanse å hente, 15. mars arrangeres den årlige Anbudsdagen Bergen» og i mai kommer forslag til trinn 1 i Norgesmodellen til behandling i Stortinget. Dette er blant sakene i denne ukens Offentlige anskaffelser: Stort og smått.

Offentlige anskaffelser, innkjøper-råd: Ikke gjør «beste praksis» om kontraktsoppfølging for kompleks

Innkjøper-råd: Ikke gjør «beste praksis» om kontraktsoppfølging for kompleks


Nå kommer «beste praksis»-veiledning om kontraktsoppfølging. Den bør ikke være for kompleks, oppfordrer innkjøpssjef Birgitte Gullestad i Bergen kommune. Hun minner dessuten om at kontraktsoppfølging krever egen fagkompetanse.

Kommentar: – Er det kriminelt å være useriøs?

Er det kriminelt å være useriøs?


– Regjeringen har lagt frem et forslag som skal bekjempe useriøse bedrifter. Men kriteriene for å være seriøs fremstår omtrent like objektive som i Miss Universe: Aftenkjole, svømmedrakt og personlighetsintervju, skriver Tore Frellumstad, advokat i Abelia.

Skal Norgesmodellen være en minstestandard eller en norm for hele landet?

Skal Norgesmodellen være en minstestandard eller norm for hele landet? Nå går høringsfristen ut


I begynnelsen av februar går høringsfristen for Norgesmodellen ut. Mens NHO vil at modellen skal være en norm, ønsker regjeringen og fagbevegelsen lokale tilpasninger.

– Behov for mer og bedre veiledning om kontraktsoppfølging i offentlige anskaffelser

Fra vakker teori til nødvendig praksis


Regjeringen vil ha på plass hjelp til kontraktsoppfølging samtidig med at de nye kravene til miljø trer i kraft. Også til bruk når det gjelder oppfølging av Norgesmodell-kravene.

Nå får britene sitt eget anskaffelsesregelverk

Kraftfull SMB-satsing i nye britiske, «EU-frie» anskaffelsesregler


Endringene som britene nå gjør, av de kompliserte EU-reglene og -reguleringene for offentlige anskaffelser, sikrer at mindre leverandører blir bedre i stand til å bringe «drive», oppfinnsomhet og innovasjon til myndighetene. Det sier Jeremy Quin, minister for Cabinet Office i den britiske regjeringen.

Vil slå hardere ned på arbeidslivskriminalitet

Vil slå hardere ned på arbeidslivskriminalitet


Regjeringen ber Arbeidstilsynet være mer synlige, føre mer tilsyn, i større grad benytte overtredelsesgebyr og rutinemessig politianmelde grov arbeidslivskriminalitet.

 Anskaffelsesakademiet viste fram høyaktuell anskaffelses-forskning

Anskaffelsesakademiet viste fram høyaktuell anskaffelses-forskning


Viktig og spennende forskning ble presentert da Anskaffelsesakademiet nylig gjennomførte sin åttende F&U-dag. Statlige og kommunale organisasjoner kjøper inn varer og tjenester for mer enn 650 milliarder i året, og deltakelse på Anskaffelsesakademiets F&U-dag er en kilde til påfyll av kompetanse og forståelse.

Regjeringen har startet arbeidet med å revidere anskaffelsesregelverket

Skjerper miljøkrav og kamp mot useriøse, stenger ikke døren for tilsynsordning


– I første omgang har vi gitt et offentlig lovutvalg i oppgave å utarbeide forslag som skal styrke klima- og miljøhensyn, motvirke sosialdumping og arbeidslivskriminalitet, og forenkle regelverket. Håndheving av regelverket er ikke en del av utvalgets mandat, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie