Skip to main content
Tre anskaffelseskonferanser i oktober

Offentlige anskaffelser: Stort og smått 4. august


Anskaffelsesverdenen byr på en rik, men konsentrert konferansehøst. To holdes i Oslo og en i Bergen.

Fafo Østforum relevante arrangementer på Arendalsuka 2023

Lønnsforskjeller mellom arbeidsinnvandrere og norskfødte. Hvordan hindre utnyttelse i arbeidslivet mer effektivt? Nye verktøy i kampen mot a-krim. Begrensninger på innleie av arbeidskraft – favorisering av de store bedriftene? Hvordan rekruttere internasjonal høykompetent arbeidskraft til Norge? Norges handlingsrom under EØS-avtalen. Kommunenes arbeid med offentlige anskaffelser.

Ovennevnte står på programmet under Arendalsuka. nedenfor er mer informasjon og lenker til program. Tips oss gjerne dersom du vet om flere Østforum-relevante arrangementer.

Purring: Haster med etablering av ekspertenhet for offentlige anskaffelser

Purring: Haster med etablering av ekspertenhet for offentlige anskaffelser


Norsk Industri og NITO har sendt brev til næringminister Jan Christian Vestre der de purrer på etablering av en ekspertenhet for offentlige anskaffelser.

Offentlige anskaffelser: – Det bør ikke være aktuelt å ta betalt for innsyn

Les hele innlegget: Det bør ikke være aktuelt å ta betalt for innsyn


– En regel om gebyr for innsyn i offentlige dokumenter gjøre det unødvendig vanskelig for leverandører å håndheve sine rettigheter etter anskaffelsesregelverket og det vil være et hinder for nytenking og innovasjon på et område som har behov for revisjon, skriver Oscar Røseth Lindbäck og Johanne Førde, fra advokatfirmaet Schjødt.

Nye medlemmer i Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Nye medlemmer i Klagenemnda for offentlige anskaffelser


Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) får fem nye medlemmer. Utnevnelsen gjelder for fireårsperioden 1. juli 2023 til 30. juni 2027.

Nytt og nyttig fra anskaffelsesretten

Nytt og nyttig fra anskaffelsesretten


Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig oppsummerer månedlig dommer, KOFA-avgjørelser og andre viktige nyheter innenfor anskaffelsesretten. I denne spalten omtales blant annet endringene i anskaffelsesloven. Lovsaken ble andregangsbehandlet og vedtatt i Stortinget 12. juni.

Artikkel: – Offentlige oppdragsgivere bør merke seg nye retningslinjer om prosjektsamarbeid

Les hele artikkelen: Offentlige oppdragsgivere bør merke seg nye retningslinjer om prosjektsamarbeid


– Med nye retningslinjer fra EU-kommisjonen innføres det en betydelig mer pragmatisk tilnærming til prosjektsamarbeid enn det som har vært tilfelle i Norge. Dette vil gjøre det lettere for norske entreprenører og tilbydere å inngi tilbud på store kontrakter, skriver Torgeir Overøye, advokat, Deloitte Advokatfirma AS.

Norgesmodellen i Stortinget: Innkjøpere har et særlig ansvar

Norgesmodellen i Stortinget: Innkjøpere har et særlig ansvar


Nå kan næringsminister Jan Christian Vestre sette i gang å lage de forskrifter og regler ellers som han mener trengs for å gjøre Norgesmodellen til et vellykket verktøy i kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Han har nettopp fått grønt lys fra Stortinget.

Anskaffelsespoddens episode 40 – sommerspesial

Anskaffelsespoddens episode 40 – sommerspesial


I denne episoden er det blant annet en oppdatering på Høyesteretts sak Perpetuum Miljø mot Fauske og Sørfold kommuner, og en kort gjennomgang av forslag til endringer i anskaffelsesloven knyttet til bekjempelse av arbeidslivskriminalitet og sosial dumping.

Offentlige anskaffelser: Stort og smått 9. juni

Offentlige anskaffelser: Stort og smått 9. juni


13% av bedrifter i en undersøkelse peker på innkjøp i kampen mot sosial dumping som viktig politisk sak. Det er en av sakene i denne ukens Offentlige anskaffelser: Stort og smått.

Opptak fra Fafo Østforum seminar 7. juni: Hva er riktig medisin mot useriøsitet?

Seminarnettside med opptak fra sendingen, seminarprogram og innlederpresentasjon (pdf)


På dette Fafo Østforum seminaret spurte vi hva en Norgesmodell kan bidra til i arbeidet med å sikre seriøse arbeidsforhold. Og vi så nærmere hva slags utfordringer kontrolletatene står overfor.

Regjeringens forslag til Norgesmodell ble vedtatt i Stortinget 9. juni

Næringskomiteen på Stortinget behandlet 1. juni regjeringens forslag om å utvide loven om offentlige anskaffelser, så departementet, gjennom forskrift, kan innføre tiltak for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Komiteens innstilling ble vedtatt i Stortinget 9. juni, to dager etter Fafo Østforums seminar «Hva er riktig medisin mot useriøsitet?»