Opptak fra Fafo Østforum seminar 28. nov: Hva bør prioriteres i kampen mot sosial dumping?

Opptak fra Fafo Østforum seminar 28. nov: Hva bør prioriteres i kampen mot sosial dumping?


På dette seminaret deltok representanter fra Stortingets arbeids- og sosialkomite og fra partene i arbeidslivet. Utgangspunktet for innlegg og debatt er to framlagte handlingsplaner mot sosial dumping og de første forslagene til en ny Norgesmodell for offentlige anskaffelser.

Seminarprogram, videovindu, presentasjoner, samt lenker til relevante nyhetssaker og publikasjoner finner du på seminarnettsiden.

Fafo Østforum, 28.11.22
29. november, frokostseminar: Hvordan velge det beste tilbudet?

29. november, frokostseminar: Hvordan velge det beste tilbudet?


DFØ anbefaler i sin nye veileder at oppdragsgiverne evaluerer tilbudene på bakgrunn av en modell som prissetter kvalitet, i stedet for de mer tradisjonelle modellene der pris blir omgjort til poeng. Hvordan velge det beste tilbudet innenfor anskaffelsesregelverkets grenser? På dette frokostseminaret gjennomgås aktuelle evalueringsmodeller.

Anbud365, 24.11.22
«Svenske NHO»: Fått i oppgave å jage useriøse aktører med tannløse verktøy

«Svenske NHO»: Fått i oppgave å jage useriøse aktører med tannløse verktøy


Svenske offentlige oppdragsgivere har fått utdelt tannløse verktøy i sin kamp mot arbeidslivskriminalitet og useriøse aktører på det offentlige anskaffelsesmarkedet. Det er Svenskt Näringsliv som skriver dette.

Anbud365, 23.11.22
Vil forby kontantbetaling i anskaffelser

Vil forby kontantbetaling i anskaffelser


Kontantbetaling i offentlige anskaffelser skal forbys, mulighetene for unntak blir minimale. Intet annet EØS-land har slike bestemmelser så langt, ifølge et høringsnotat fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). I første omgang er det bygg og anlegg, samt renhold som får slike bestemmelser som ledd i kampen mot arbeidslivskriminalitet, men andre kan følge etter.

Anbud 365, 23.11.22
Topp-prioterte oppgaver innenfor offentlige anskaffelser

Topp-prioterte oppgaver innenfor offentlige anskaffelser


Kontroll og oppfølging av anskaffelsene, økt innsats for å lære seg å kjenne markedet og behovet for stadig styrket kompetanse. Dette er tre kjerneoppgaver som DFØ (Direktoratet for forvalting og økonomistyring) i tiden fremover skal vie sin hovedinnsats.

Anbud 365, 22.11.22
Dette er hva regjeringen vil ha svar på om anskaffelsesregelverket

Dette er hva regjeringen vil ha svar på om anskaffelsesregelverket


Om et år får vi et bilde av hvordan anskaffelsesregelverket her hjemme skal se ut etter at de ni i det nyoppnevnte lovutvalget har gjort ferdig første del av marsjordren fra regjeringen med næringsminister Jan Christian Vestre i spissen. Forenkling og bærekraft er hovedoverskriften over utvalgets første etappe.

Anbud365, 16.11.22
Ikke klart hva «nødvendig kontroll» av kravene til lønns- og arbeidsvilkår betyr

Ikke klart hva «nødvendig kontroll» av kravene til lønns- og arbeidsvilkår betyr


En oppdragsgiver skal etter forskriften gjøre «nødvendig kontroll» av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes. Men, påpeker Riksrevisjonen, det er ikke nærmere utdypet i forskriften eller forarbeidene hva som ligger i kontrollplikten.

Anbud3675, 10.11.22
Bygningsarbeidere i Grenland er ikke fornøyd med Norgesmodellen

Bygningsarbeidere i Grenland er ikke fornøyd med Norgesmodellen


De gikk i spissen for å få innført seriøsitetskrav ved offentlige innkjøp, men er ikke fornøyde med det regjeringa leverer på første trinn av Norgesmodellen. –  Hvis en skal gjøre noe med sosial dumping og arbeidslivskriminalitet så må en gjøre noe med antall ledd i kontraktskjeden, sier Roald Stykket, leder i Fellesforbundet i Grenland.

FriFagbevegelse, 10.11.22
Debatt: – Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter – papirøvelse uten realitet?

Debatt: – Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter – papirøvelse uten realitet?


– Mens vi venter på den endelige utformingen av en Norges-modell med seriøsitetsbestemmelser er det oppsiktsvekkende å nok en gang lese at den kanskje mest sentrale seriøsitetsbestemmelsen om lønns- og arbeidsvilkår ikke følges opp, skriver partner Line Voldstad og senioradvokat Morten Gullhagen-Revling, begge Advokatfirma DLA Piper Norway DA.

Anbud365, 09.11.22
Reaksjoner på regjeringens forslag til Norgesmodellen, trinn 1

Reaksjoner på regjeringens forslag til Norgesmodellen, trinn 1


– Norgesmodellen skal bli den nye gullstandarden for arbeidslivet, sa næringsminister Vestre da regjeringen la frem det første steget på Norgesmodellen.

Nedenfor finner du lenker til saker om hvordan forslaget har blitt mottatt.

Fafo Østforum, 07.11.22
Første steg av Norgesmodellen er lansert

Første steg av Norgesmodellen er lansert


Regjeringen foreslår flere lov- og forskriftsendringer i forbindelse med lanseringen av Norgesmodellen. – Disse kravene vil sikre like spilleregler for de seriøse aktørene og hindre sosial dumping, sier næringsminister Jan Christian Vestre.
Regjeringen vil også revidere regelverket for offentlige anskaffelser. Et nytt lovutvalg ble nedsatt 4. november.

regjeringen.no, 05.11.22
NHO hilser Norgesmodellen velkommen

NHO hilser Norgesmodellen velkommen


- Dette har NHO etterlyst lenge. Vi er glade for at regjeringen nå følger opp. Manglende innkjøpskontroll skader seriøse bedrifter, sier Nina Melsom, direktør for Arbeidsliv og Tariff i NHO.
Arbeidslivskriminalitet skaper problemer både for arbeidstakere som blir utnyttet, men også for seriøse bedrifter som blir utkonkurrert av kriminelle aktører. 

NHO, 05.11.22

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie