Fafo-forsker om Riksrevisjonens rapport: – Renholderne er en utsatt gruppe

Fafo-forsker om Riksrevisjonens rapport: – Renholderne er en utsatt gruppe


Tidligere i år publiserte Riksrevisjonen en rapport om statlige virksomheters oppfølging av lønns- og arbeidsvilkår i anskaffelser. I rapporten kom det fram at de fleste statlige virksomheter ikke sjekker lønns- og arbeidsvilkårene hos ansatte til leverandørene de kjøper tjenester av. 

FriFagbevegelse, 06.12.22
8.– 9. desember: Fagdager med høyaktuelt fra forskning på offentlige anskaffelser

8.– 9. desember: Fagdager med høyaktuelt fra forskning på offentlige anskaffelser


Formålet med FoU-dagen er å vise frem hva akademia gjør innenfor forskning og undervisning innenfor offentlige anskaffelser. FoU-dagen er i regi av Anskaffelsesakademiet med NTNU som årets arrangør.

Anbud365, 02.12.22
Offentlige helsetjenester og private bemanningsbyråer: Vikarbyrå ville tilby konkurrentens leder vikarjobb som sykepleier

Offentlige helsetjenester og private bemanningsbyråer: Vikarbyrå ville tilby konkurrentens leder vikarjobb som sykepleier


Det er hard konkurranse om helsepersonell. Flere private vikarbyråer med offentlig rammeavtale sier at konkurrenter bruker tvilsomme metoder. Ingen innrømmer at de selv driver aktiv rekruttering mot offentlig ansatt helsepersonell. Men mange har hørt om noen som gjør det.

Fagbladet, 01.12.22
Opptak fra Fafo Østforum seminar 28. nov: Hva bør prioriteres i kampen mot sosial dumping?

Opptak fra Fafo Østforum seminar 28. nov: Hva bør prioriteres i kampen mot sosial dumping?


På dette seminaret deltok representanter fra Stortingets arbeids- og sosialkomite og fra partene i arbeidslivet. Utgangspunktet for innlegg og debatt er to framlagte handlingsplaner mot sosial dumping og de første forslagene til en ny Norgesmodell for offentlige anskaffelser.

Seminarprogram, videovindu, presentasjoner, samt lenker til relevante nyhetssaker og publikasjoner finner du på seminarnettsiden.

Fafo Østforum, 28.11.22
29. november, frokostseminar: Hvordan velge det beste tilbudet?

29. november, frokostseminar: Hvordan velge det beste tilbudet?


DFØ anbefaler i sin nye veileder at oppdragsgiverne evaluerer tilbudene på bakgrunn av en modell som prissetter kvalitet, i stedet for de mer tradisjonelle modellene der pris blir omgjort til poeng. Hvordan velge det beste tilbudet innenfor anskaffelsesregelverkets grenser? På dette frokostseminaret gjennomgås aktuelle evalueringsmodeller.

Anbud365, 24.11.22
«Svenske NHO»: Fått i oppgave å jage useriøse aktører med tannløse verktøy

«Svenske NHO»: Fått i oppgave å jage useriøse aktører med tannløse verktøy


Svenske offentlige oppdragsgivere har fått utdelt tannløse verktøy i sin kamp mot arbeidslivskriminalitet og useriøse aktører på det offentlige anskaffelsesmarkedet. Det er Svenskt Näringsliv som skriver dette.

Anbud365, 23.11.22
Vil forby kontantbetaling i anskaffelser

Vil forby kontantbetaling i anskaffelser


Kontantbetaling i offentlige anskaffelser skal forbys, mulighetene for unntak blir minimale. Intet annet EØS-land har slike bestemmelser så langt, ifølge et høringsnotat fra Nærings- og fiskeridepartementet (NFD). I første omgang er det bygg og anlegg, samt renhold som får slike bestemmelser som ledd i kampen mot arbeidslivskriminalitet, men andre kan følge etter.

Anbud 365, 23.11.22
Topp-prioterte oppgaver innenfor offentlige anskaffelser

Topp-prioterte oppgaver innenfor offentlige anskaffelser


Kontroll og oppfølging av anskaffelsene, økt innsats for å lære seg å kjenne markedet og behovet for stadig styrket kompetanse. Dette er tre kjerneoppgaver som DFØ (Direktoratet for forvalting og økonomistyring) i tiden fremover skal vie sin hovedinnsats.

Anbud 365, 22.11.22
Dette er hva regjeringen vil ha svar på om anskaffelsesregelverket

Dette er hva regjeringen vil ha svar på om anskaffelsesregelverket


Om et år får vi et bilde av hvordan anskaffelsesregelverket her hjemme skal se ut etter at de ni i det nyoppnevnte lovutvalget har gjort ferdig første del av marsjordren fra regjeringen med næringsminister Jan Christian Vestre i spissen. Forenkling og bærekraft er hovedoverskriften over utvalgets første etappe.

Anbud365, 16.11.22
Ikke klart hva «nødvendig kontroll» av kravene til lønns- og arbeidsvilkår betyr

Ikke klart hva «nødvendig kontroll» av kravene til lønns- og arbeidsvilkår betyr


En oppdragsgiver skal etter forskriften gjøre «nødvendig kontroll» av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes. Men, påpeker Riksrevisjonen, det er ikke nærmere utdypet i forskriften eller forarbeidene hva som ligger i kontrollplikten.

Anbud3675, 10.11.22
Bygningsarbeidere i Grenland er ikke fornøyd med Norgesmodellen

Bygningsarbeidere i Grenland er ikke fornøyd med Norgesmodellen


De gikk i spissen for å få innført seriøsitetskrav ved offentlige innkjøp, men er ikke fornøyde med det regjeringa leverer på første trinn av Norgesmodellen. –  Hvis en skal gjøre noe med sosial dumping og arbeidslivskriminalitet så må en gjøre noe med antall ledd i kontraktskjeden, sier Roald Stykket, leder i Fellesforbundet i Grenland.

FriFagbevegelse, 10.11.22
Debatt: – Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter – papirøvelse uten realitet?

Debatt: – Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter – papirøvelse uten realitet?


– Mens vi venter på den endelige utformingen av en Norges-modell med seriøsitetsbestemmelser er det oppsiktsvekkende å nok en gang lese at den kanskje mest sentrale seriøsitetsbestemmelsen om lønns- og arbeidsvilkår ikke følges opp, skriver partner Line Voldstad og senioradvokat Morten Gullhagen-Revling, begge Advokatfirma DLA Piper Norway DA.

Anbud365, 09.11.22

Besøk oss

Borggata 2B,
Grønland, Oslo.
Kart

Fafo Østforum

Prosjektleder og web-redaktør:
Anne Mette Ødegård

Prosjektmedarbeidere:
Alf Tore Bergsli, Johanne Stenseth Huseby og Tina Østberg

Kontakt redaksjonen: Epost

logo fafo 194x64

Postboks 2947 Tøyen, 0608 Oslo
Telefon: 22 08 86 00
Daglig leder: Tone Fløtten


Copyright © 2023 fafooestforum.no | Design: Alf Tore Bergsli | Programmering: Ørnulf Bratlie