Skip to main content
Danmark: Svarteliste skal forhindre ulovlig arbeidskraft på offentlige bygg

Sortliste skal forhindre illegal arbejdskraft på offentlige byggerier


Den nye svartelisten, som er en del av den nye arbeidsmiljøavtalen i Danmark, skal gjøre det lettere å unngå selskaper som har en historie med ulovlig arbeidskraft på offentlige bygg.

Offentlige anskaffelser: Stort og smått 5. mai

Offentlige anskaffelser: Stort og smått 5. mai


To anskaffelsestiltak for økt maritim eksport.

Anbud365-dagen 15. juni. EarlyBird pris ved påmelding nå, enten du deltar fysisk eller digitalt.

Dette er blant sakene i denne ukens Offentlige anskaffelser: Stort og smått.

Anskaffelsespodden episode 37: Ulovlige direkte anskaffelser og oppdragsgivers oppsigelsesplikt

Anskaffelsespodden episode 37: Ulovlige direkte anskaffelser og oppdragsgivers oppsigelsesplikt


Ulovlige direkte anskaffelser, med hovedvekt på spørsmålet om oppdragsgiver har en oppsigelsesplikt, er tema for denne utgaven av Anskaffelsespodden. I episoden ser senioradvokat Olav Haukeli og advokatfullmektig Erling Grøndahl – begge Simonsen Vogt Wiig – nærmere på utviklingen på dette området.

Krever opprydning i forhold som møter tilbydere etablert utenfor EØS-området

Krever opprydning i forhold som møter tilbydere etablert utenfor EØS-området


Det må ryddes opp i forholdene som tilbydere etablert utenfor EØS-området risikerer å møte hos norske, offentlige oppdragsgivere. Det er kjernen i en henvendelse om nå ligger på Anskaffelsesutvalgets og Nærings- og fiskeridepartementets bord.

Podcast om offentlige anskaffelser «Å kjøpe for Norge»

Ny podcast om offentlige anskaffelser «Å kjøpe for Norge»


Høyskolen Kristiania og Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har gått sammen om å lage en podkast om offentlige anskaffelser. Podkasten har fått navnet «Å kjøpe for Norge».

Offentlige anskaffelser: Stort og smått 21. april

Offentlige anskaffelser: Stort og smått 21. april


Påmeldingen til Anbud365-dagen 15. juni er åpnet. Norgesmodell-regler ventes til Stortinget i mai. Nå foreligger veiledning for leverandører fra tredjeland. Færre anbud med nye innleie-regler.

Dette er blant sakene i denne ukens Offentlige anskaffelser: Stort og smått.

Anskaffelsespodden episode 35: Innleie av arbeidskraft i offentlige anskaffelser

Hør Anskaffelsespodden episode 35: Innleie av arbeidskraft i offentlige anskaffelser


Fra 1. april trer etter planen nye regler om innleie i kraft. I denne episoden av Anskaffelsespodden har senioradvokat Olav E. Haukeli besøk av arbeidsrettsekspert, partner Lill Egeland – begge Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig. Sammen gjennomgår de det nye regelverket.

Gardermoregionen skjerper kravene til leverandører

Skjerper kravene til leverandører


Gardermoregionen interkommunalt politisk råd (GRIP) vedtok 10. mars at samarbeidskommunene bør innføre strengere seriøsitetsbestemmelser for leverandører innen bygg, anlegg og renhold. Det blir nå opp til kommunestyrenene i de enkelte kommunene å vurdere om de skal innføre bestemmelsene.

Offentlige anskaffelser: Stort og smått 17. mars

Offentlige anskaffelser: Stort og smått 17. mars


Nytt på rad og rekke fra DFØ (Direktoratet for forvaltning og økonomistyring): Nå kan du teste nye Doffin, delta i brukerundersøkelse for anskaffelser.no, lære mer om Kriterieveiviseren for bygg og ta i bruk nytt spendverktøy. Dette er blant sakene i denne ukens Offentlige anskaffelser: Stort og smått.

Anskaffelsespodden episode 34: Håndtering av risiko i forhandlingsprosesser

Anskaffelsespodden episode 34: Håndtering av risiko i forhandlingsprosesser


Oppdragsgiver risikerer overtredelsesgebyr og andre sanksjoner dersom det gjøres feil i anskaffelsen. Denne risikoen er reell, og påvirker de valg som tas, for eksempel ved at oppdragsgiver legger unødig bånd på seg i gjennomføring av forhandlingsprosessen. Hvilke elementer påvirker forhandlingsprosesser i offentlige anskaffelser – i tillegg til de rent juridiske? Det får du svar på i den 34. episoden av Anskaffelsespodden.

Hva er riktig medisin mot useriøsitet?

Fafo Østforum seminar
Hva er riktig medisin mot useriøsitet?

Nye tiltak mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet rulles nå ut. Samtidig viser en evaluering at det eksisterende samarbeidet om a-krim har rom for forbedringer. Vi ser på to ferske rapporter og spør: Har vi riktig medisin mot useriøse krefter – og bruker vi ressursene på en effektiv måte?

  • onsdag 07. juni 2023
  •      Onsdag 7. juni 2023, kl. 13.00–15.00
  •      Fafo, Borggata 2B, Oslo
Høring Norgesmodellen, fase 1: Tviler på om regjeringen foreslår rette tiltak til å bekjempe useriøse

Tviler på om regjeringen foreslår rette tiltak til å bekjempe useriøse


Dagens rettslige regulering av oppdragsgivers kontroll med lønns- og arbeidsvilkår hos leverandørene er hensiktsmessig og tilstrekkelig, mener Samfunnsbedriftene. De tviler på om regjeringens forslag til Norgesmodellen, fase 1, bidrar til forenkling.