Skip to main content
Høring ny anskaffelseslov: 80% vil droppe Vestres 30% vekting av miljø- og klimakrav

Høring: 80% vil droppe Vestres 30% vekting av miljø -/klimakrav


En rask sjekk Anbud365 har foretatt, viser at over 80% av høringssvarene til delutredning nr. 1 fra Anskaffelsesutvalget vraker kravet om 30% miljø- og klimavekting. De samler seg om utvalgets forslag om å ta utgangspunkt i ytelsen man skal kjøpe i stedet.

Nå sjekker DFØ modenheten i offentlige anskaffelser

Nå sjekker DFØ modenheten i offentlige anskaffelser, ditt svar kan avgjøre


DFØ gjennomfører anskaffelsesundersøkelsen annethvert år. På den måten kartlegges hvordan offentlige anskaffelser organiseres og gjennomføres i statlige og kommunale virksomheter.

– Formålet med undersøkelsen er å få kunnskap om innkjøps-Norge, og tilpasse våre tjenester etter deres behov, sier prosjektleder Malin Elisabeth Tvedt Hogstad i Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ).

14. mars, Anskaffelsesdag i Bergen: Kunnskapsdeling på tvers av offentlig og privat sektor

Anskaffelsesdag i Bergen: Kunnskapsdeling på tvers av offentlig og privat sektor


Skjerpede klima- og miljøkrav, første delutredning til helt nytt anskaffelsesregelverk for det offentlige har vært på høring, delutredning nr. 2 kommer i mai. Dette er eksempler på at anskaffelser i offentlig er et fagfelt i stadig endring – på samme måte som i privat sektor. På Vestlandets største anskaffelseskonferanse, Anskaffelsesdagen i Bergen, 14. mars er det nettopp kunnskapsdeling på tvers som det inviteres til.

Spørsmål om regelverk ved statlege innkjøp og oppdrag

Skriftlig spørsmål fra Terje Kollbotn (R) til arbeids- og inkluderingsministeren


Terje Kollbotn (R) spør arbeids- og inkluderingsministeren om det vil tas initiativ til eit regelverk ved alle statlege innkjøp og oppdrag der firma med landsdekkande norske tariffavtalar har fortrinn, og om det skal vere hovudregelen.

Svensk krav: Ikke diskriminer bedrifter uten tariffavtale i offentlige anskaffelser

Svensk krav: Ikke diskriminer bedrifter uten tariffavtale i offentlige anskaffelser


Bedrifter uten tariffavtale skal ikke diskrimineres i offentlige anskaffelser eller i andre sammenhenger. Selv de selskapene som ikke bruker tariffavtaler trengs og bidrar til landets økonomi. Dette slår Småföretagarnas Riksförbund fast i en rapport.

Nytt Fafo-notat om EØS-avtalen og handlingsrommet i norske kommuner

Nytt Fafo-notat om EØS-avtalen og handlingsrommet i norske kommuner


I notatet ser Fafo-forskerne Anne Mette Ødegård og Sondre Thorbjørnsen nærmere på hvordan noen representanter for kommune-Norge har erfart og vurdert rammene for offentlige anskaffelser, statsstøtteregelverket og forholdet mellom ideelle og kommersielle aktører i anbudskonkurranser.

Norge får beholde viktig tiltak mot sosial dumping: ESA stopper granskingen

Norge får beholde viktig tiltak mot sosial dumping: ESA stopper granskingen


Granskingen omhandlet kravene om å begrense antall underleverandører i offentlige kontrakter i bygg- og renholdssektoren. Arbeidsmandsforbundet ser det som en viktig seier i kampen for et seriøst arbeidsliv at kravene opprettholdes.

Offentlige anskaffelser: Stort og smått 12. januar

Offentlige anskaffelser: Stort og smått 12. januar


Ålesund kommune og Skatteetaten forener krefter i kampen mot useriøse leverandører.

Arrangementer om offentlige anskaffelser både 15. januar, 15. februar og 5. juni. 

Dette er blant ukens saker i Offentlige anskaffelser, Stort og smått.

Oppfordring: Løft frem SMB-handlingsrommet i anskaffelsesreglene

Oppfordring: Løft frem SMB-handlingsrommet i anskaffelsesreglene


I EU er det for lengst erkjent at måten offentlige anskaffelser gjennomføres på, kan gjøre det vanskelig for små og mellomstore bedrifter å delta. Men det finnes regler i anskaffelsesdirektivene som nettopp legger til rette for SMB-ene.

Veileder om nye krav til offentlige oppdragsgivere

Veileder om nye krav til offentlige oppdragsgivere


Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) har oppdatert veilederen om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter med de nye reglene som trådte i kraft ved nyttår. Kravene gjelder for bygge- og anleggsbransjen og renholdsbransjen.

Offentlige udbud i EU

Offentlige udbud i EU

Mindre konkurrence i forbindelse med tildeling af kontrakter om bygge- og anlægsarbejder, varer og tjenesteydelser i de ti år frem til 2021

2023
Revisjonsrapport: Knapt noen påviselig effekt av EUs anskaffelsesdirektiv

Revisjonsrapport: Knapt noen påviselig effekt av EUs anskaffelsesdirektiv


En knusende dom rettes fra EU-revisjonen etter å ha ettergått i sømmene om EU-direktivene om offentlige anskaffelser fra 2014 har svart til forventningene. Flere av målene er ennå ikke nådd, samtidig som innføringen av de nye regelverket ikke har hatt noen påviselig effekt. Det er for øvrig dette regelverket dagens norske anskaffelsesregler også er tuftet på.